Co je Špalíček?

Internetová knihovna, ve které najdete digitální kopie tisků ze 17. - 19. století. Umožňuje prohlížet a prohledávat téměř 4000 drobných tisků a špalíčků – podomácku vázaných knížek kramářských písní, modliteb a dalších tisků.

Špalíček je určen pro každého, koho zajímá, jak žili a čím se bavili jeho prapradědové a prababičky, pro ty, kdo hledají netradiční zábavu, poučení a inspiraci pro vlastní tvorbu. Kramářské tisky nebyly určeny pro tichou zábavu v koutku, ale ke zpívání a vyprávění.

Digitální knihovnu lze využít jako pramenný materiál pro společenskovědní obory, využijí ji knihovníci a muzejní pracovníci a v neposlední řadě může posloužit jako neotřelá pomůcka pro pedagogy na různých stupních škol.

Co je v digitální knihovně možno si prohlédnout?

Můžete si zalistovat v kramářských písních a prozaických tiscích. K vyhledávání se nabízí obsahový rejstřík označený ikonkou 999+. Jednotlivé termíny jsou řazeny dle četnosti výskytu. Po zobrazení vyhledaných záznamů můžete svůj dotaz pomocí rejstříků dále filtrovat a zpřesňovat.

Druhou variantou je jednoduchý vyhledávací formulář s našeptávačem. Případně po kliknutí na ikonku + je možné přejít do pokročilého vyhledávání, kde můžete svůj dotaz blížeji strukturovat.

Po zobrazení výsledků vyhledávání stačí kliknout na vybraný název a prohlížet. Samotný záznam má tři záložky popis, faksimile a xml.

Co se skrývá pod názvem kramářský tisk?

Jde o prozaický nebo písňový drobný tisk s nejrůznějšími náměty: dobové novinky, krimi, humor, katastrofy, lyrika, zázraky, modlitby a náboženské písně.