Co je Špalíček?

Špalíček v restaurované lidové vazbě.

Internetová knihovna, ve které najdete digitální kopie tisků ze 17. - 19. století. Umožňuje prohlížet a prohledávat téměř 4000 drobných tisků a špalíčků – podomácku vázaných knížek kramářských písní, modliteb a dalších tisků.

Špalíček je určen pro každého, koho zajímá, jak žili a čím se bavili jeho prapradědové a prababičky, pro ty, kdo hledají netradiční zábavu, poučení a inspiraci pro vlastní tvorbu. Kramářské tisky nebyly určeny pro tichou zábavu v koutku, ale ke zpívání a vyprávění.

Digitální knihovnu lze využít jako pramenný materiál pro společenskovědní obory, využijí ji knihovníci a muzejní pracovníci a v neposlední řadě může posloužit jao neotřelá pomůcka pro pedagogy na různých stupních škol.

Co je v digitální knihovně možno si prohlédnout?

Můžete si zalistovat v kramářských písních a prozaických tiscích. K vyhlednávání je možno použít jednoduchý vyhledávací formulář na levém panelu, nebo lze dotaz podrobněji strukturovat ve formuláři pro pokročilé vyhledávání. Pro lepší orientaci je možno využít rejstříky jednotlivých vyhledávacích kategorií. Můžete začít třeba slovem "píseň" a vybrat ze zobrazených výsledků. Vyhledávat lze ale i podle jmen tiskařů, místních jmen, témat a klíčových slov (např. manželství, osoby, války). V pokročilém vyhledávání je též možno rozlišit texty tištěné latinkou a starším gotickým písmem (švabach, fraktura).

Po zobrazení výsledků stačí kliknout na vybraný název a prohlížet. Jednotlivá okna (galerii, náhled, zobrazenou stránku a popis) lze uspořádat v rámci prohlížeče podle potřeby.

Co se skrývá pod názvem kramářský tisk?

Jde o prozaický nebo písňový drobný tisk s nejrůznějšími náměty: dobové novinky, krimi, humor, katastrofy, lyrika, zázraky, modlitby a náboženské písně.