Korona v muzeu!

json_content: 
{"name":"Korona v muzeu!","description":"Víra vždy poskytovala útěchu v těžkých dobách. Proto nepřekvapí, že i dnes v době pandemie nemoci, jejíž jméno je tak skloňované, že se nám příčí jej opět vyslovit, se katolická církev obrací na své věřící a ze zástupu světců vybírá právě sv. Koronu. Z různých zdrojů se dovídáme, že zejména v Rakousku a Česku má úcta ke svaté Koroně svoji tradici a jedním dechem je dodáváno, že je i patronkou proti nakažlivým nemocem. V uplynulých týdnech tento nápad se sv. Koronou jako ochránkyní proti \"viru se svatozáří\" přebrala mnohá internetová média a nakonec se objevil i na rozličných webech encyklopedického charakteru jako Wikipedie či Ökumenisches Heiligenlexikon. Zdá se, jako by znovu ožila renesanční epistéma a čistá podobnost jména světice se jménem nemoci měla zajistit, že právě ona bude tím pravým lékem. Pojdte se podívat, jak sv. Koronu vidíme my, správci sbírky modliteb a kramářských tisků v Knihovně Národního muzea.","background":"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/6960/background/back.jpg?1587543382","create":"6.4.2020","order":{"0":"6962","1":"6963","2":"6964","3":"6997"},"data":{"6962":{"create":"6.4.2020","name":"Šíření (sv.) Korony","order":{"0":"29","1":"4","2":"30","3":"2","4":"7","5":"12","6":"9","7":"13","8":"11","9":"14","10":"3","11":"26","12":"1","13":"19","14":"18","15":"21","16":"23","17":"27","18":"25","19":"24","20":"15","21":"8","22":"31"},"data":{"1":{"type":"image","create":"11.5.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"1__0__image__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" title=\"Soška sv. Korony v St. Coroně am Wechsel\" copyright=\"Wolfgang Glock, CC BY-SA 3.0.\"><name>Soška sv. Korony v St. Coroně am Wechsel</name><img src=\"src/uploads/409/6962/image/StCoronaamWechselKircheBildniswikiautWolfgangGlock.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"1__1__image__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" title=\"St. Corona am Wechsel\" copyright=\"CC BY-SA 3.0. Wikimedia.\"><name>St. Corona am Wechsel</name><img src=\"src/uploads/409/6962/image/KircheinSt.Corona1res.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"1\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6962/image/StCoronaamWechselKircheBildniswikiautWolfgangGlock.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"1\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6962/image/KircheinSt.Corona1res.jpg\">","anotation":["",""]},"2":{"type":"image","create":"11.5.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"2__0__image__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" copyright=\"Joachim Schäfer - Ökumenisches Heiligenlexikon, CC-BY 4.0.\" title=\"Restaurování relikviáře ...\" anotation=\"Restaurování relikviáře sv. Korony a sv. Leoparda\"><name>Restaurování relikviáře ...</name><img src=\"src/uploads/409/6962/image/CoronaStephana13.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"2__1__image__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" title=\"Katedrála Panny Marie v Cáchách\" copyright=\"Uwe Aranas, CC BY-SA 3.0. \"><name>Katedrála Panny Marie v Cáchách</name><img src=\"src/uploads/409/6962/image/AachenGermanyImperialCathedral01res.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"2\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6962/image/CoronaStephana13.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"2\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6962/image/AachenGermanyImperialCathedral01res.jpg\">","anotation":["Restaurování relikviáře sv. Korony a sv. Leoparda",""]},"3":{"type":"image","create":"6.5.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"3__0__image__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" title=\"Olověný poutní odznak s vyobrazením sv. Korony (cca 1400) je důkazem živé poutní tradice a předpokládá i zámožnější poutníky. \" copyright=\"Focke Museum Bremen.\" anotation=\"\"><name>Olověný poutní odznak s vyobrazením sv. Korony (cca 1400) je důkazem živé poutní tradice a předpokládá i zámožnější poutníky. </name><img src=\"src/uploads/409/6962/image/Coronapoutniodznakwikipediapoutniodznakolovocca1400FockeMuseumBremen.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"3\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6962/image/Coronapoutniodznakwikipediapoutniodznakolovocca1400FockeMuseumBremen.jpg\">","anotation":[""]},"4":{"type":"image","create":"30.4.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"4__0__image__typeitem\" title=\"Sv. Korona, mistr Madony z Palazzo Venezia (cca 1340 - 1360)\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" copyright=\"Dánská Národní galerie (Public Domain).\"><name>Sv. Korona, mistr Madony z Palazzo Venezia (cca 1340 - 1360)</name><img src=\"src/uploads/409/6962/image/MasterofPalazzoVeneziaMadonnaSt.CoronaGoogleArtProjectcroprescr.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"4__1__image__typeitem\" title=\"Sv. Viktor ze Sieny, mistr Madony z Palazzo Venezia (cca 1340 - 1360)\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" copyright=\"Dánská Národní galerie (Public Domain).\"><name>Sv. Viktor ze Sieny, mistr Madony z Palazzo Venezia (cca 1340 - 1360)</name><img src=\"src/uploads/409/6962/image/MasterofPalazzoVeneziaMadonnaStVictorofSienaGoogleArtProjectrescr.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"4\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6962/image/MasterofPalazzoVeneziaMadonnaSt.CoronaGoogleArtProjectcroprescr.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"4\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6962/image/MasterofPalazzoVeneziaMadonnaStVictorofSienaGoogleArtProjectrescr.jpg\">","anotation":["",""]},"5":{"type":"text","create":"5.5.2020","data":"<h3 style=\"font-style: italic;\">Německ&aacute; modlitba ze sb&iacute;rky Knihovny N&aacute;rodn&iacute;ho muzea<br />\n&nbsp;</h3>\n\n<p>Německ&yacute; modlitebn&iacute; tisk <em>Gebet zu der heiligen Martitin Korona</em> z roku 1854je obsahem podobn&yacute; soudob&yacute;m česk&yacute;m textům. Je prosbou o Bož&iacute; pomoc skrze př&iacute;mluvkyni, mučednici Koronu &quot;im&nbsp;Kummer, Sorge und Plage&quot;, tj. v&nbsp;soužen&iacute;, starostech a tr&aacute;pen&iacute; - tak jako v textech česk&yacute;ch. Slovo &quot;Plage&quot; jde v určit&yacute;ch př&iacute;padech přeložit i jako nemoc, pro mor jako epidemickou nemoc&nbsp;je ale zažit&yacute; v&yacute;raz &quot;Pest&quot; nebo &quot;Seuche&quot;.<br />\nKram&aacute;řsk&yacute; p&iacute;sňov&yacute; tisk ke sv.&nbsp;Koroně se v na&scaron;ich sb&iacute;rk&aacute;ch bohužel nenach&aacute;z&iacute;, v souvislosti s koronavirovou epidemi&iacute; a oživen&iacute;m z&aacute;jmu o tuto mučednici byl v St. Koroně am Wechcel zaznamen&aacute;n text a&nbsp;<a href=\"https://volksliedwerk.at/2020/03/13/heilige-corona/\">notov&yacute; z&aacute;znam poutn&iacute; p&iacute;sně ke sv. Koroně v rakousk&eacute;m Wechselu</a>&nbsp;(&Ouml;sterreichisches Volksliedwerk, 2020).</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<h2 style=\"font-style: italic;\">Gebet zu der heiligen Martitin Korona.<br />\nHofmanns Druck in Znaim 1854.</h2>\n\n<h4><br />\n<em>Himnus.</em></h4>\n\n<p><em>Heilige Korona, ich rufe dich an so viel ich aus allen meinen Kr&auml;ften kann; ich bitte dich, erlange mie von Gott Hilfe, Rath und That in meiner Noth, rette mich aus Kummer, Sorge und Plage, helfe mir, weil ich meine Noth dir klage; besch&uuml;tze mich, und all, was mein ist vor Weltschand und der H&ouml;llenpein, viel Wunderwerke findet man bei dir, deine Gnadenhand erzeige auch mir, gew&auml;hre meine Bitte, mache mich getroft, wie du aus Sorgen viel erl&ouml;st, verschaffe mir Hilfe, treib ab alle Leiden der Seele und des Leibes, scharfen Streit; wende ab von mir alle Gefahr und Noth, stehe mir bei in meinem Tod, helfe, da&szlig; ich dahin komme, wo du bist durch unsern Herrn Jesum Christum, Amen.</em></p>\n\n<h3><em>Antiphona.</em></h3>\n\n<p><em>Komme du Braut Christi, nimm hin die Krone, welche dir der Herr in Ewigkeit bereitet hat. Heilige Korona! Durch dich will ich Gott den Herrn in meinem Leben preisen, und meine H&auml;nde zu ihm in deinem Namen aufheben.</em></p>\n\n<h4><em>Gebet.</em></h4>\n\n<p><em>Heiliger, starker und unsterblicher, dreieiniger Gott, der du deine getreue Bekennerin und heldenm&uuml;thige Martirin Korona in dein ewig w&auml;hrendes Reich &uuml;bersetzt, und sie zu einer F&uuml;rsprecherin aller Nothleidenden auserw&auml;hlet und uns gegeben hast; ich bitte dich dem&uuml;thigst, da&szlig; ich durch ihr Verdienst und F&uuml;rbitte in meinen gro&szlig;en N&ouml;then und Anliegen! Von dir gn&auml;digt erh&ouml;ret und getr&ouml;stet werde; ist es m&ouml;glich o Vater, da&szlig; dieser bittere Kelch hinweg gehe, so erbarme dich meiner, willst du aber, da&szlig; ich ihn bis auf den Grund austrinke, so ist mein Herz bereit, doch o Herr sehe an meine Schwachheit, strafe mich nicht in deinem Grimm lasse mich in meinem Elend nicht verderben. Gedenke o Herr deines heil. Wortes, so gesprochen, kann auch eine Mitter ihres Kindes vergessen. |Nun ist die Stund gekommen, wo du meiner nicht vergessen sollst. Errette mich also durch die F&uuml;rbitte deiner heiligen Martirin Korona und rei&szlig;e mich aus meinen Qualen. Herr in dich hab ich gehofft, ich werde nicht zu Schande werden, Amen.</em></p>\n\n<p><em>Die Seelen deren Gl&auml;ubigen lasse durch deine Barmherzigkeit in Frieden ruhen. Amen.</em></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Německá modlitba ze sbírky Knihovny Národního muzea\n&nbsp; Německý modlitební tisk G</p>","anotation":""},"6":{"type":"text","create":"1.5.2020","data":"","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"></p>","anotation":""},"7":{"type":"image","create":"11.5.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"7__0__image__typeitem\" title=\"Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Otricoli. Odtud nechal římský císař Otto III. přenést ostatky sv. Korony do Cách\" copyright=\"Wikipedia. CC BY-SA 4.0.\n\" anotation=\"\"><name>Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Otricoli. Odtud nechal římský císař Otto III. přenést ostatky sv. Korony do Cách</name><img src=\"src/uploads/409/6962/image/OtricoliSantaMariaAssunta1res.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"7\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6962/image/OtricoliSantaMariaAssunta1res.jpg\">","anotation":[""]},"8":{"type":"image","create":"11.5.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"8__0__image__typeitem\" title=\"Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Staré Bělé\"><name>Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Staré Bělé</name><img src=\"src/uploads/409/6962/image/KostelsvatehoJanaNepomuckeho1wikiCCBYSA3.0res.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"8\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6962/image/KostelsvatehoJanaNepomuckeho1wikiCCBYSA3.0res.jpg\">","anotation":[""]},"9":{"type":"image","create":"1.5.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"9__0__image__typeitem\" copyright=\"Alain Devisme, Wikimedia. CC BY-SA 3.0.\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" title=\"Románský kostel Saint-Victor et Sainte-Couronne d'Ennezat\"><name>Románský kostel Saint-Victor et Sainte-Couronne d'Ennezat</name><img src=\"src/uploads/409/6962/image/Ennezat05reswiki.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"9__1__image__typeitem\" copyright=\"EmDee, Wikimedia, CC BY-SA 3.0.\" title=\"Interiér kostela\"><name>Interiér kostela</name><img src=\"src/uploads/409/6962/image/CollegialeSaintVictoretSainteCouronnedEnnezat2res.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"9\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6962/image/Ennezat05reswiki.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"9\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6962/image/CollegialeSaintVictoretSainteCouronnedEnnezat2res.jpg\">","anotation":["",""]},"11":{"type":"image","create":"11.5.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable ui-sortable-helper\" id=\"11__0__image__typeitem\" title=\"Bazilika svatého Viktora a Korony, Anzù di Feltre\"><name>Bazilika svatého Viktora a Korony, Anzù di Feltre</name><img src=\"src/uploads/409/6962/image/BasilicaSantiVittoreeCoronaInnenhofCCBYSA3.0res.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"11__1__image__typeitem\" copyright=\"Zdroj: http://www.santivittoreecorona.it/news07.html\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" title=\"Lebka sv. Viktora\"><name>Lebka sv. Viktora</name><img src=\"src/uploads/409/6962/image/LebkasvViktoravPraze.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"11__2__image__typeitem\" title=\"Klášter ...\" copyright=\"Europeana Collections 1914 - 1918 ID: WK1/ALB086/25156.\" anotation=\"Klášter a bazilika svatého Viktora a Korony, Anzù di Feltre, 1918\"><name>Klášter ...</name><img src=\"src/uploads/409/6962/image/SanVittore.Klosterkirche.BildID15644083res.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"11\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6962/image/BasilicaSantiVittoreeCoronaInnenhofCCBYSA3.0res.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"11\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6962/image/LebkasvViktoravPraze.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"11\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6962/image/SanVittore.Klosterkirche.BildID15644083res.jpg\">","anotation":["","","Klášter a bazilika svatého Viktora a Korony, Anzù di Feltre, 1918"]},"12":{"type":"text","create":"12.5.2020","data":"<p><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"line-height: 100%;\">Chr&aacute;m zasvěcen&yacute; sv. Viktorovi a sv. Koroně najdeme tak&eacute; ve městě <strong>Ennezat ve francouzsk&eacute;m Auvergne</strong>. Kolem roku 1030 ho nechal vybudovat akvit&aacute;nsk&yacute; v&eacute;voda Vil&eacute;m VI. Na trůně Svat&eacute; ř&iacute;&scaron;e ř&iacute;msk&eacute; se od doby přenesen&iacute; ostatků sv. Korony do C&aacute;ch stihli vystř&iacute;dat tři c&iacute;saři a pr&aacute;vě vl&aacute;dl Konr&aacute;d II. Ten do ř&iacute;&scaron;e začlenil i Burgundsk&eacute; kr&aacute;lovstv&iacute; a stal se tak Vil&eacute;mov&yacute;m sousedem. Jakou souvislost m&aacute; ov&scaron;em toto velkorys&eacute; založen&iacute; s &uacute;ctou, kter&eacute; se sv. Koroně dostalo v korunovačn&iacute;m městě ř&iacute;msk&yacute;ch kr&aacute;lů, př&iacute;padně&nbsp;s jejich ostatky na italsk&eacute; půdě, zůst&aacute;v&aacute; nejasn&eacute;.</span></span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Chrám zasvěcený sv. Viktorovi a sv. Koroně najdeme také ve městě Ennezat ve fra</p>","anotation":""},"13":{"type":"text","create":"12.5.2020","data":"<p><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"line-height: 100%;\">S histori&iacute; ostatků svat&yacute;ch mučedn&iacute;ků je spojen dal&scaron;&iacute; v&yacute;znamn&yacute; ř&iacute;msk&yacute; c&iacute;sař, Karel IV.&nbsp; V roce 1337 při sv&eacute; druh&eacute; italsk&eacute; cestě&nbsp;dobyl s pomoc&iacute; Ben&aacute;tčanů severoitalsk&eacute; město Feltre. Při&nbsp;n&aacute;v&scaron;těvě města v roce 1354 si zde&nbsp;vyž&aacute;dal lebku sv. Viktora,&nbsp;kter&aacute; byla s dal&scaron;&iacute;mi ostatky sv. Viktora a Korony uložena v sanktuariu v&nbsp;<a href=\"https://www.magicoveneto.it/Feltrino/Feltre/Santuario-Santi-Vittore-Corona-Feltre.htm\">m&iacute;stn&iacute;m kl&aacute;&scaron;teře</a>. Je zde tak&eacute; </span>se svou chot&iacute; Annou Sv&iacute;dnickou vyobrazen před hrobem světců na jedn&eacute; z lunet v kř&iacute;žov&eacute; chodbě kl&aacute;&scaron;tera.<br />\n<br />\n<span style=\"line-height: 100%;\">Z&iacute;skanou relikvii věnoval svatov&iacute;tsk&eacute; kapitule, kde je uložena dodnes (viz&nbsp;</span>Anton&iacute;n Podlaha, Eduard &Scaron;ittler: Chr&aacute;mov&yacute; poklad u sv. V&iacute;ta, jeho dějiny a popis. Praha 1903, s. 42)<span style=\"line-height: 100%;\">. Měl z&iacute;skat&nbsp;tak&eacute; r&aacute;mě světce a &uacute;dajně tak&eacute; paži sv. Korony. Stoj&iacute; za pov&scaron;imnut&iacute;, že&nbsp;zat&iacute;mco si Otto III. v Otricoli vybral pro c&aacute;&scaron;sk&yacute; d&oacute;m ostatky sv. Korony - snad pro souvislost jej&iacute;ho jm&eacute;na s korunovacemi - Karel IV. upřednostnil ostatky sv. Viktora, jenž byl za života voj&aacute;kem a jehož jm&eacute;no znamen&aacute; v&iacute;těz.</span></span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> S historií ostatků svatých mučedníků je spojen další významný římský císař, Kar</p>","anotation":""},"14":{"type":"text","create":"12.5.2020","data":"<p><span style=\"font-size:14px;\">V 16. a 17. stolet&iacute; vznikaly&nbsp;dal&scaron;&iacute; c&iacute;rkevn&iacute; stavby zasvěcen&eacute; sv. Koroně. Snad pr&aacute;vě v těchto ne pr&aacute;vě klidn&yacute;ch dob&aacute;ch, sužovan&yacute;ch v&aacute;lkami a morov&yacute;mi epidemiemi, vystupuje do popřed&iacute; aspekt světice jako pomocnice v nouzi, a to nejen hmotn&eacute;.</span></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> V 16. a 17. století vznikaly&nbsp;další církevní stavby zasvěcené sv. Koroně. Snad p</p>","anotation":""},"15":{"type":"text","create":"12.5.2020","data":"<p><span style=\"font-size:14px;\">Sv. Korona se od 15. stolet&iacute; tě&scaron;ila zvl&aacute;&scaron;tn&iacute; oblibě na &uacute;zem&iacute; Doln&iacute;ho Bavorska a Doln&iacute;ho Rakouska, kde najdeme mnoho dal&scaron;&iacute;ch c&iacute;rkevn&iacute;ch staveb sv. Koroně&nbsp;zasvěcen&yacute;ch: Groafrauerl (kaple z 18. či 19. stolet&iacute;)v Mammingu v Doln&iacute;m Bavorsku a v Handlabu, kostel zasvěcen&yacute; mučednici m&aacute; dolnobavorsk&yacute; Pasov či Leiben a Sch&ouml;pfl v Doln&iacute;m Rakousku. Farn&iacute; kostel sv. Korony a sv. Viktora ze 17. stolet&iacute; stoj&iacute;&nbsp;i v Grazzano Badoglio (Piemont, It&aacute;lie). Ne každ&aacute; St. Corona je ov&scaron;em zasvěcena stejnojmenn&eacute; mučednici, často jde tak&eacute; o Kristovu trnovou korunu.<br />\n<br />\nPřestože se o česk&yacute;ch zem&iacute;ch mluv&iacute; tak&eacute; jako o &uacute;zem&iacute;, kde byla sv. Korona obl&iacute;benou světic&iacute;,&nbsp;samostatn&eacute; zasvěcen&iacute; sv. Koroně na &uacute;zem&iacute; Česk&eacute; republiky se nepodařilo dohledat. Nicm&eacute;ně v r&aacute;mci obnoven&eacute;ho z&aacute;jmu o tuto světici v současn&eacute; situaci bylo zji&scaron;těno, že jej&iacute; ostatek byl vložen do olt&aacute;ře <strong>kostela sv. Jana Nepomuck&eacute;ho ve Star&eacute; Běl&eacute; </strong>při svěcen&iacute; kostela v roce 1801 společně s ostatky sv. Urbana a Vitali&scaron;e. Souvislost sv. Korony a sv. Jana Nepomuck&eacute;ho možn&aacute; nebyla zcela n&aacute;hodn&aacute;. Oba světci byli patrony lid&iacute; v nouzi a ochr&aacute;nci dobr&eacute;ho jm&eacute;na. Oba světci jsou tak&eacute; spojeni s viz&iacute; mučednick&eacute; koruny. Korona tu svoji nechtěla vyměnit za světsk&yacute; život, Janova koruna z pěti hvězd se &uacute;dajně zjevila ve Vltavě na m&iacute;stě, kde bylo jeho tělo vhozeno do vody. Ostatky Jana Nepomuck&eacute;ho jsou uloženy v chr&aacute;mu sv. V&iacute;ta. Pokud byla skutečně paže svat&eacute; Korony uložena ve svatov&iacute;tsk&eacute;m pokladu, mohla by existovat i fyzick&aacute; souvislost mezi oběma světci.</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Sv. Korona se od 15. století těšila zvláštní oblibě na území Dolního Bavorska a</p>","anotation":""},"16":{"type":"image","create":"5.5.2020","data":[],"thumb":"","anotation":[]},"17":{"type":"image","create":"5.5.2020","data":[],"thumb":"","anotation":[]},"18":{"type":"image","create":"28.5.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"18__0__image__typeitem\" title=\"Umučení sv. Korony, Matthäus Lettenpichler (?), kolem roku 1645\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" copyright=\"CC BY-SA 3.0 de, Wikipedia\"><name>Umučení sv. Korony, Matthäus Lettenpichler (?), kolem roku 1645</name><img src=\"src/uploads/409/6962/image/WallfahrtskircheSammarei01res.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"18__1__image__typeitem\" title=\"Oltář v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie (Sammerei) s obrazy Panny Marie, sv. Korony a sv. Jeronýma\" copyright=\"Wolfgang Sauber (Wikipedia), CC BY-SA 4.0. \" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\"><name>Oltář v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie (Sammerei) s obrazy Panny Marie, sv. Korony a sv. Jeronýma</name><img src=\"src/uploads/409/6962/image/SammareiWallfahrtskircheAltarwand1res.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"18__2__image__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" title=\"Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Sammerei, Dolní Bavorsko\" copyright=\"Konrad Lackerbeck (Wikipedia), CC BY-SA 2.5.\"><name>Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Sammerei, Dolní Bavorsko</name><img src=\"src/uploads/409/6962/image/WallfahrtskircheSammareires.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"18\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6962/image/WallfahrtskircheSammarei01res.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"18\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6962/image/SammareiWallfahrtskircheAltarwand1res.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"18\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6962/image/WallfahrtskircheSammareires.jpg\">","anotation":["","",""]},"19":{"type":"text","create":"12.5.2020","data":"<p><span style=\"font-size:14px;\"><strong>Poutn&iacute; kostel Nanebevzet&iacute; Panny Marie v Sammarei</strong> je velmi zaj&iacute;mav&yacute; sv&yacute;m uspoř&aacute;d&aacute;n&iacute;m. Jeho olt&aacute;ř je z&aacute;roveň vstupem do původn&iacute; mari&aacute;nsk&eacute; kaple, kter&aacute; byla při stavbě nov&eacute;ho kostela zachov&aacute;na. Na lev&eacute;m kř&iacute;dle olt&aacute;ře je vyobrazeno umučen&iacute; sv. Korony roztržen&iacute;m mezi palmov&yacute;mi stromy z poloviny 17. stolet&iacute;. Zda byla &uacute;cta ke sv. Koroně na m&iacute;stě provozov&aacute;na i v předchoz&iacute;m obdob&iacute;, nebo &scaron;lo o novou z&aacute;ležitost, bohužel nev&iacute;me.</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sammarei je velmi zajímavý svým uspořád</p>","anotation":""},"20":{"type":"text","create":"5.5.2020","data":"","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"></p>","anotation":""},"21":{"type":"text","create":"28.5.2020","data":"<p><span style=\"font-size:14px;\"><strong>Kostel sv. Korony ve Staudachu (Massing)</strong> byl postaven mezi lety 1481 a 1488 a ze stejn&eacute;ho obdob&iacute; zřejmě poch&aacute;z&iacute; i jej&iacute; socha. Ač je patronkou kostela, na novogotick&eacute;m olt&aacute;ři najdeme jin&eacute; světce &ndash; mimo jin&eacute; sv. &Scaron;ebesti&aacute;na, kter&yacute; je shodou okolnost&iacute; patronem proti moru (způsob, kter&yacute;m byl umučen, evokoval obl&iacute;ben&eacute; zpodobněn&iacute; nemoci jako koslivce, stř&iacute;lej&iacute;c&iacute;ho &scaron;&iacute;py) a sv. Flori&aacute;na, kter&yacute; byl obl&iacute;ben&yacute;m ochr&aacute;ncem před pož&aacute;ry a dal&scaron;&iacute;mi pohromami. Mezi z&aacute;zraky sv. Korony, vyobrazen&yacute;mi na kruchtě kostela, si můžeme pov&scaron;imnout i t&eacute;matu pomoci v nemocech.</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Kostel sv. Korony ve Staudachu (Massing) byl postaven mezi lety 1481 a 1488 a z</p>","anotation":""},"23":{"type":"image","create":"28.5.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"23__0__image__typeitem\" copyright=\"Luckyprof, CC BY-SA 3.0. Wikimedia.\" title=\"Soška sv. Korony ve Staudachu (kolem roku 1500)\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\"><name>Soška sv. Korony ve Staudachu (kolem roku 1500)</name><img src=\"src/uploads/409/6962/image/MassingStaudach46res.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"23__1__image__typeitem\" copyright=\"Luckyprof, CC BY-SA 3.0. Wikimedia.\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" title=\"Poutní kostel sv. Korona ve Staudachu\"><name>Poutní kostel sv. Korona ve Staudachu</name><img src=\"src/uploads/409/6962/image/MassingStaudach44res.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"23__2__image__typeitem\" copyright=\"Luckyprof, CC BY-SA 3.0. Wikimedia.\" title=\"Poutní kostel sv. Korona ve Staudachu\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\"><name>Poutní kostel sv. Korona ve Staudachu</name><img src=\"src/uploads/409/6962/image/St.CoronaStaudachres.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"23\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6962/image/MassingStaudach46res.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"23\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6962/image/MassingStaudach44res.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"23\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6962/image/St.CoronaStaudachres.jpg\">","anotation":["","",""]},"24":{"type":"image","create":"11.5.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"24__0__image__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" copyright=\"Rufus46, Wikimedia, CC BY-SA 3.0\" title=\"Kaple sv. Korony, Arget, Sauerlach, Horní Bavorsko\"><name>Kaple sv. Korony, Arget, Sauerlach, Horní Bavorsko</name><img src=\"src/uploads/409/6962/image/CoronaKapelleArgetSauerlach2res.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"24__1__image__typeitem\" copyright=\"Rufus46, Wikimedia, CC BY-SA 3.0\" title=\"Kaple sv. Korony, Arget, oltář s vyobrazeními světice\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\"><name>Kaple sv. Korony, Arget, oltář s vyobrazeními světice</name><img src=\"src/uploads/409/6962/image/CoronaKapelleinnenArgetSauerlach1resorez.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"24__2__image__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" copyright=\"Rufus46, Wikimedia, CC BY-SA 3.0\" title=\"&quot;Znavený poutníku, odpočiň u svaté Korony a ucti ji modlitbou, máš-li mnoho strastí a starostí.&quot;\"><name>\"Znavený poutníku, odpočiň u svaté Korony a ucti ji modlitbou, máš-li mnoho strastí a starostí.\"</name><img src=\"src/uploads/409/6962/image/CoronaKapelleArgetSauerlach6res.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"24\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6962/image/CoronaKapelleArgetSauerlach2res.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"24\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6962/image/CoronaKapelleinnenArgetSauerlach1resorez.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"24\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6962/image/CoronaKapelleArgetSauerlach6res.jpg\">","anotation":["","",""]},"25":{"type":"text","create":"28.5.2020","data":"<p><span style=\"font-size:14px;\">Př&iacute;kladem skroměj&scaron;&iacute; sakr&aacute;ln&iacute; stavby, zasvěcen&eacute; sv. Koroně, je b&yacute;val&aacute; <strong>poutn&iacute; kaple sv. Korony v&nbsp;Argetu</strong>&nbsp;(Horn&iacute; Bavorsko), postaven&aacute; roku 1648. Roku 1807 byla původn&iacute; stavba zbořena a rozebr&aacute;na, &uacute;dajně proto, že ml&aacute;dež m&iacute;stn&iacute; pouti zneuž&iacute;vala k bujar&eacute;mu vesel&iacute;. Ze stavebn&iacute;ho materi&aacute;lu byl &uacute;dajně postaven chl&eacute;v pro prasata, nicm&eacute;ně už roku 1820 byla kaple znovu postavena, opatřen&iacute; se zřejmě neosvědčilo. Pouti v původn&iacute;m rozsahu obnoveny nebyly, ale 14. května na sv&aacute;tek sv. Korony se tu konaj&iacute; modlitby.&nbsp;</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Příkladem skromější sakrální stavby, zasvěcené sv. Koroně, je bývalá poutní kap</p>","anotation":""},"26":{"type":"text","create":"12.5.2020","data":"<p><span style=\"font-size:14px;\"><strong>Poutn&iacute; m&iacute;sto St. Corona am Wechsel</strong> se nach&aacute;z&iacute; historicky v kraji dřevorubců. Pr&aacute;vě sv. Korona je pro způsob sv&eacute;ho umučen&iacute; jejich patronkou. Dle legendy o založen&iacute; poutn&iacute;ho m&iacute;sta zde byla roku 1504 při k&aacute;cen&iacute; stromů nalezena socha sv. Korony, pro n&iacute;ž byla vystavěna dřevěn&aacute; kaple. V roce 1583 ze již stoj&iacute; vět&scaron;&iacute; zděn&aacute; kaple a v roce 1691 poutn&iacute; kostel. Za vl&aacute;dy c&iacute;saře Josefa II. bylo rozhodnuto o zru&scaron;en&iacute; kl&aacute;&scaron;tera Kirchberg, k němuž poutn&iacute; kostel n&aacute;ležel. Po z&aacute;kazu n&aacute;božensk&yacute;ch pout&iacute; v roce 1783 kostel osiřel. V roce 1833 byl znovu vysvěcen, ale nad&aacute;le zůst&aacute;val v havarijn&iacute;m stavu až do opravy v polovině 19. stolet&iacute;. Kirchberg a okol&iacute; těžce zas&aacute;hly epidemie v letech 1472-1473 a 1713-1714. V roce 1554 musely řeholnice před n&aacute;kazou dokonce uprchnout. Nen&iacute; těžk&eacute; si představit, že v těchto chv&iacute;l&iacute;ch se lid&eacute; obraceli na m&iacute;stn&iacute; svatou patronku s prosbami o z&aacute;chranu, a že tedy mohlo vzniknout region&aacute;lně ohraničen&eacute; spojen&iacute; světice s ochranou proti nakažliv&yacute;m&nbsp;nemocem. Každop&aacute;dně na <a href=\"http://www.pfarre-stcorona.at/stc/geschichte/\">str&aacute;nk&aacute;ch m&iacute;stn&iacute; fary</a> najdeme informaci, že Korona byla tak&eacute; patronkou proti n&aacute;kaze. V souvislosti se současnou epidemi&iacute; a oživen&iacute;m z&aacute;jmu o tuto mučednici byl ve St. Koroně am Wechsel zaznamen&aacute;n <a href=\"http://volksliedwerk.at/2020/03/13/heilige-corona/\">text a notov&yacute; z&aacute;znam poutn&iacute; p&iacute;sně ke sv. Koroně</a> (&Ouml;sterreichisches Volksliedwerk, 2020).</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Poutní místo St. Corona am Wechsel se nachází historicky v kraji dřevorubců. Pr</p>","anotation":""},"27":{"type":"image","create":"28.5.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"27__0__image__typeitem\" title=\"Detail kruchty kostela s cyklem vyobrazení zázraků sv. Korony\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" copyright=\"Luckyprof, CC BY-SA 3.0. Wikimedia.\"><name>Detail kruchty kostela s cyklem vyobrazení zázraků sv. Korony</name><img src=\"src/uploads/409/6962/image/MassingStaudach47cut.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"27\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6962/image/MassingStaudach47cut.jpg\">","anotation":[""]},"28":{"type":"text","create":"5.5.2020","data":"<p>Modlitebn&iacute; tisk ke svat&eacute;mu Janu Nepomuck&eacute;mu a svat&eacute; Koroně. Co měli oba světci společn&eacute;ho? Byli patrony lid&iacute; v nouzi, ochr&aacute;nci dobr&eacute;ho jm&eacute;na. Oba světci jsou tak&eacute; spojeni s viz&iacute; mučednick&eacute; koruny. Korona tu svoji nechtěla vyměnit za světsk&yacute; život, Janova koruna z pěti hvězd se &uacute;dajně zjevila ve Vltavě na m&iacute;stě, kde bylo jeho tělo vhozeno do vody.Ostatky Jana Nepomuck&eacute;ho jsou uloženy v chr&aacute;mu sv. V&iacute;ta. Pokud byla skutečně paže svat&eacute; Korony uložena ve svatov&iacute;tsk&eacute;m pokladu, existovala i fyzick&aacute; souvislost mezi oběma světci?<br />\n&nbsp;</p>\n\n<h2 style=\"font-style:italic;\">Modlitba k svat&eacute;mu Janu Nep.</h2>\n\n<p><em>Sv. Jene Nepom., j&aacute; tě vz&yacute;v&aacute;m, jak ze v&scaron;&iacute; s&iacute;ly mohu pros&iacute;m tebe, vypros mně u Boha pomoc, radu a skutek v m&eacute; potřebě, vysvoboď mne z b&iacute;dy, starost&iacute; a utrpen&iacute; a strasti, poněvadž si u tebe na mou nouzi stěžuji. Opatruj mne a &scaron;etř mě před hanbou světskou a ouzkost&iacute;, mnoho z&aacute;zračn&yacute;ch skutků nalez&aacute;m u tebe, tv&aacute; milostiv&aacute; ruka prokaž i mně, sly&scaron; mou prosbu, potě&scaron; mě, jako ty z starosti mnoh&yacute;ch vysvobodils, zaoparř mně pomoci, odstraň v&scaron;ecka tělesn&aacute; a du&scaron;evn&iacute; utrpen&iacute;! Odvrať ode mně ve&scaron;ker&eacute; nebezpečenstv&iacute; a nouzi a buď mně při smrti n&aacute;pomocn&yacute;, pomoc abych tam se dostal, kde ty jsi u Boha na&scaron;eho Jež&iacute;&scaron;e Krista.<br />\nO sv. Jene Nep., přijď a vezmi<strong> Korunu</strong>, kterou P&aacute;n od věčnosti tobě připravil.<br />\nSv. Jene Nepomuck&yacute;, skrze tebe chci P&aacute;na v m&eacute;m životě chv&aacute;liti, a v jm&eacute;nu tv&eacute;m ruce m&eacute; k němu pozdvihnouti.</em></p>\n\n<h3 style=\"color:#aaaaaa;font-style:italic;\"><em>Modlitba k sv. Koruně mučedlnici.</em></h3>\n\n<p><em>O Bože, kter&yacute; jsi mučedlnici a st&aacute;lou vyzn&aacute;vačku k sl&aacute;vě věčn&eacute; povolal a za orodovnici na&scaron;i přijmul, pros&iacute;m, abych skrze př&iacute;mluvu a z&aacute;sluhy jej&iacute; vysly&scaron;en byl. Možn&aacute;-li je, nechť ten hořk&yacute; kalich odejde ode mne, chce&scaron;-li ale, abych z něho pil, jsem hotov, ale pohledni na slabost mou, nenech mně v tom hněvu zahynouti. O mil&yacute; Pane, pro tvou milostnou řeč: &quot;Může-li matka na d&iacute;tě zapomenouti&quot;, vysvoboď mne skrze př&iacute;mluvu mocnou sv&eacute; mučednice a jej&iacute; tr&aacute;pen&iacute;. Pane, v tebe douf&aacute;m důvěrně a nebudu zahanben. Du&scaron;e zemřel&yacute;ch v&scaron;ech skrze tv&eacute; orodov&aacute;n&iacute; ať odpoč&iacute;vaj&iacute; v pokoji. Amen.</em></p>\n\n<p><em>Tisk a n&aacute;klad Jana Spurn&eacute;ho v Praze.</em></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Modlitební tisk ke svatému Janu Nepomuckému a svaté Koroně. Co měli oba světci </p>","anotation":""},"29":{"type":"text","create":"12.5.2020","data":"<p><span style=\"font-size:14px;\">Podle legend&nbsp;byl m&iacute;stem prvn&iacute;ho spočinut&iacute; ostatků svat&eacute; Korony a jej&iacute;ho spolumučedn&iacute;ka Viktora Dama&scaron;ek v S&yacute;rii, v jin&eacute;m pod&aacute;n&iacute; Antiochie v dne&scaron;n&iacute;m Turecku, kde byli kolem roku 170 popraveni. Prvn&iacute; p&iacute;semn&yacute; z&aacute;znam o mučedn&iacute;c&iacute;ch Viktorovi a Koroně je ze čtvrt&eacute;ho stolet&iacute;, zač&aacute;tek jejich posmrtn&eacute; pouti lze tedy jen stěž&iacute; doložit, stejně jako jejich samotnou existenci.</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Podle legend&nbsp;byl místem prvního spočinutí ostatků svaté Korony a jejího spolumu</p>","anotation":""},"30":{"type":"text","create":"12.5.2020","data":"<p><span style=\"font-size:14px;\">Zřejmě v dev&aacute;t&eacute;m stolet&iacute; byly ostatky, přiřčen&eacute; svat&eacute; Koroně a Viktorovi, přeneseny do It&aacute;lie, do města Otricoli, kter&eacute; je dodnes považuje za sv&eacute; ochr&aacute;nce. Odtud nechal zřejmě&nbsp;roku 996 ř&iacute;msk&yacute; c&iacute;sař Otto III. přen&eacute;st ostatky sv. Korony do d&oacute;mu v C&aacute;ch&aacute;ch společně s ostatky dal&scaron;&iacute;ho raně křesťansk&eacute;ho mučedn&iacute;ka, jehož ostatky byly uct&iacute;v&aacute;ny v Otricoli - sv. Leoparda. Tak se sv. Korona stala tak&eacute; spolupatronkou Katedr&aacute;ly Panny Marie, korunovačn&iacute;ho d&oacute;mu ř&iacute;msk&yacute;ch kr&aacute;lů v&nbsp;C&aacute;ch&aacute;ch. Ostatky sv. Korony a sv. Leoparda byly v d&oacute;mu znovuobjeveny v roce 1843 v původn&iacute;ch, pro ran&yacute; středověk netypick&yacute;ch<a href=\"http://www.inschriften.net/aachen-dom/inschrift/nr/di031-0016.html\"> olověn&yacute;ch schr&aacute;nk&aacute;ch</a>. V roce 1910 byly z původn&iacute;ch schr&aacute;nek vyzvednuty a vloženy do nově zhotoven&eacute;ho reprezentativn&iacute;ho relikvi&aacute;ře v novobyzanstsk&eacute;m stylu.&nbsp;Ten&nbsp;je uložen v d&oacute;msk&eacute;m pokladu a v ned&aacute;vn&eacute; době byl shodou okolnost&iacute; restaurov&aacute;n.</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Zřejmě v devátém století byly ostatky, přiřčené svaté Koroně a Viktorovi, přene</p>","anotation":""},"31":{"type":"text","create":"12.5.2020","data":"<p><span style=\"font-size:14px;\">Jak je z putov&aacute;n&iacute; ostatků světice patrn&eacute;, &uacute;cta k n&iacute; se v průběhu doby měnila. Pro Ottu III. neba Karma IV. byly ostatky nepochybně prestižn&iacute; z&aacute;ležitost&iacute;. Spoluzasvěcen&iacute; chr&aacute;mu, kde měli b&yacute;t korunov&aacute;n&iacute; ř&iacute;m&scaron;t&iacute; kr&aacute;lov&eacute;, je pravděpodobně odkazem na v&yacute;znam jm&eacute;na sv. Korony. V pozděj&scaron;&iacute; době vystupuje do popřed&iacute; jej&iacute; funkce ochr&aacute;nkyně a př&iacute;mluvkyně v nesn&aacute;z&iacute;ch a hmotn&eacute; nouzi, kter&eacute; přich&aacute;zely často jako důsledek dal&scaron;&iacute;ch pohrom, v&aacute;lek a&nbsp;epidemi&iacute;. Kromě toho, že byla patronkou dřevorubců nebo řezn&iacute;ků, stala se tak&eacute; patronkou loterie a předmětem lidov&yacute;ch pověr, t&yacute;kaj&iacute;c&iacute;ch se bohatstv&iacute;.</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Jak je z putování ostatků světice patrné, úcta k ní se v průběhu doby měnila. P</p>","anotation":""},"":{"type":"","visible":true,"create":"6.4.2020"}},"background":"","drupal_id":"6962","thumb":"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/6962/thumb/thumb.jpg?1586175276","public":1,"pagesShow":1},"6963":{"create":"6.4.2020","name":"Modlitby k sv. Koroně","order":{"0":"1","1":"2","2":"3","3":"4","4":"13","5":"5","6":"6","7":"15","8":"9","9":"10","10":"14","11":"11","12":"12"},"data":{"1":{"type":"image","create":"13.5.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"1__0__image__typeitem\" title=\"Dřevořez s vyobrazením umučení sv. Korony. Ač k jejímu umučení mělo dojít za panování Římské říše, jako mučitelé jsou na dřevorytu zobrazeni osmanští bojovníci. Osmanský stát svedl s Habsburskou monarchií od 16. století sérii válek. Jeho příslušníci tak v představách obyvatel monarchie splývali s obrazem nepřátel a reprezentantů všeho pohanstva.\" anotation=\"\" copyright=\"KNM Modlitby\"><name>Dřevořez s vyobrazením umučení sv. Korony. Ač k jejímu umučení mělo dojít za panování Římské říše, jako mučitelé jsou na dřevorytu zobrazeni osmanští bojovníci. Osmanský stát svedl s Habsburskou monarchií od 16. století sérii válek. Jeho příslušníci tak v představách obyvatel monarchie splývali s obrazem nepřátel a reprezentantů všeho pohanstva.</name><img src=\"src/uploads/409/6963/image/CORONA.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"1\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6963/image/CORONA.jpg\">","anotation":[""]},"2":{"type":"text","create":"12.5.2020","data":"<p><span style=\"font-size:14px;\">Oddělen&iacute; knižn&iacute; kultury Knihovny N&aacute;rodn&iacute;ho muzea spravuje vedle zn&aacute;m&eacute; sb&iacute;rky kram&aacute;řsk&yacute;ch p&iacute;sn&iacute; i sb&iacute;rku modliteb. Svoj&iacute; formou se oba typy tisků velmi podobaj&iacute;, ostatně jejich producenty byli stejn&iacute; tiskaři a lze předpokl&aacute;dat i podobn&yacute; způsob distribuce. Jelikož producenti i distributoři kram&aacute;řsk&yacute;ch tisků se v&yacute;razn&yacute;m způsobem přizpůsobovali popt&aacute;vce, můžeme tvrdit, že světci zmiňovan&iacute; v těchto modlitb&aacute;ch se tě&scaron;ili v Česk&yacute;ch zem&iacute;ch značn&eacute; popularitě. Předpokl&aacute;d&aacute;me-li, že Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea vlatn&iacute; sb&iacute;rku dostatečně velkou, abychom z n&iacute; mohli vych&aacute;zet pro hodnocen&iacute; produkce na cel&eacute;m &uacute;zem&iacute; Česk&yacute;ch zem&iacute;, můžeme konstatovat, že sv. Korona minim&aacute;lně v 18. a 19. stolet&iacute; mezi obl&iacute;ben&eacute; světce patřila. Je pozoruhodn&eacute;, že sv. Viktor se v na&scaron;ich sb&iacute;rk&aacute;ch vůbec nenach&aacute;z&iacute;. Lze proto předpokl&aacute;dat, že ač on i sv. Korona jsou spolu uvedeni v ř&iacute;msk&eacute;m martyrologiu, pouze jeden z nich se dočkal popularity u česk&yacute;ch věř&iacute;c&iacute;ch. S jak&yacute;mi prosbami a při jak&yacute;ch nesn&aacute;z&iacute;ch se ov&scaron;em věř&iacute;c&iacute; ke sv. Koroně obraceli?</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea spravuje vedle známé sbírky kr</p>","anotation":""},"3":{"type":"image","create":"12.5.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"3__0__image__typeitem\" anotation=\"Přítisk modlitby ke sv. Koroně k Nábožné modlitbě ke sv. Janu Nepomuckému. Přítisk byl běžně používaným doplňkem v případech, kdy hlavní text nebyl dostatečně dlouhý, aby obsáhl potřebný počet stran. Podobně jako u zasvěcení kostela ve Staré Bělé se můžeme pouze dohadovat proč byla zvoleno spojení právě těchto světců. Tisk vyšel v tiskárně Jana Spurného minimálně ve dvou verzích.\" title=\"Nábožná modlitba ...\"><name>Nábožná modlitba ...</name><img src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2196ajpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"3__1__image__typeitem\" title=\"Nábožná modlitba k sv. Janu Nepomuckému.\" anotation=\"Modlitba k svatému Janu Nep.\n\nSv. Jene Nepom., já tě vzývám, jak ze vší síly mohu prosím tebe, vypros mně u Boha pomoc, radu a skutek v mé potřebě, vysvoboď mne z bídy, starostí a utrpení a strasti, poněvadž si u tebe na mou nouzi stěžuji. Opatruj mne a šetř mě před hanbou světskou a ouzkostí, mnoho zázračných skutků nalezám u tebe, tvá milostivá ruka prokaž i mně, slyš mou prosbu, potěš mě, jako ty z starosti mnohých vysvobodils, zaopatř mně pomoci, odstraň všecka tělesná a duševní utrpení! Odvrať ode mně veškeré nebezpečenství a nouzi a buď mně při smrti nápomocný, pomoc abych tam se dostal, kde ty jsi u Boha našeho Ježíše Krista.\nO sv. Jene Nep., přijď a vezmi Korunu, kterou Pán od věčnosti tobě připravil.\nSv. Jene Nepomucký, skrze tebe chci Pána v mém životě chváliti, a v jménu tvém ruce mé k němu pozdvihnouti.\nModlitba k sv. Koruně mučedlnici.\n\nO Bože, který jsi mučedlnici a stálou vyznávačku k slávě věčné povolal a za orodovnici naši přijmul, prosím, abych skrze přímluvu a zásluhy její vyslyšen byl. Možná-li je, nechť ten hořký kalich odejde ode mne, chceš-li ale, abych z něho pil, jsem hotov, ale pohledni na slabost mou, nenech mně v tom hněvu zahynouti. O milý Pane, pro tvou milostnou řeč: &quot;Může-li matka na dítě zapomenouti&quot;, vysvoboď mne skrze přímluvu mocnou své mučednice a její trápení. Pane, v tebe doufám důvěrně a nebudu zahanben. Duše zemřelých všech skrze tvé orodování ať odpočívají v pokoji. Amen.\n\nTisk a náklad Jana Spurného v Praze.\"><name>Nábožná modlitba k sv. Janu Nepomuckému.</name><img src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2196bjpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"3__2__image__typeitem\" copyright=\"KNM Modlitby 2196\" title=\"Nábožná modlitba ...\"><name>Nábožná modlitba ...</name><img src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2196cjpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"3\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2196ajpg.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"3\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2196bjpg.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"3\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2196cjpg.jpg\">","anotation":["Přítisk modlitby ke sv. Koroně k Nábožné modlitbě ke sv. Janu Nepomuckému. Přítisk byl běžně používaným doplňkem v případech, kdy hlavní text nebyl dostatečně dlouhý, aby obsáhl potřebný počet stran. Podobně jako u zasvěcení kostela ve Staré Bělé se můžeme pouze dohadovat proč byla zvoleno spojení právě těchto světců. Tisk vyšel v tiskárně Jana Spurného minimálně ve dvou verzích.","Modlitba k svatému Janu Nep.\n\nSv. Jene Nepom., já tě vzývám, jak ze vší síly mohu prosím tebe, vypros mně u Boha pomoc, radu a skutek v mé potřebě, vysvoboď mne z bídy, starostí a utrpení a strasti, poněvadž si u tebe na mou nouzi stěžuji. Opatruj mne a šetř mě před hanbou světskou a ouzkostí, mnoho zázračných skutků nalezám u tebe, tvá milostivá ruka prokaž i mně, slyš mou prosbu, potěš mě, jako ty z starosti mnohých vysvobodils, zaopatř mně pomoci, odstraň všecka tělesná a duševní utrpení! Odvrať ode mně veškeré nebezpečenství a nouzi a buď mně při smrti nápomocný, pomoc abych tam se dostal, kde ty jsi u Boha našeho Ježíše Krista.\nO sv. Jene Nep., přijď a vezmi Korunu, kterou Pán od věčnosti tobě připravil.\nSv. Jene Nepomucký, skrze tebe chci Pána v mém životě chváliti, a v jménu tvém ruce mé k němu pozdvihnouti.\nModlitba k sv. Koruně mučedlnici.\n\nO Bože, který jsi mučedlnici a stálou vyznávačku k slávě věčné povolal a za orodovnici naši přijmul, prosím, abych skrze přímluvu a zásluhy její vyslyšen byl. Možná-li je, nechť ten hořký kalich odejde ode mne, chceš-li ale, abych z něho pil, jsem hotov, ale pohledni na slabost mou, nenech mně v tom hněvu zahynouti. O milý Pane, pro tvou milostnou řeč: \"Může-li matka na dítě zapomenouti\", vysvoboď mne skrze přímluvu mocnou své mučednice a její trápení. Pane, v tebe doufám důvěrně a nebudu zahanben. Duše zemřelých všech skrze tvé orodování ať odpočívají v pokoji. Amen.\n\nTisk a náklad Jana Spurného v Praze.",""]},"4":{"type":"text","create":"12.5.2020","data":"<p><span style=\"font-size:14px;\">Dle <em>&quot;Modlitby k sv. Koroně, mučednici&quot;</em> z produkce Landfrasovy tisk&aacute;rny a Petersonova nakladatelstv&iacute; se věř&iacute;c&iacute; obraceli ke světici takřka ve v&scaron;ech tr&aacute;pen&iacute;ch a potřeb&aacute;ch. Prosili o&nbsp;vysvobozen&iacute; z b&iacute;dy a starost&iacute;, o pomoc v nouzi a ne&scaron;těst&iacute;, odstraněn&iacute; tělesk&yacute;ch i du&scaron;evn&iacute;ch tr&aacute;pen&iacute;, odvr&aacute;cen&iacute; světsk&eacute; hanby a nakonec i o &scaron;ťastnou posledn&iacute; hodinku smrti. Jde v podstatě o běžn&yacute; v&yacute;čet př&aacute;n&iacute;, vyskytuj&iacute;c&iacute; se ve vět&scaron;ině modliteb tohoto druhu k různ&yacute;m svat&yacute;m. Podobn&yacute; v&yacute;čet proseb nab&iacute;z&iacute; i německ&yacute; modlitebn&iacute; tisk <em>&quot;Gebet zu der heiligen Martirin Korona&quot;</em> vyti&scaron;těn&yacute; v Hofmanově tisk&aacute;rně ve Znojmě v roce 1854, viz n&iacute;že. Věř&iacute;c&iacute; v n&iacute; ž&aacute;d&aacute; o Bož&iacute; pomoc skrze př&iacute;mluvkyni, mučednici Koronu <em>&quot;im Kummer, Sorge und Plage&quot;</em>, tj. v soužen&iacute;, starostech a tr&aacute;pen&iacute;. Slovo <em>&quot;Plage&quot;</em> jde v určit&yacute;ch př&iacute;padech přeložit i jako nemoc, ale pro mor či nakažlivou nemoc se použ&iacute;v&aacute; sp&iacute;&scaron;e v&yacute;raz <em>&quot;Pest&quot;</em> nebo<em> &quot;Seuche&quot;</em>.</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Dle \"Modlitby k sv. Koroně, mučednici\" z produkce Landfrasovy tiskárny a Peters</p>","anotation":""},"5":{"type":"image","create":"12.5.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"5__0__image__typeitem\" anotation=\"Německá modlitba ke sv. Koroně ukazuje běžnou praxi producentů drobných tisků, kteří neváhali použít starších štočků, které neodpovídaly tématu tisku. V tomto případě je na titulní straně místo sv. Korony vyobrazena Panna Maria.\" title=\"Gebet ...\"><name>Gebet ...</name><img src=\"src/uploads/409/6963/image/Modlitby0148001nemeckajpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"5__1__image__typeitem\" title=\"Gebet zu der heiligen Martirin Korona.\" anotation=\"\"><name>Gebet zu der heiligen Martirin Korona.</name><img src=\"src/uploads/409/6963/image/Modlitby0148002nemeckajpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"5__2__image__typeitem\" copyright=\"KNM Modlitby 148\" title=\"Gebet ...\"><name>Gebet ...</name><img src=\"src/uploads/409/6963/image/Modlitby0148003nemeckajpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"5\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6963/image/Modlitby0148001nemeckajpg.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"5\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6963/image/Modlitby0148002nemeckajpg.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"5\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6963/image/Modlitby0148003nemeckajpg.jpg\">","anotation":["Německá modlitba ke sv. Koroně ukazuje běžnou praxi producentů drobných tisků, kteří neváhali použít starších štočků, které neodpovídaly tématu tisku. V tomto případě je na titulní straně místo sv. Korony vyobrazena Panna Maria.","",""]},"6":{"type":"text","create":"13.5.2020","data":"<p><span style=\"font-size:14px;\">Hled&aacute;me-li specifičtěj&scaron;&iacute; prosby ke sv. Koroně, mus&iacute;me hledat d&aacute;le, i mimo N&aacute;rodn&iacute; muzeum. V tisku <em><a href=\"https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:15e42c4d-68d2-48fa-9860-8f3e0a524a57\">&quot;Praw&aacute; Oběť před Bohem, aneb, Modlitby katolick&eacute; k n&aacute;božn&eacute;mu&hellip;&quot;</a> </em>od Jana Aloise Demla z roku 1857 (NK ČR 54 F 000976) nalezneme na str&aacute;nk&aacute;ch 236-238 modlitbu, u n&iacute;ž můžeme s jistotou prohl&aacute;sit, že byla schv&aacute;lena c&iacute;rkevn&iacute; cenzurou. Zdůrazňuje předev&scaron;&iacute;m vztah sv. Korony k chudobě, respektive &quot;l&aacute;sku k chud&yacute;m&quot;. Předpokl&aacute;dan&yacute; věř&iacute;c&iacute; v n&iacute; pros&iacute; světici, aby mu pomohla nelpět na pozemsk&yacute;ch statc&iacute;ch, aby r&aacute;d almužnu uděloval a <em>&quot;toliko ty poklady hledal, kter&eacute; zloděj nemůže ukr&aacute;sti, kter&eacute; rez nekaz&iacute; a mol nežere&quot;</em>. </span><br />\n<br />\n<span style=\"font-size:14px;\">Spojen&iacute;&nbsp;chudoby a sv. Korony nal&eacute;z&aacute;me i u modlitby: &nbsp;<em>&bdquo;Vraucn&aacute; modlitba k sv. Panně Koroně&ldquo;</em> z modlitebn&iacute; kn&iacute;žky<em> &bdquo;Obět před Bohem, aneb: Modlitby katolick&eacute; k praw&eacute;mu užjw&aacute;nj gak r&aacute;no, tak v wěčer, t&eacute;ž při mssi a swat&eacute; zpowědi, s gin&yacute;mi pobožn&yacute;mi modlitbami.&quot;</em>, kter&aacute; dle nakladatelsk&yacute;ch &uacute;dajů vy&scaron;la v Berl&iacute;ně u Josefa &Scaron;m&iacute;da. N&aacute;zev tisku je takřka identick&yacute; s předchoz&iacute;m, důležit&eacute; je ov&scaron;em ono slov&iacute;čko <em>&quot;Praw&aacute;&quot;</em>, kter&eacute; zde chyb&iacute;, a kter&yacute;m se Deml zřejmě snažil odli&scaron;it svůj tisk od jin&yacute;ch. Nen&iacute; divu, <em>&quot;Obět před Bohem&quot;</em> obsahuje pověrečn&eacute; modlitby. I proto nese fale&scaron;n&eacute; nakladatelsk&eacute; &uacute;daje, neboť v Berl&iacute;ně tisk&aacute;rna Josefa &Scaron;m&iacute;da nikdy neexistovala. Oproti Demlově modlitbě zde nejde o pomoc při sn&aacute;&scaron;en&iacute; chudoby, př&iacute;padě &scaron;tědrost, ale o explicitně vyj&aacute;dřenou ž&aacute;dost o materi&aacute;ln&iacute; pomoc: <em>&quot;O svat&aacute; panno Korono! j&aacute; uboh&yacute; a potřebn&yacute; beru k tobě m&eacute; outoči&scaron;tě, vyž&aacute;dej mne u tv&eacute;ho ženicha, bych nepad v chudobu, ale můj statek přibejval, d&aacute;bel na m&eacute; du&scaron;i ne&scaron;kodil, zl&yacute; člověk nesaužil a netr&aacute;pil, tak abych dokonec pozn&aacute;l tv&eacute; milosti.&quot;</em></span><br />\n<br />\n<span style=\"font-size:14px;\">Důvodem, proč je svat&aacute; Korona patronkou v hmotn&eacute; nouzi, je zřejmě jej&iacute; jm&eacute;no a slova, se kter&yacute;mi odm&iacute;tla obětovat pohansk&yacute;m bohům &ndash; nechtěla ztratit svou korunu (odznak mučedn&iacute;ka pro v&iacute;ru), svůj duchovn&iacute; poklad. Od on&eacute; symbolick&eacute; koruny byl zřejmě již jen krok k majetku pozemsk&eacute;mu a tud&iacute;ž i k jeho nedostatku - chudobě. Dnes nen&iacute; možn&eacute; určit, zda tato spojitost vznikla z iniciativy c&iacute;rkve nebo sp&iacute;&scaron;e věř&iacute;c&iacute;ch samotn&yacute;ch, je ale zřejm&eacute;, že dobov&aacute; popularita sv. Korony m&aacute; sv&eacute; kořeny pr&aacute;vě ve spojen&iacute; světice s chudobou a obecně str&aacute;d&aacute;n&iacute;m a nesn&aacute;zemi ve světsk&eacute;m smyslu. Nouze byla mezi lidem vždy aktu&aacute;ln&iacute;m nebezpeč&iacute;m a doprov&aacute;zela obvykle v&scaron;echny dal&scaron;&iacute; katastrofy.&nbsp;</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Hledáme-li specifičtější prosby ke sv. Koroně, musíme hledat dále, i mimo Národ</p>","anotation":""},"8":{"type":"image","create":"15.4.2020","data":[],"thumb":"","anotation":[]},"9":{"type":"text","create":"13.5.2020","data":"<p><span style=\"font-size:14px;\">Existuj&iacute; modlitby ke sv. Koroně, kter&eacute; jdou je&scaron;tě d&aacute;le, a u nichž je na prvn&iacute; pohled evidentn&iacute;, že nemohly z&iacute;skat c&iacute;rkevn&iacute; dobrozd&aacute;n&iacute;. M&aacute;me na mysli modlitby hledačů pokladů. Zmiňuje se o nich kupř&iacute;kladu Josef V&iacute;tězslav &Scaron;im&aacute;k v čl&aacute;nku <em>&bdquo;Dvě modlitby a litanie hledačů pokladů&ldquo;</em> (<a href=\"http://tyfoza.no-ip.com/vestnik/html/knihy/vestnik19/index.htm\">N&aacute;rodopisn&yacute; Věstn&iacute;k Českoslovansk&yacute; 19, s. 103-108 a 161-168</a>). Předpokl&aacute;d&aacute;, že tyto modlitby se &scaron;&iacute;řily vět&scaron;inou tajně v opisech, aby se nedostaly do rukou světsk&eacute; či c&iacute;rkevn&iacute; vrchnosti. Dle jeho tvrzen&iacute; osobně proč&iacute;tal dvě takov&eacute; modlitby ke sv. Koroně uložen&eacute; po konfiskaci v 18. stolet&iacute; v knihovně litoměřick&eacute;ho biskupstv&iacute;. Dal&scaron;&iacute; modlitbu v opisu z původn&iacute;ho rukopisu z roku 1842 zveřejnil Franti&scaron;ek Sobotka v Česk&eacute;m lidu (<a href=\"http://tyfoza.no-ip.com/ceskylid/html/knihy/ceskylid21/index.htm\"><em>Jak se m&aacute; dob&yacute;vati pokladu</em>. Česk&yacute; lid 21, s. 322-326</a>).<br />\n<br />\nTyto opisy můžeme konfrontovat s tiskem uchovan&yacute;m v na&scaron;em oddělen&iacute; v N&aacute;rodn&iacute;m Muzeu. Jedn&aacute; se o nedatovan&yacute; tisk bez nakladatelsk&yacute;ch &uacute;dajů, kter&yacute; se svou formou hl&aacute;s&iacute; do 18. stolet&iacute;. Přes četn&eacute; odli&scaron;nosti můžeme konstatovat, že struktura &bdquo;na&scaron;&iacute;&ldquo; a &Scaron;im&aacute;kovy pobožnosti je velice podobn&aacute;. Obě představuj&iacute; jistou formu komplikovan&eacute;ho ritu&aacute;lu. Vyžaduj&iacute; přesně dan&yacute; poř&aacute;dek a počet otčen&aacute;&scaron;ů, zdr&aacute;vasů a věř&iacute;m v Boha. Někter&eacute; formulace jsou zcela identick&eacute;. Lze tedy předpokl&aacute;dat buď, že jeden text vych&aacute;z&iacute; z druh&eacute;ho, nebo maj&iacute; oba stejnou předlohu. Tisk dochovan&yacute; v N&aacute;rodn&iacute;m muzeu je ve sv&yacute;ch požadavc&iacute;ch konkr&eacute;tněj&scaron;&iacute;, dokonce uv&aacute;d&iacute; přesnou sumu peněz, kterou chce hledač bohatstv&iacute; z&iacute;skat: 99 000 duk&aacute;tů. &Scaron;im&aacute;kova pobožnost naproti tomu nech&aacute;v&aacute; na prosebn&iacute;kovi, aby s&aacute;m stanovil př&iacute;slu&scaron;nou sumu r&yacute;nsk&yacute;ch zlat&yacute;ch. Tisk z N&aacute;rodn&iacute;ho muzea nav&iacute;c obsahuje postup při zjeven&iacute; ducha, kter&yacute; m&aacute; b&yacute;t prostředn&iacute;kem Boha a sv. Korony, a posunuje pobožnost d&aacute;l směrem k magii a pověr&aacute;m.<br />\n<br />\nSobotkův tisk slibuje pro změnu <em>&quot;35 000 duk&aacute;tů dobr&eacute;ho zlata v běž&iacute;c&iacute; minci&quot;</em>. Podoba ritu&aacute;lu č&aacute;stečně připom&iacute;n&aacute; obě předchoz&iacute; pobožnosti, ale odli&scaron;nosti převažuj&iacute;. Vedle sv. Korony jsou vz&yacute;v&aacute;ni dal&scaron;&iacute; prostředn&iacute;ci: sv. Ambetha a Hevera. Jde pravděpodobně o zcela vymy&scaron;len&eacute; postavy. Nav&iacute;c jsou vkl&aacute;d&aacute;ny různě zkomolen&eacute; formule z latiny a hebrej&scaron;tiny maj&iacute;c&iacute; nejsp&iacute;&scaron; podtrhnout magičnost cel&eacute;ho ritu&aacute;lu. Podobn&yacute;ch tisků existovalo určitě v&iacute;ce. Dal&scaron;&iacute; zmiňuje již jednou jmenovan&yacute; J. A. Deml, v pozn&aacute;mce ke sv. Koroně v <em>Praw&eacute; Oběti před Bohem</em>: <em>&bdquo;jak&eacute;si tajemn&eacute; formule a jmenov&aacute;n&iacute; divn&yacute;ch, zcela vymy&scaron;len&yacute;ch, neplatn&yacute;ch jmen jest zaznamen&aacute;no. N.p. aision, aski, kalaki, tetrax, kix, havad, vaihan atd. Mezi tento nesmysl se m&iacute;chaj&iacute; nejsv. jm&eacute;na Jež&iacute;&scaron;e a Marie, znamen&iacute; sv. kř&iacute;že a vel&iacute; se, aby se chodilo k zpovědi, aby v kostele hořely sv&iacute;ce, aby se sly&scaron;eli m&scaron;e sv. atd. [...] R&aacute;d bych toho člověka viděl, kter&eacute;mu sv. Korona těch pět tis&iacute;c bit&yacute;ch tolarů, kter&eacute; se v t&eacute; hanebn&eacute; kn&iacute;žce slibuj&iacute;, na stůl položila. Nesmysl jest tak přeukrutn&yacute;, že beč&iacute;, a ten, jenž by tomu věřiti mohl, by př&iacute;mo do bl&aacute;zniv&eacute;ho domu měl b&yacute;ti zavřen.&ldquo;</em></span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Existují modlitby ke sv. Koroně, které jdou ještě dále, a u nichž je na první p</p>","anotation":""},"10":{"type":"image","create":"13.5.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"10__0__image__typeitem\" anotation=\"\" title=\"Modlitba ...\" copyright=\"\"><name>Modlitba ...</name><img src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2319ajpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"10__1__image__typeitem\" title=\"Modlitba k svaté Koroně.\" copyright=\"\"><name>Modlitba k svaté Koroně.</name><img src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2319bjpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"10__2__image__typeitem\" title=\"Modlitba k svaté Koroně.\" copyright=\"\"><name>Modlitba k svaté Koroně.</name><img src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2319cjpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"10__3__image__typeitem\" copyright=\"\" title=\"Modlitba k svaté Koroně.\"><name>Modlitba k svaté Koroně.</name><img src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2319djpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"10\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2319ajpg.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"10\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2319bjpg.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"10\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2319cjpg.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"3\" par_id=\"10\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2319djpg.jpg\">","anotation":["","","",""]},"11":{"type":"image","create":"13.5.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"11__0__image__typeitem\" title=\"Modlitba k svaté Koroně.\"><name>Modlitba k svaté Koroně.</name><img src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2319gjpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"11__1__image__typeitem\" title=\"Modlitba k svaté Koroně.\"><name>Modlitba k svaté Koroně.</name><img src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2319hjpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"11__2__image__typeitem\" copyright=\"KNM Modlitby 2319\" title=\"Modlitba ...\"><name>Modlitba ...</name><img src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2319ijpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"11\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2319gjpg.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"11\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2319hjpg.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"11\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2319ijpg.jpg\">","anotation":["","",""]},"12":{"type":"text","create":"10.5.2020","data":"<p><span style=\"font-size:16px;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\">Pokud se v&aacute;m př&iacute;li&scaron; nechce pustit se do čten&iacute;&nbsp;novogotick&eacute;ho p&iacute;sma, nab&iacute;z&iacute;me v&aacute;m přepis pověrečn&eacute;&nbsp;<em>Modlitby k svat&eacute; Koroně</em>, ov&scaron;em se zachov&aacute;n&iacute;m někter&yacute;ch jazykov&yacute;ch zvl&aacute;&scaron;tnost&iacute;, bez kter&yacute;ch by text ztratil na sv&eacute; autentičnosti: </span></span></p>\n\n<p><em><strong><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:16px;\">Modlitba k svat&eacute; Koroně.</span></span></strong></em></p>\n\n<p><em><strong><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">Předmluva, kterak ten slib a předevzet&iacute; držeti povinovan&yacute; jsme.</span></span></strong></em></p>\n\n<p><em><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">1. Připov&iacute;d&aacute;m pod smrtedln&iacute;m hř&iacute;chem Bohu a svat&eacute; Koroně, jak dlauho živ budu tento slib v tajnosti držeti. Bože rač mně popř&aacute;ti, oč j&aacute; ž&aacute;d&aacute;m. 2. Když to dos&aacute;hnu, připov&iacute;d&aacute;m ke cti a chv&aacute;le nejsvětěj&scaron;&iacute; Trojici 3 m&scaron;e svat&yacute; slaužiti nechat, a za poděkov&aacute;n&iacute; ke cti svat&yacute; Koroně 7 dn&iacute; při chl&eacute;bě a vodě se post&iacute;ti.</span></span><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> 3. Připov&iacute;d&aacute;m za du&scaron;e v očistci 3 m&scaron;e svat&yacute; slaužit nechati, potřebn&yacute;m přispěti a chudobn&eacute;mu chr&aacute;mu P&aacute;ně obětovati.</span></span></em></p>\n\n<p><em><strong><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">Modlitba.</span></span></strong></em></p>\n\n<p><em><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">&Oacute; můj ukřižovan&yacute; Jež&iacute;&scaron;i! Obětuji tobě tuto Modlitbu ke cti a chv&aacute;le do tv&yacute;ch pět svat&yacute;ch Ran, hořkau smrt, krv&eacute; prolit&eacute; na kř&iacute;ži svat&eacute;m, a v&scaron;echny muka, kter&yacute; si skrze n&aacute;s trpěti r&aacute;čil ; pros&iacute;m tě skrze z&aacute;sluhy svat&yacute; Korony, se&scaron;li mně ji s darem, by mně v mej auzkosti a chudobě přispěti r&aacute;čila, Amen.</span></span></em></p>\n\n<p><em><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">&Oacute; Pane Jež&iacute;&scaron;i Kriste, v&scaron;emohauc&iacute; Bože! Ž&aacute;d&aacute;m tebe pon&iacute;ženě z gruntu srdce m&eacute;ho, skrze tvoje velk&yacute; muka a tr&aacute;pen&iacute;, auzkost a l&iacute;tost, skrze tvoje nejsvětěj&scaron;&iacute; raněn&iacute; ramena, skrze krvav&yacute; pot, kter&yacute; si na vrchu Kalvarie skrze n&aacute;s poc&iacute;til, bys mně vysly&scaron;eti mau Modlitbu popř&aacute;ti r&aacute;čil, bych před tě přednesti mohl, bys mně s častn&iacute;m statkem obdařiti r&aacute;čil, bych ho tobě ke cti a chv&aacute;le, mně ale b&iacute;dn&eacute;mu člověku k spomožen&iacute;, k spasen&iacute; uživati mohl, by v&scaron;echny Svat&yacute; chv&aacute;len&iacute; a ctěn&iacute;, a v&scaron;echny Krista daufaj&iacute;c&iacute; du&scaron;e pokrm&eacute;m potě&scaron;en&iacute; b&yacute;ti mohli, tak tě pros&iacute;m, v&scaron;emohauc&iacute; Bože, stvořitele nebe a země, skrze tv&eacute;ho jednorozen&eacute;ho syna Krista Jež&iacute;&scaron;e, bys mne nehodn&eacute;mu služebn&iacute;ku svatau Pannu a mučedlnici Koronu, seslati r&aacute;čil, Amen.</span></span></em></p>\n\n<p><em><strong><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">Prvn&iacute; Napomenut&iacute; k svatej Panně Koroně.</span></span></strong></em></p>\n\n<p><em><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">&Oacute; svat&aacute; Panno Korono, j&aacute; b&iacute;dn&yacute; hř&iacute;&scaron;n&iacute;k upom&iacute;n&aacute;m tě skrze tvoje hořk&eacute; muka, tr&aacute;pen&iacute; a smrt, kterau si pro Boha trpila, rač mne s tau pomoc&iacute; přispěti, totiž s 99000 duk&aacute;tů od toho statku, kter&yacute; ti Kristus Jež&iacute;&scaron; obětoval, mně potřebn&eacute;mu popř&aacute;ti r&aacute;čila, Amen.</span></span></em></p>\n\n<p><em><strong><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">Druh&eacute; Napomenut&iacute;.</span></span></strong></em></p>\n\n<p><em><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">&Oacute; svat&aacute; Korono, j&aacute; b&iacute;dn&yacute; hř&iacute;&scaron;n&iacute;k ž&aacute;d&aacute;m tebe skrze tvoje muka, kter&yacute; si pro Boha sn&aacute;&scaron;ela, bys mne božskau milost a pomoc popř&aacute;la, a mne hř&iacute;&scaron;n&iacute;ku z moj&iacute; nauze a chudoby, skrze tvoje velk&eacute; muka, kter&yacute; si pro l&aacute;sku Bož&iacute;, tv&eacute;ho nejmilej&scaron;&iacute;ho ženicha Jež&iacute;&scaron;e Krista sn&aacute;&scaron;ela, pomocti r&aacute;čila. Amen.</span></span></em></p>\n\n<p><em><strong><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">Třet&iacute; Napomenut&iacute;.</span></span></strong></em></p>\n\n<p><em><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">&Oacute; svat&aacute; Korono, upom&iacute;n&aacute;m tebe skrze tvoje velk&eacute; muka, kter&yacute; si sn&aacute;&scaron;ela, když s nohama a rukami, na stromov&yacute;ch &scaron;pičk&aacute;ch uvazati, a tak do vej&scaron;ky pu&scaron;těn&aacute; byla, skrze kter&yacute; bolest&iacute; a muka tvoje tělo pro Krista Jež&iacute;&scaron;e roztrhan&eacute; bylo ; ž&aacute;d&aacute;m tebe, svat&aacute; Korono pomocnice pokladu, bys u Boha předmluvnic&iacute; b&yacute;ti r&aacute;čila, aby mně skrze jeho velk&eacute; milosrdenstv&iacute; s častn&iacute;m pokladem k tělesn&iacute; potřeby, v jm&eacute;no tv&eacute; obdařiti r&aacute;čil, Amen.</span></span></em></p>\n\n<p><em><strong><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">Čtvrt&eacute; Napomenut&iacute;.</span></span></strong></em></p>\n\n<p><em><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">&Oacute; svat&aacute; Korono, j&aacute; b&iacute;dn&yacute; hř&iacute;&scaron;n&iacute;k ž&aacute;d&aacute;m tě skrze ty velk&yacute; dary, kter&eacute; ti tvůj ženich obětoval, když k tobě řekl: moje vyvolen&aacute; pokladnice a patronko v&scaron;ech chud&yacute;ch a nuzn&yacute;ch, kter&yacute; tebe o pomoc ž&aacute;daj&iacute;, chci skrze tebe, v jejich potřenostech obdařiti.</span></span></em></p>\n\n<p><em><strong><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">Modlitba.</span></span></strong></em></p>\n\n<p><em><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">&Oacute; svat&aacute; Panno a mučedlnice Korono, j&aacute; b&iacute;dn&yacute; hř&iacute;&scaron;n&iacute;k ž&aacute;d&aacute;m tě skrze tu milost, kterau si od Boha dos&aacute;hla, a tu moc kterau ti nad poklady světa udělil, pros&iacute;m tě tehdy v jm&eacute;nu P&aacute;na Jež&iacute;&scaron;e Krista tv&yacute;ho mil&eacute;ho ženicha, bys mně b&iacute;dn&eacute;mu, nuzn&eacute;mu hř&iacute;&scaron;n&iacute;ku s častn&iacute;m d&aacute;rem, obdařiti r&aacute;čila, ž&aacute;d&aacute;m tě skrau&scaron;en&yacute;m srdcem, &oacute; svat&aacute; Panno a mučedlnice Korono, popřej mne nuzn&eacute;mu a potřebn&eacute;mu tuto summu peněz, o kterau sem tě&nbsp; k m&eacute;mu spasen&iacute; ž&aacute;dal, Amen.</span></span></em></p>\n\n<p><em><strong><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">Modlitba.</span></span></strong></em></p>\n\n<p><em><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">&Oacute; Pane Bože nebesk&yacute;, obětuji tobě tuto Modlitbu v jm&eacute;nu tv&eacute;ho nejmilej&scaron;&iacute;ho syna, jeho umučen&iacute; a hořskau smrt, skrze svatau Pannu Koronu, by mne nejak&yacute; poklad neb statek skrze nebeskau vůli zjeviti r&aacute;čila, Amen.</span></span></em></p>\n\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">Když ten duch k tobě přijde, a nic nemluv&iacute;, řkauce třikr&aacute;te k němu:</span></span></p>\n\n<p><em><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">P&aacute;n Bůh s tebau, Kristus Jež&iacute;&scaron;, v jm&eacute;nu božsk&eacute; vůle a moci se tě t&aacute;z&aacute;m, se&scaron; dobr&yacute; duch, neb j&aacute; a v&scaron;echny dobr&yacute; duchov&eacute; chv&aacute;lej&iacute; Boha, dej ot&aacute;zku a odpověď.</span></span></em></p>\n\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">D&aacute;-li odpověď, ptej se ho, jak se jm&eacute;nuje, pam&aacute;tůj si jm&eacute;no jeho a řkauce:</span></span></p>\n\n<p><em><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">Zav&aacute;zuju tě duch N. v jm&eacute;nu nejsvětěj&scaron;&iacute; Trojice &scaron;e&scaron; ty ten duch, kter&yacute; od Boha a svat&eacute; Korony zeslan&yacute; se&scaron;, tehdy ukaž a přines mně nuzn&eacute;mu ty pen&iacute;ze v tichosti, bez řmotu a &scaron;kody, zav&aacute;zuju tě skrze nejsvětěj&scaron;&iacute; Trojici, bys mně připověděti při&scaron;el, a mau ž&aacute;dost vyplnil.</span></span></em></p>\n\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">Když se tě duch tvau ž&aacute;dost tazat bude, tak rci:</span></span></p>\n\n<p><em><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">J&aacute; ž&aacute;d&aacute;m božskau milost a milosrdenstv&iacute;, dlauh&eacute; zdrav&iacute; a živobyt&iacute;, a skrytej poklad s 99000 duk&aacute;tami, po temto častn&iacute;m živobyt&iacute;m věčnau radost a kr&aacute;lovstv&iacute;, Amen.</span></span></em></p>\n\n<p><em><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">Když ty pen&iacute;ze m&yacute;ti bude&scaron;, děkuj tomu duchu s n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute; Modlitbu.</span></span></em></p>\n\n<p><em><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">Děkuji tobě Bože mil&yacute; duchu za ten božsk&yacute; dar a milost, kterau si mně popř&aacute;l, Bůh rač b&yacute;t mezi n&aacute;mi, v jm&eacute;no nejsvětěj&scaron;&iacute; Trojice, di na to m&iacute;sto, odkaď si při&scaron;el, Bůh buď mezi n&aacute;mi, v jm&eacute;nu Boha syna, Boha, Ducha svat&eacute;ho,&nbsp; Amen.</span></span></em></p>\n\n<p><em><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">Nežli se polož&iacute;&scaron; modli se pětkr&aacute;t otčen&aacute;&scaron; a zdr&aacute;vas Maria a 1kr&aacute;t věř&iacute;m v P&aacute;na Boha, obětuj je jak přede&scaron;le, kterau pobožnost skrze 3 dni konati mus&iacute;&scaron; tehdy přijde 1n&iacute; neb 2h&yacute; neb 3t&iacute; noc svat&aacute; Korona, po vysli&scaron;en&eacute; modlitbě a uděl&iacute; ti oč jsi ž&aacute;dal. Ten slib mus&iacute;&scaron; z největ&scaron;&iacute; pobožnost&iacute; vykonati a vždycky za pravdiv&yacute; od žensk&yacute;ch a mužsk&yacute;ch uzn&aacute;n, tehdy nezaufej a začni po každ&yacute; tuto poobžnost ten den po svat&yacute;m Martinu, dej tak pozor když se ti svat&aacute; Korona zjev&iacute;, by si tvrdě nespal, neb ona ti v&scaron;echno věděti d&aacute;, oč si ž&aacute;dal, když tehdy tuto modlitbu vikonati m&iacute;n&iacute;&scaron;, tak mus&iacute;&scaron; k tomu v jednu neděli, když měs&iacute;c v upln&iacute;m jest, spov&iacute;dat a komunicirovat, přitom 93 otčen&aacute;&scaron; a zdr&aacute;vas a 7 věř&iacute;m p&aacute;na Boha modlit, obětuj tuto pobožnost nejsvětěj&scaron;&iacute; Trojici, ke cti muk&aacute;m a smrti, a za v&scaron;echny du&scaron;e v očistci, i ke cti svat&eacute; panně Koroně, jak předep&scaron;&aacute;no jest.</span></span></em></p>\n\n<p><em><strong><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">Antiphon.</span></span></strong></em></p>\n\n<p><em><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">Poď nevěsto Kristova, přijmi tuto Korunu, kterau ti Bůh na věčnosti uděliti r&aacute;čil.</span></span></em></p>\n\n<p><em><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><strong>V. </strong>Svat&aacute; Korono! skrze tebe chci P&aacute;na Boha cel&yacute; živobit&iacute; m&eacute; chv&aacute;liti.</span></span></em></p>\n\n<p><em><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><strong>R.</strong> A ruce m&eacute; k němu v jm&eacute;nu tv&eacute;m zvyhati.</span></span></em></p>\n\n<p><em><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\">Tehdy klekni a řkauc:</span></span></em></p>\n\n<p><em><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"line-height:115%\">Pochv&aacute;len buď o nejsvětěj&scaron;&iacute; krvav&yacute; kř&iacute;ži! P&aacute;n Bůh s tebau, požehnan&yacute; ten v tobě vysycy plod, můj P&aacute;n a vykupitel Kristus Jež&iacute;&scaron;, o nejsvětěj&scaron;&iacute; Kř&iacute;ž! Buď můj ochr&aacute;nce nyn&iacute; i v hodinu smrti m&eacute;, A</span></span></span></em></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Pokud se vám příliš nechce pustit se do čtení&nbsp;novogotického písma, nabízíme vám</p>","anotation":""},"13":{"type":"image","create":"12.5.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"13__0__image__typeitem\" title=\"Modlitba ...\"><name>Modlitba ...</name><img src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2317ajpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"13__1__image__typeitem\" title=\"Modlitba k sv. Koroně, mučednici.\"><name>Modlitba k sv. Koroně, mučednici.</name><img src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2317bjpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"13__2__image__typeitem\" copyright=\"KNM Modlitby 2317\" title=\"Modlitba ...\"><name>Modlitba ...</name><img src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2317cpjpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"13\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2317ajpg.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"13\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2317bjpg.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"13\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2317cpjpg.jpg\">","anotation":["","",""]},"14":{"type":"image","create":"13.5.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"14__0__image__typeitem\" title=\"Modlitba k svaté Koroně.\"><name>Modlitba k svaté Koroně.</name><img src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2319ejpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"14__1__image__typeitem\" copyright=\"KNM Modlitby 2319\" title=\"Modlitba k svaté Koroně.\"><name>Modlitba k svaté Koroně.</name><img src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2319fjpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"14\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2319ejpg.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"14\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6963/image/KNMModlitby2319fjpg.jpg\">","anotation":["",""]},"15":{"type":"image","create":"13.5.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"15__0__image__typeitem\" copyright=\"KNM Obrození 8 F 10\" title=\"Obět před Bohem, ...\" anotation=\"&quot;Obět před Bohem&quot; byla ve své době velice rozšířenou. Pro tyto modlitební knihy s pověrečným obsahem se vžil název Berlínky, podle udávaného místa tisku. Že se je katolická církev snažila vymýtit svědčí například článek &quot;Katolické modlitební knížky z Berlína&quot; (Časopis katolického duchovenstva 1, 1960, sv. 2., s. 144-145): &quot;Velební missionáři z řádu nejsv. Vykupitele pohlížejí ve zpovědnici po uděleném rozhřešení na modlitební knihy kajícníkův i znají bez mála každou modlitební knihu běžnější v rukou lidu našeho i postačuje jim pohled na jedinou stránku ku přesvědčení, je-li dobrá čili závadná. Za vadnou darují kajícím lepší, byť dražší, jakoby na obapolnou památku. Na potlačení a vymýtění nahoře jmenované: &quot;Oběti před Bohem&quot; podávají obyčejně jinou &quot;s povolením duchovní vrchnosti&quot; vydanou knihu pod názvem: &quot;Pravá obět před Bohem&quot; od Demla, kněze biskupství Královéhradeckého.&quot; \"><name>Obět před Bohem, ...</name><img src=\"src/uploads/409/6963/image/8F10004kopie.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"15__1__image__typeitem\" copyright=\"KNM Obrození 8 F 10\" title=\"Duchownj Stráž, ...\" anotation=\"Část tisku &quot;Obět před Bohem, ...&quot; obsahující modlitbu ke sv. Koroně.\"><name>Duchownj Stráž, ...</name><img src=\"src/uploads/409/6963/image/8F10076kopie.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"15\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6963/image/8F10004kopie.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"15\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6963/image/8F10076kopie.jpg\">","anotation":["\"Obět před Bohem\" byla ve své době velice rozšířenou. Pro tyto modlitební knihy s pověrečným obsahem se vžil název Berlínky, podle udávaného místa tisku. Že se je katolická církev snažila vymýtit svědčí například článek \"Katolické modlitební knížky z Berlína\" (Časopis katolického duchovenstva 1, 1960, sv. 2., s. 144-145): \"Velební missionáři z řádu nejsv. Vykupitele pohlížejí ve zpovědnici po uděleném rozhřešení na modlitební knihy kajícníkův i znají bez mála každou modlitební knihu běžnější v rukou lidu našeho i postačuje jim pohled na jedinou stránku ku přesvědčení, je-li dobrá čili závadná. Za vadnou darují kajícím lepší, byť dražší, jakoby na obapolnou památku. Na potlačení a vymýtění nahoře jmenované: \"Oběti před Bohem\" podávají obyčejně jinou \"s povolením duchovní vrchnosti\" vydanou knihu pod názvem: \"Pravá obět před Bohem\" od Demla, kněze biskupství Královéhradeckého.\" ","Část tisku \"Obět před Bohem, ...\" obsahující modlitbu ke sv. Koroně."]},"":{"type":"","visible":true,"create":"6.4.2020"}},"background":"","drupal_id":"6963","thumb":"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/6963/thumb/thumb.jpg?1589276526","public":1,"pagesShow":1},"6964":{"create":"6.4.2020","name":"Sv. Korona a nemoci?","order":{"0":"1","1":"9","2":"10","3":"5","4":"6","5":"3","6":"2","7":"4","8":"14","9":"12","10":"8","11":"13"},"data":{"1":{"type":"text","create":"28.5.2020","data":"<p><span style=\"font-size:14px;\">Uk&aacute;zali jsme si modlitby ke sv. Koroně, ať už ti&scaron;těn&eacute; samostatně, nebo v r&aacute;mci modlitebn&iacute;ch kn&iacute;žek. Ani v jedn&eacute; z nich jsme nezjistili, že by se k n&iacute; věř&iacute;c&iacute; obraceli jako k patronce proti nakažliv&yacute;m nemocem či moru. A přitom v průběhu 18. a 19. stolet&iacute; v česk&yacute;ch zem&iacute;ch strach z takov&yacute;ch pohrom nepochybně panoval, o čemž svědč&iacute; pr&aacute;vě modlitebn&iacute; tisky a kram&aacute;řsk&eacute; p&iacute;sně ze sb&iacute;rek Knihovny N&aacute;rodn&iacute;ho muzea.</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Ukázali jsme si modlitby ke sv. Koroně, ať už tištěné samostatně, nebo v rámci </p>","anotation":""},"2":{"type":"image","create":"28.5.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"2__0__image__typeitem\" copyright=\"KNM KP H 1191\" title=\"Písničky pobožné ...\" anotation=\"Sv. Rozálii můžeme označit za tradiční ochránkyni proti nakažlivým nemocem a moru. Nestala se jí na základě svého života, či smrti, ale až po ní. V roce 1624 vypukl mor v Palermu a v témže roce byly nalezeny její ostatky na nedaleké Monte Pellegrino. Po jejich vyzdvižení mor ustal. \"><name>Písničky pobožné ...</name><img src=\"src/uploads/409/6964/image/H1191001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"2__1__image__typeitem\" copyright=\"KNM KP P 1111\" title=\"Nábožná Píseň k Panně Marii ...\" anotation=\"Nábožná píseň k Panně Marii reagující na epidemii cholery, která se objevila v roce 1817 v Indii a postupně se rozšířila do Evropy. V Českých zemích se rozšířila v roce 1831. Vedle Panny Marie se věřící obracejí k tradičním světcům sv. Rochu, sv. Šebestiánu, sv. Rozálii a snad poněkud překvapivě ke sv. Fabiánu. Sv. Fabián není morovým patronem, ale jeho památku si církev připomíná 20. ledna spolu se sv. Šebestiánem, objevují se tak často spolu, například při svěcení kostelů.\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\"><name>Nábožná Píseň k Panně Marii ...</name><img src=\"src/uploads/409/6964/image/KPP1111001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"2__2__image__typeitem\" copyright=\"KNM KP N 701\" title=\"Nábožná píseň ...\" anotation=\"Píseň k Svaté Trojici prosící za odvrácení různých pohrom, mimo jiné ohně, moru a války. Mezi patrony jsou zmíněni sv. Gothard, sv. Vavřinec, sv. Florián a sv. Leonard. V tomto čtyřlístku ochránců obstarává problém moru a nemocí sv. Leonard a částečně i sv. Gothard, i když u něj bude důležitější spíše ochrana před bleskem, častou to příčinou požárů.\"><name>Nábožná píseň ...</name><img src=\"src/uploads/409/6964/image/KPN701001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"2\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6964/image/H1191001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"2\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6964/image/KPP1111001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"2\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6964/image/KPN701001.jpg\">","anotation":["Sv. Rozálii můžeme označit za tradiční ochránkyni proti nakažlivým nemocem a moru. Nestala se jí na základě svého života, či smrti, ale až po ní. V roce 1624 vypukl mor v Palermu a v témže roce byly nalezeny její ostatky na nedaleké Monte Pellegrino. Po jejich vyzdvižení mor ustal. ","Nábožná píseň k Panně Marii reagující na epidemii cholery, která se objevila v roce 1817 v Indii a postupně se rozšířila do Evropy. V Českých zemích se rozšířila v roce 1831. Vedle Panny Marie se věřící obracejí k tradičním světcům sv. Rochu, sv. Šebestiánu, sv. Rozálii a snad poněkud překvapivě ke sv. Fabiánu. Sv. Fabián není morovým patronem, ale jeho památku si církev připomíná 20. ledna spolu se sv. Šebestiánem, objevují se tak často spolu, například při svěcení kostelů.","Píseň k Svaté Trojici prosící za odvrácení různých pohrom, mimo jiné ohně, moru a války. Mezi patrony jsou zmíněni sv. Gothard, sv. Vavřinec, sv. Florián a sv. Leonard. V tomto čtyřlístku ochránců obstarává problém moru a nemocí sv. Leonard a částečně i sv. Gothard, i když u něj bude důležitější spíše ochrana před bleskem, častou to příčinou požárů."]},"3":{"type":"mns","create":"10.5.2020","data":["<div _type=\"mns\" _subtype=\"favorite_image\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable ui-draggable\" id=\"3__0__mns__typeitem\" anotation=\"Sv. Roch byl spolu se sv. Šebestiánem nepochybně prvním ochráncem, na kterého se věřící ohrožení nákazou obraceli. V rámci databáze Špalíček naleznete hned několik písní k těmto patronům.\"><img src=\"http://imagines.aipberoun.cz/loris/spalicek/KNM/H/NMP___P_317_1________0L6H/N3/P_317_1________0L6HN30001P.JPG/full/full/0/default.jpg\"><div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc parent=\"KP_P_317_1\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"P_317_1________0L6HN30001P\" class=\"red\">Píseň nová k svatému Rochu, patronu proti morové ráně.</desc><desc url=\"P_317_1________0L6HN30001P\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" class=\"page_id\">1</desc><desc>Knihovna Národního muzea</desc><desc>KP P 317/1</desc></div><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"mns\" _subtype=\"favorite_image\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable ui-draggable\" id=\"3__1__mns__typeitem\"><img src=\"http://imagines.aipberoun.cz/loris/spalicek/KNM/U/NMP___R_HLAVA_3753___1O5U/N3/R_HLAVA_3753___1O5UN30001P.JPG/full/full/0/default.jpg\"><div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc parent=\"KP_R_Hlava_3753\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"R_HLAVA_3753___1O5UN30001P\" class=\"red\">Píseň o sv. Šebastianu.</desc><desc url=\"R_HLAVA_3753___1O5UN30001P\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" class=\"page_id\">1</desc><desc>Knihovna Národního muzea</desc><desc>KP R. Hlava 3753</desc></div><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<a href=\"#\" class=\"linkable\" thm_type=\"mns\" thm_id=\"0\" par_id=\"3\" >Píseň nová k svatému Rochu, patronu proti morové ráně.</a><a href=\"#\" class=\"linkable\" thm_type=\"mns\" thm_id=\"1\" par_id=\"3\" >Píseň o sv. Šebastianu.</a>","anotation":["Sv. Roch byl spolu se sv. Šebestiánem nepochybně prvním ochráncem, na kterého se věřící ohrožení nákazou obraceli. V rámci databáze Špalíček naleznete hned několik písní k těmto patronům.",""]},"4":{"type":"image","create":"28.5.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"4__0__image__typeitem\" title=\"Nová Píseň v čas moru ...\" anotation=\"Kramářská píseň reagující na rozšíření cholery v roce 1832. Dovolává se pomoci českých patronů sv. Víta, Václava, Norberta, Zikmunda, Vojtěcha, Ivana, Ludmily a Jana Nepomuckého. Dále pak morových patronů sv. Rocha a Šebestiána i Kosmy a Damiána. \"><name>Nová Píseň v čas moru ...</name><img src=\"src/uploads/409/6964/image/KNMKPO1551001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"4__1__image__typeitem\" copyright=\"\" title=\"Nová Píseň v čas moru ...\"><name>Nová Píseň v čas moru ...</name><img src=\"src/uploads/409/6964/image/KNMKPO1551002.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"4__2__image__typeitem\" title=\"Nová Píseň v čas moru ...\"><name>Nová Píseň v čas moru ...</name><img src=\"src/uploads/409/6964/image/KNMKPO1551003.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"4__3__image__typeitem\" title=\"Nová Píseň v čas moru ...\"><name>Nová Píseň v čas moru ...</name><img src=\"src/uploads/409/6964/image/KNMKPO1551004.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"4__4__image__typeitem\" title=\"Nová Píseň v čas moru ...\"><name>Nová Píseň v čas moru ...</name><img src=\"src/uploads/409/6964/image/KNMKPO1551005.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"4__5__image__typeitem\" title=\"Nová Píseň v čas moru ...\"><name>Nová Píseň v čas moru ...</name><img src=\"src/uploads/409/6964/image/KNMKPO1551006.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"4__6__image__typeitem\" title=\"Nová Píseň v čas moru ...\"><name>Nová Píseň v čas moru ...</name><img src=\"src/uploads/409/6964/image/KNMKPO1551007.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"4__7__image__typeitem\" copyright=\"KNM KP O 1551\" title=\"Nová Píseň v čas moru ...\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\"><name>Nová Píseň v čas moru ...</name><img src=\"src/uploads/409/6964/image/KNMKPO1551008.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"4\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6964/image/KNMKPO1551001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"4\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6964/image/KNMKPO1551002.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"4\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6964/image/KNMKPO1551003.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"3\" par_id=\"4\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6964/image/KNMKPO1551004.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"4\" par_id=\"4\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6964/image/KNMKPO1551005.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"5\" par_id=\"4\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6964/image/KNMKPO1551006.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"6\" par_id=\"4\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6964/image/KNMKPO1551007.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"7\" par_id=\"4\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6964/image/KNMKPO1551008.jpg\">","anotation":["Kramářská píseň reagující na rozšíření cholery v roce 1832. Dovolává se pomoci českých patronů sv. Víta, Václava, Norberta, Zikmunda, Vojtěcha, Ivana, Ludmily a Jana Nepomuckého. Dále pak morových patronů sv. Rocha a Šebestiána i Kosmy a Damiána. ","","","","","","",""]},"5":{"type":"text","create":"28.5.2020","data":"<p><span style=\"font-size:14px;\">Vedle samotn&eacute;ho, vždy spravedlivě trestaj&iacute;c&iacute;ho Boha, se od středověku věř&iacute;c&iacute; obraceli v časech nemoc&iacute; k Panně Marii a k morov&yacute;m světcům, předev&scaron;&iacute;m k sv. Rochu, sv. &Scaron;ebesti&aacute;nu a sv. Roz&aacute;lii. Pr&aacute;vě oni jsou nejčastěji zmiňovan&yacute;mi světci v modlitb&aacute;ch ať už obecn&yacute;ch či př&iacute;mo reaguj&iacute;c&iacute;ch na epidemie různ&yacute;ch nemoc&iacute;. Vedle nich se vyskytuj&iacute; dal&scaron;&iacute;, m&eacute;ně popul&aacute;rn&iacute; morov&iacute; patroni, ale tak&eacute; ochr&aacute;nci proti dal&scaron;&iacute;m př&iacute;rodn&iacute;m pohrom&aacute;m a nebo zem&scaron;t&iacute; patroni.</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Vedle samotného, vždy spravedlivě trestajícího Boha, se od středověku věřící ob</p>","anotation":""},"6":{"type":"image","create":"22.4.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"6__0__image__typeitem\" title=\"Modlitba ...\" anotation=\"Modlitba k sv. Rochu vytištěná v tiskárně Josefy Bergerové v 60. letech 19. století. Patřila pravděpodobně mezi ty úspěšnější, neboť se vyskytuje hned v několika vydaních. Vedle svatého Rocha, v ní figuruje jako obvykle i sv. Šebestián. \"><name>Modlitba ...</name><img src=\"src/uploads/409/6964/image/Modlitby2386a001jpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"6__1__image__typeitem\" title=\"Modlitba k svatému Rochu, patronu proti morové ráně.\"><name>Modlitba k svatému Rochu, patronu proti morové ráně.</name><img src=\"src/uploads/409/6964/image/Modlitby2386a002jpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"6__2__image__typeitem\" copyright=\"KNM Modlitby 2386\" title=\"Modlitba ...\"><name>Modlitba ...</name><img src=\"src/uploads/409/6964/image/Modlitby2386a003jpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"6\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6964/image/Modlitby2386a001jpg.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"6\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6964/image/Modlitby2386a002jpg.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"6\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6964/image/Modlitby2386a003jpg.jpg\">","anotation":["Modlitba k sv. Rochu vytištěná v tiskárně Josefy Bergerové v 60. letech 19. století. Patřila pravděpodobně mezi ty úspěšnější, neboť se vyskytuje hned v několika vydaních. Vedle svatého Rocha, v ní figuruje jako obvykle i sv. Šebestián. ","",""]},"7":{"type":"image","create":"20.4.2020","data":[],"thumb":"","anotation":[]},"8":{"type":"image","create":"10.5.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"8__0__image__typeitem\" copyright=\"KNM Modlitby 2325\" title=\"Nakažlivé nemoci se nešířily pouze mezi lidmi, trpěli jimi i zvířata. Právě jim měly pomoci modlitby k sv. Leonardu, který někdy vyskytuje mezi čtrnácti pomocníky v nouzi. \" anotation=\"\"><name>Nakažlivé nemoci se nešířily pouze mezi lidmi, trpěli jimi i zvířata. Právě jim měly pomoci modlitby k sv. Leonardu, který někdy vyskytuje mezi čtrnácti pomocníky v nouzi. </name><img src=\"src/uploads/409/6964/image/Modlitby2325001jpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"8\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6964/image/Modlitby2325001jpg.jpg\">","anotation":[""]},"9":{"type":"image","create":"28.5.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"9__0__image__typeitem\" title=\"Modlitba a Žalm ...\" anotation=\"Tisk vydaný Janem Hostivítem Pospíšilem, zřejmě hrdým členem spolku Českého národního muzea, jak hlásá impresum. V době vydání tisku procházela Evropou epidemie cholery. K ní je přidružena i další z nemocí decimující nejen evropské obyvatelstvo - úplavice. Klíčová pasáž modlitby: &quot;… jak mnoho lidí pohubila, pohubuje, a snad ještě pohubí tato jediná stašlivá nemoc. Dobré to sice jest, že si nás pokořil, a že si tak mocná prostředek k našemu napravení zvolil. O kýžby jen také pohledem na blízkau smrt srdce každého se pohnulo, a k Tobě naklonilo, o kýžby jen hříšníci skutečně se polepšili.&quot; odkazuje k reálné a blízké hrozbě. Nejde tedy o &quot;běžnou&quot; modlitbu v čas jakékoli nakažlivé nemoci, ale o evidentní reakci na konkrétní epidemii. \"><name>Modlitba a Žalm ...</name><img src=\"src/uploads/409/6964/image/KNMModlitby03493ajpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"9__1__image__typeitem\" title=\"Modlitba a Žalm v čas nakažlivé nemoci ...\"><name>Modlitba a Žalm v čas nakažlivé nemoci ...</name><img src=\"src/uploads/409/6964/image/KNMModlitby03493bjpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"9__2__image__typeitem\" copyright=\"KNM Modlitby 3493\" title=\"Modlitba a Žalm ...\"><name>Modlitba a Žalm ...</name><img src=\"src/uploads/409/6964/image/KNMModlitby03493cjpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"9\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6964/image/KNMModlitby03493ajpg.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"9\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6964/image/KNMModlitby03493bjpg.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"9\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6964/image/KNMModlitby03493cjpg.jpg\">","anotation":["Tisk vydaný Janem Hostivítem Pospíšilem, zřejmě hrdým členem spolku Českého národního muzea, jak hlásá impresum. V době vydání tisku procházela Evropou epidemie cholery. K ní je přidružena i další z nemocí decimující nejen evropské obyvatelstvo - úplavice. Klíčová pasáž modlitby: \"… jak mnoho lidí pohubila, pohubuje, a snad ještě pohubí tato jediná stašlivá nemoc. Dobré to sice jest, že si nás pokořil, a že si tak mocná prostředek k našemu napravení zvolil. O kýžby jen také pohledem na blízkau smrt srdce každého se pohnulo, a k Tobě naklonilo, o kýžby jen hříšníci skutečně se polepšili.\" odkazuje k reálné a blízké hrozbě. Nejde tedy o \"běžnou\" modlitbu v čas jakékoli nakažlivé nemoci, ale o evidentní reakci na konkrétní epidemii. ","",""]},"10":{"type":"image","create":"10.5.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"10__0__image__typeitem\" title=\"Modlitba ...\" anotation=\"Tisk vydaný v roce 1850 v Jindřichově Hradci představuje odlišný typ modlitby než předchozí ukázka. Neodpovídá na aktuální nebezpečí, spíše vychází ze vzpomínek na poslední epidemii.\"><name>Modlitba ...</name><img src=\"src/uploads/409/6964/image/KNMModlitby03506ajpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"10__1__image__typeitem\" title=\"Modlitba v čas hladu a drahoty, i v čas moru ...\"><name>Modlitba v čas hladu a drahoty, i v čas moru ...</name><img src=\"src/uploads/409/6964/image/KNMModlitby03506bjpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"10__2__image__typeitem\" copyright=\"KNM Modlitby 3506\" title=\"Modlitba ...\"><name>Modlitba ...</name><img src=\"src/uploads/409/6964/image/KNMModlitby03506cjpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"10\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6964/image/KNMModlitby03506ajpg.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"10\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6964/image/KNMModlitby03506bjpg.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"10\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6964/image/KNMModlitby03506cjpg.jpg\">","anotation":["Tisk vydaný v roce 1850 v Jindřichově Hradci představuje odlišný typ modlitby než předchozí ukázka. Neodpovídá na aktuální nebezpečí, spíše vychází ze vzpomínek na poslední epidemii.","",""]},"11":{"type":"text","create":"12.5.2020","data":"","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"></p>","anotation":""},"12":{"type":"text","create":"28.5.2020","data":"<p><span style=\"font-size:14px;\">Přepis posledn&iacute;ch dvou odstavců Vroucn&eacute; modlitby k Panně Marii:</span></p>\n\n<p><span style=\"font-size:14px;\"><em>&quot;O pane Jež&iacute;&scaron;i Kriste! Pro n&aacute;s na kř&iacute;ž tup&yacute;mi hřeb&iacute;kami přibit&yacute;, poněvadž j&aacute; nehodn&yacute; vždycky věrn&yacute;ch patronů nanejvej&scaron; potřebuji, tak jsem na každou hodinu jak ve dne tak v noci n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute; patrony sobě vyvolil: O svat&yacute; Anton&iacute;ne, svat&aacute; Barboro, svat&aacute; Paulino, svat&aacute; Alžběto, svat&yacute; &Scaron;ebesti&aacute;ne a neposkvrněn&aacute; Panno Maria, račiž v m&eacute; těžk&eacute; nemoci př&iacute;tomn&aacute; b&yacute;ti a nedopusť n&aacute;hlou a nakažlivau nemoc&iacute; umř&iacute;ti, ale stůj při mně každau hodinu s mou nejmilej&scaron;&iacute; patnonkau svatau Barborau, tedy je&scaron;tě jednou na sv&aacute; kolena pad&aacute;m, a mau velikou prosbu skl&aacute;d&aacute;m, když m&aacute; posledn&iacute; hodina vypr&scaron;&iacute; a j&aacute; mus&iacute;m umř&iacute;ti, tedy stůj při mně a vypros &scaron;ťastn&yacute; ortel od Krista Jež&iacute;&scaron;e, aby mne na milost přijal, abych se s v&aacute;mi radovati mohl až na věky věkův. Amen.&quot;</em></span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Přepis posledních dvou odstavců Vroucné modlitby k Panně Marii: \"O pane Ježíši </p>","anotation":""},"13":{"type":"text","create":"12.5.2020","data":"<p><span style=\"font-size:14px;\">Z v&yacute;&scaron;e představen&yacute;ch modliteb a kram&aacute;řsk&yacute;ch tisků je zřejm&eacute;, že patronů proti moru či nakažliv&yacute;m nemocem byla cel&aacute; řada. Sv. Korona mezi ně, alespoň v Česk&yacute;ch zem&iacute;ch, nepatřila. Je ale tak&eacute; patrn&eacute;, že světci se ke sv&yacute;m &quot;patron&aacute;tům&quot; dost&aacute;vali různ&yacute;mi způsoby. Důvodem mohla b&yacute;t epizoda z jejich života, způsob jejich umučen&iacute;, časov&aacute; shoda &uacute;stupu n&aacute;kazy a objeven&iacute; ostatků světce či jeho uctěn&iacute; proces&iacute;m,&nbsp;př&iacute;padně&nbsp;různ&eacute; dal&scaron;&iacute; bliž&scaron;&iacute; či vzd&aacute;leněj&scaron;&iacute; asociace. Ostatně již na zač&aacute;tku &quot;druh&eacute;ho života&quot; svat&eacute; Korony byla asociace mezi jej&iacute;m jm&eacute;nem a korunou. Z tohoto &uacute;hlu pohledu vz&yacute;v&aacute;n&iacute; svat&eacute; Korony jako patronky proti nemoci, jej&iacute;ž jm&eacute;no nen&iacute; třeba vyslovit, spad&aacute; zcela do lety prověřen&eacute; tradice.</span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Z výše představených modliteb a kramářských tisků je zřejmé, že patronů proti m</p>","anotation":""},"14":{"type":"image","create":"13.5.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"14__0__image__typeitem\" copyright=\"KNM Modlitby 964\" title=\"Vraucná modlitba ...\" anotation=\"Tato modlitba vyšla u Františky Košinové v Chrudimi minimálně ve třech různých vydáních, lišících se titulní ilustrací, text však zůstal stejný. Vedle Panny Marie se věřící obrací především na sv. Barboru, pomocnici v čase smrti a patronce proti moru a horečnatým onemocněním. Sv. Barbora patří mezi sv.čtrnáct pomocníků v nouzi, kteří byli v případech nemocí také vzýváni. Další zmíněnou je sv. Pavlína, patronka Olomouce od roku 1623, kdy ustoupila morová rána po procesí s jejími ostatky. Sv. Alžběta Uherská byla taktéž oblíbenou světicí, jak o tom svědčí její socha na Karlově mostě (spolu se sv. Barborou). Dle legendy spravovala sv. Alžběta Durynsko v době moru, její manžel na mor zemřel a ona sama pravděpodobně také. Sv. Antonín Paduánský je známější pro své kazatelské působení, ale i on měl zkušenost s nemocí během misijní cesty do Afriky, která jej dokonce donutila se vrátit zpět do Evropy. Z jeho mnohých patronátů uveďme jen pomoc při horečce a dobytčím moru. \"><name>Vraucná modlitba ...</name><img src=\"src/uploads/409/6964/image/Modlitby0964001jpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"14__1__image__typeitem\" copyright=\"KNM Modlitby 962\" title=\"Vraucná modlitba ...\"><name>Vraucná modlitba ...</name><img src=\"src/uploads/409/6964/image/Modlitby0962001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"14__2__image__typeitem\" copyright=\"KNM Modlitby 961\" title=\"Vraucná modlitba ...\"><name>Vraucná modlitba ...</name><img src=\"src/uploads/409/6964/image/Modlitby0961001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"14\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6964/image/Modlitby0964001jpg.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"14\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6964/image/Modlitby0962001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"14\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6964/image/Modlitby0961001.jpg\">","anotation":["Tato modlitba vyšla u Františky Košinové v Chrudimi minimálně ve třech různých vydáních, lišících se titulní ilustrací, text však zůstal stejný. Vedle Panny Marie se věřící obrací především na sv. Barboru, pomocnici v čase smrti a patronce proti moru a horečnatým onemocněním. Sv. Barbora patří mezi sv.čtrnáct pomocníků v nouzi, kteří byli v případech nemocí také vzýváni. Další zmíněnou je sv. Pavlína, patronka Olomouce od roku 1623, kdy ustoupila morová rána po procesí s jejími ostatky. Sv. Alžběta Uherská byla taktéž oblíbenou světicí, jak o tom svědčí její socha na Karlově mostě (spolu se sv. Barborou). Dle legendy spravovala sv. Alžběta Durynsko v době moru, její manžel na mor zemřel a ona sama pravděpodobně také. Sv. Antonín Paduánský je známější pro své kazatelské působení, ale i on měl zkušenost s nemocí během misijní cesty do Afriky, která jej dokonce donutila se vrátit zpět do Evropy. Z jeho mnohých patronátů uveďme jen pomoc při horečce a dobytčím moru. ","",""]},"":{"type":"","visible":true,"create":"15.4.2020"}},"background":"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/6964/background/back.jpg?1589263144","drupal_id":"6964","thumb":"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/6964/thumb/thumb.jpg?1589275179","public":1,"pagesShow":1},"6997":{"create":"22.4.2020","name":"Život sv. Korony","order":{"0":"1","1":"2"},"data":{"1":{"type":"image","create":"19.5.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"1__0__image__typeitem\" title=\"Svatá Korona, podmalba na skle\" copyright=\"Národní muzeum - Historické muzeum, Etnografická sbírka, Lidové umění, inv.č. H4-62098\"><name>Svatá Korona, podmalba na skle</name><img src=\"src/uploads/409/6997/image/sv.koronae.sbirky.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"1__1__image__typeitem\" anotation=\"Toto zobrazení sv. Korony je pozoruhodné především proto, že vedle dvou palem odkazujících na způsob jejího umučení se objevuje i další, navíc zdvojený atribut - koruna. \" title=\"Svatá Korona, mědiryt\" copyright=\"Soukromá sbírka\"><name>Svatá Korona, mědiryt</name><img src=\"src/uploads/409/6997/image/S.Korona.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"1__2__image__typeitem\" copyright=\"KNM Modlitby 2320\" title=\"Svatá Korona, dřevořez\"><name>Svatá Korona, dřevořez</name><img src=\"src/uploads/409/6997/image/KNMModlitby2320ajpg.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"1\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6997/image/sv.koronae.sbirky.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"1\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6997/image/S.Korona.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"1\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/6997/image/KNMModlitby2320ajpg.jpg\">","anotation":["","Toto zobrazení sv. Korony je pozoruhodné především proto, že vedle dvou palem odkazujících na způsob jejího umučení se objevuje i další, navíc zdvojený atribut - koruna. ",""]},"2":{"type":"text","create":"19.5.2020","data":"<p><span style=\"font-size:14px;\">Sv. Korona (z latinsk&eacute;ho Corona) nebo sv. Stefanie, česky &Scaron;těp&aacute;nka (z řeck&eacute;ho &sigma;&tau;έ&phi;ᾰ&nu;&omicron;&sigmaf; ) je v Ř&iacute;msk&eacute;m martyrologiu připom&iacute;n&aacute;na spolu se sv. Viktorem 24. listopadu. Sv&aacute;tek pak slav&iacute; 14. května. &nbsp;Oba maj&iacute; b&yacute;t syrsk&yacute;mi křesťansk&yacute;mi mučedn&iacute;ky, umučen&yacute;mi v Dama&scaron;ku nebo v Antiochii kolem roku 170 na&scaron;eho letopočtu.<br />\n<br />\nSv. Viktor měl b&yacute;t ř&iacute;msk&yacute;m voj&aacute;kem, sťat&yacute;m za svou př&iacute;slu&scaron;nost ke křesťanstv&iacute;. Svat&aacute; Korona, &scaron;estn&aacute;ctiletilet&aacute; manželka voj&aacute;ka (nen&iacute; jist&eacute; zda Viktora či jin&eacute;ho) jej utě&scaron;ovala a povzbuzovala. Proto byla zatčena, vysl&yacute;ch&aacute;na a nakonec umučena. Když byla vyzv&aacute;na, aby obětovala pohansk&yacute;m bohům, &uacute;dajně veliteli voj&aacute;ků odpověděla: <em>&quot;Korona se jmenuji, a ty chce&scaron;, abych byla zbavena sv&eacute; koruny?&quot;</em><br />\n<br />\nV&iacute;ce se o jej&iacute;m životě nev&iacute;, zato b&yacute;v&aacute; poměrně podrobně l&iacute;čena jej&iacute; smrt: Podle legendy Passio Coronae, kter&aacute; je považov&aacute;na přev&aacute;žně za fiktivn&iacute; text, byla roztržena mezi dvěma palmami. Ty byly nejdř&iacute;ve n&aacute;sil&iacute;m ohnuty, ke každ&eacute; z nich byla pevně přiv&aacute;z&aacute;na za ruce a nohy. Posl&eacute;ze byly palmy uvolněny. &nbsp;Tato zvl&aacute;&scaron;tě děsiv&aacute;&nbsp;smrt byla s oblibou zobrazov&aacute;na a možn&aacute; i přispěla k jej&iacute; popularitě.<br />\n<br />\nObjevuje se je&scaron;tě jin&aacute; varianta jej&iacute;ho života, podle kter&eacute; byla dcerou z&aacute;možn&yacute;ch rodičů umučen&yacute;ch pro v&iacute;ru. Zděděn&yacute; majetek měla rozdat chud&yacute;m. Pr&aacute;vě dědictv&iacute; mělo proti n&iacute; obr&aacute;tit tyrana, kter&yacute; j&iacute; dal na v&yacute;běr mezi obětov&aacute;n&iacute;m pohansk&yacute;m bohům a smrt&iacute;. Tato verze př&iacute;běhu byla nejsp&iacute;&scaron; ovlivněna pozděj&scaron;&iacute;mi interpretacemi obrazu sv. Korony.</span></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Sv. Korona (z latinského Corona) nebo sv. Stefanie, česky Štěpánka (z řeckého σ</p>","anotation":""},"":{"type":"","visible":true,"create":"22.4.2020"}},"background":"","drupal_id":"6997","thumb":"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/6997/thumb/thumb.jpg?1589275852","public":1,"pagesShow":0}},"drupal_id":"6960","second_name":"","down_description":"Autoři: Mgr. Iva Bydžovská, Michal Klacek, Mgr. Matěj Měřička","sound":"","opacity":"1","date_from":"2020-05-14","date_to":"2020-12-31","style":"default","archived":true,"public":1}