Výstava Smrt kmotřička

obrazek-smrt-kmotricka-kramarske-tisky

České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1.

Digitální knihovna kramářských tisků umožňuje z pohodlí domova prohlížet staré tisky a studovat je. Ani tak se ovšem nevyrovná přímému kontaktu se sbírkovým předmětem. Proto upozorňujeme na možnost zhlédnout některé kramářské tisky ze sbírek Knihovny Národního muzea na výstavě Smrt kmotřička, která probíhá od od 18. června 2014 do 23. února 2015 v prostorách Českého muzea hudby. Výstava představuje smrt jako umělecký námět a snaží se přiblížit různé pohledy a proměny vnímání smrti v toku času. 

Oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea představuje na výstavě 13 tisků, které ve své většině ještě nebyly digitalizovány. Vybrány byly tak, aby prezentovaly různé pohledy a představy o smrti v lidovém prostředí. Nalezneme zde písně z konce 18. a počátku 19. století, v nichž stále zaznívá barokní zbožnost. Život je neustálou přípravou na smrt a písně mají vyloženě morálně-poučné vyznění. Smrt je ve své hrůze spravedlivá a nevyhýbá se žádnému. A přes svou zdánlivou chaotičnost podléhá božskému řádu. 

Jiný přístup ukazují novější písně inspirované skutečnými historickými událostmi. Na prvním místě jde o písně válečné, (na výstavě jsou k vidění písně o válce prusko-rakouské válce roku 1866) v nichž je smrt hrdinským skutkem či náhodou. Na místě druhém jsou pak písně zpravodajské, všímající si především vražd, které pojímají jako senzaci, a neváhají zajít k detailním, místy až morbidním popisům.

http://www.nm.cz/Ceske-muzeum-hudby/Vystavy-CMH/Smrt-kmotricka.html