Pro správce sbírek kramářských písní

Současnost a budoucnost projektu

Provoz a rozvoj projektu je financován Knihovnou Národního muzea a jeho správa je zajišťována pracovníky Oddělení knižní kultury. Špalíček je ale programově otevřen spolupráci s dalšími institucemi. Vedle kramářských tisků Knihovny Národního muzea zpřístupňuje sbírky Etnologického ústavu AV ČR, Městského muzea Skuteč a Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. V roce 2019 byla uzavřena smluvní spolupráce s Moravskou zemskou knihovnou a Moravským zemským muzeem, jejichž sbírky by se měly začít objevovat na Špalíčku v průběhu roku 2020.  
Úkolem paměťových institucí financovaných z veřejných peněz je mimo jiné uchovávání, ochrana, zpřístupňování a prezentace sbírek. Věříme, že Špalíček tuto funkci plní. Zpřístupňuje laické i odborné veřejnosti kulturní dědictví formou, která šetří jak předměty, tak čas správců sbírek. Návštěvníky internetové knihovny navíc může upozornit na existenci jemu dosud neznámých kolekcí, a získat tak participujícím institucím nové badatele. Rádi bychom, aby se Špalíček stal specializovanou digitální knihovnou zpřístupňující obsah různých paměťových institucí napříč Českou republikou. Aby se stal místem, kde se nepoučený zájemce seznámí s fenoménem kramářské písně a poučený badatel buď nalezne předmět svého zájmu, anebo bude nasměrován do příslušné instituce.

Co nabízíme našim partnerům?

Zpřístupnění
Prezentaci heterogenního obsahu produkovaného spolupracujícími správci sbírek. Zpřístupňujeme obsah bez ohledu na to, zda proběhla digitalizace dokumentů. Z knihovnických systémů jsme schopni převzít a v jednom prostředí zveřejnit jak prosté katalogové záznamy, tak i celé digitalizované dokumenty. Digitální obsah přebíráme tak, jak je. Po nutné normalizaci jej zveřejňujeme ve společném prostoru cílovým skupinám uživatelů na www.spalicek.net. Vždy uvádíme provenienci zveřejněného předmětu i s odkazem na webové stránky mateřské instituce. Umožňujeme vyhledávání i v rámci jednotlivých provenienčních celků. Špalíček je průběžně rozvíjen tak, aby poskytoval vhodné nástroje pro práci s tímto specifickým obsahem (digitální knihovna, osobní kolekce, virtuální výstavy, propracované sdílení a re-use obsahu atp.).

Správa obsahu
Pro zájemce o produkci obsahu v souladu s metodikou „Tvorby bibliografických záznamů kramářských tisků v programu Ignis – xml record editor“ budujeme centralizovaný správní systém a budeme zajišťovat jeho provoz. Tím poskytneme partnerům bezpečné místo pro umístění jejich digitální produkce. Do tohoto systému připojíme chybějící autoritní báze a začleníme je do interakce s okolními systémy, především s národními autoritami.

Spolupráce na rozvoji
Na tvorbě digitálního prostředí pro oblast kramářských tisků nechceme pracovat sami, chceme perspektivně vytvořit konsorcium, do kterého vstoupí významní správci obsahu a odborníci na danou problematiku a společně budou projekt tvarovat a určovat priority rozvoje.