Výstava: POSLECHNĚTE MORD UKRUTNÝ

Zveme Vás na výstavu POSLECHNĚTE MORD UKRUTNÝ, která bude přístupná ve Vlastivědném muzeu Kyjov do 1. 8. 2021 a představí celou škálu tisků, které se prodávaly na jarmarcích a poutích. V prostorách výstavní síně Vlastivědného muzea na vás čeká mnoho originálů z muzejních depozitářů v Kyjově, Uherském Brodě a Uherském Hradišti nebo dřevěné tiskařské štočky zapůjčené Slovenským národným múzeem v Bratislavě. Název výstavy je odvozen od tragické události ve Svatobořicích z roku 1818, kterou vám autorky přiblíží prostřednictvím kramářské písně i hraného dokumentu.

Můžete si též poslechnout přednášku autorek výstavy Mgr. Ester Vratislavské a Mgr. Věry Colledani na téma srovnání textu kramářské písně se skutečností.