Poslechněte, co se v pravdě stalo ...

json_content: 
{"name":"Poslechněte, co se v pravdě stalo ... ","description":"Virtuální výstava představuje vybrané kramářské písně vážící se ke konkrétním lokalitám východních Čech.\nJe uspořádána do čtyř částí odpovídajících nejčastěji preferovaným tématům dobových písničkářů. Každá část obsahuje tři události, které našly odezvu v kramářské písni. Základ výstavy tvoří písně z digitální knihovny Špalíček doplněné mapovými listy zobrazujícími tehdejší podobu místa, archivními materiály či dobovými dokumenty potvrzujícími reálný základ písně a stručným textem sumarizujícím událost či doplňujícím další okolnosti. Jelikož kramářské písně bývaly většinou psány novogotickým písmem jsou k dispozici i jejich přepisy do latinky, ovšem se zachováním určitých jazykových zvláštností. ","background":"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/94/background/back.jpg?1508493039","create":"20.10.2017","order":{"0":"98","1":"110","2":"111","3":"95"},"data":{"95":{"create":"20.10.2017","name":"Války","order":{"0":"5","1":"7","2":"8","3":"NaN","4":"11","5":"6","6":"4","7":"9","8":"1"},"data":{"1":{"type":"text","create":"13.11.2017","data":"<p><a href=\"#__96__document__409__load_postdoc\">Bitva u Jič&iacute;na</a><a href=\"#__115__document__409__load_postdoc\">Bitva u Hradce Kr&aacute;lov&eacute;.</a></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Bitva u JičínaBitva u Hradce Králové.</p>","anotation":""},"2":{"type":"text","create":"6.11.2017","data":"<p><strong>V&aacute;lky</strong></p>\n\n<p><em>V&aacute;lka je věc tak v&aacute;žn&aacute; a tak důležit&aacute;, že je s podiven&iacute;m, jak lehkomyslně někter&aacute; kn&iacute;žata do n&iacute; vstupuj&iacute;. Jsem přesvědčen, že kdyby panovn&iacute;ci znali prav&yacute; a věrn&yacute; obraz v&aacute;lky a jej&iacute;ch n&aacute;sledků, nezůstaly by jejich city nedotčeny. Jejich obrazotvornost je v&scaron;ak m&aacute;lo živ&aacute;, aby si představili zlo, kter&eacute; neznaj&iacute;, a jež vzhledem k jejich postaven&iacute; nemůže na ně dolehnouti. Jak by mohli poc&iacute;titi ony daně, kter&eacute; zatěžuj&iacute; jejich poddan&eacute;? B&iacute;du </em></p>\n\n<nav><leftcont> </leftcont></nav>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<nav><span class=\"tour_name center\" ondblclick=\"el_as_input($(this),'document_rename')\">V&aacute;lky</span><a href=\"#5__0__image__typeitem\">Odkaz na image</a></nav>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<div _id=\"5\" class=\"item_type_leftpanel image sortable ui-droppable\" style=\"max-height: 110px;\"><i class=\"type_icon material-icons\"></i> <i class=\"move_icon material-icons\"></i> <text><span style=\"display: none;\">&nbsp;</span><span style=\"display: none;\">&nbsp;</span><img class=\"linkable\" par_id=\"5\" src=\"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/95/image/KP4338001.jpg\" style=\"background-image: none;\" thm_id=\"1\" thm_type=\"image\" /><img class=\"linkable\" par_id=\"5\" src=\"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/95/image/KP9067001.jpg\" style=\"background-image: none;\" thm_id=\"2\" thm_type=\"image\" /><img class=\"linkable\" par_id=\"5\" src=\"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/95/image/KP9855001.jpg\" style=\"background-image: none;\" thm_id=\"3\" thm_type=\"image\" /></text></div>\n\n<p><i class=\"type_icon material-icons\"></i> <i class=\"move_icon material-icons\"></i></p>\n\n<p class=\"short_text_sample\">V&aacute;lky V&aacute;lka je věc tak v&aacute;žn&aacute; a tak důležit&aacute;, že je s podiven&iacute;m, jak lehkomyslně</p>\n\n<p><i class=\"type_icon material-icons\"></i> <i class=\"move_icon material-icons\"></i> <img class=\"linkable\" par_id=\"6\" src=\"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/95/image/KP54230LCQEX0001P.JPG\" style=\"background-image: none;\" thm_id=\"0\" thm_type=\"image\" /><img class=\"linkable\" par_id=\"6\" src=\"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/95/image/KPRHlava2613001.jpg\" style=\"background-image: none;\" thm_id=\"1\" thm_type=\"image\" /><img class=\"linkable\" par_id=\"6\" src=\"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/95/image/RHLAVA2624001.jpg\" style=\"background-image: none;\" thm_id=\"2\" thm_type=\"image\" /><img class=\"linkable\" par_id=\"6\" src=\"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/95/image/KP4025009.jpg\" style=\"background-image: none;\" thm_id=\"3\" thm_type=\"image\" /> <i class=\"type_icon material-icons\"></i> <i class=\"move_icon material-icons\"></i></p>\n\n<p class=\"short_text_sample\">Literatura: FIALA, Jiř&iacute;: Dobov&eacute; česk&eacute; slovesn&eacute; reflexe slezsk&yacute;ch v&aacute;lek. Olomouc</p>\n\n<p><i class=\"type_icon material-icons\"></i> <i class=\"move_icon material-icons\"></i></p>\n\n<p class=\"short_text_sample\">Bitva u Jič&iacute;na Bitva u Hradce Kr&aacute;lov&eacute;.</p>\n\n<div _subtype=\"favorite_document\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_8262\">Nov&aacute; p&iacute;seň o velik&eacute;m zemětřesen&iacute; v Net&aacute;lii, a povodni v Moravě.</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP 8262</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_document\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_251_1\">P&iacute;seň nov&aacute; o velk&eacute; povodni v hlavn&iacute;m městě Praze.</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP 251/1</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_document\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_O_172_1\">P&iacute;seň s dějepisn&yacute;m důvodem k oslavě sv. Prokopa.</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP O 172/1</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_image\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><img src=\"http://dbase.aipberoun.cz/spalicek/data/images/L/NMP___KP_8262________0XZL/N3/KP_8262________0XZLN30001P.JPG\" /><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_8262________0XZLN30001P\">Nov&aacute; p&iacute;seň o velik&eacute;m zemětřesen&iacute; v Net&aacute;lii, a povodni v Moravě.</desc><desc class=\"page_id\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" url=\"KP_8262________0XZLN30001P\">1</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP 8262</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_document\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_M_93_1\">N&aacute;božn&aacute; p&iacute;seň o z&aacute;zračn&eacute;m zjeven&iacute; Panny Marie v lese u dědiny Čivic, bl&iacute;že Pardubic r. 1869.</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP M 93/1</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_image\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><img src=\"http://dbase.aipberoun.cz/spalicek/data/images/K/NMP___KP_M_93_1______0JUK/N3/KP_M_93_1______0JUKN30001P.JPG\" /><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_M_93_1______0JUKN30001P\">N&aacute;božn&aacute; p&iacute;seň o z&aacute;zračn&eacute;m zjeven&iacute; Panny Marie v lese u dědiny Čivic, bl&iacute;že Pardubic r. 1869.</desc><desc class=\"page_id\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" url=\"KP_M_93_1______0JUKN30001P\">1</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP M 93/1</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_document\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_M_93_2\">N&aacute;božn&aacute; p&iacute;seň o velk&eacute;m zjeven&iacute; Panny Marie v lese u dědiny Čivic, bl&iacute;že Pardubic r. 1869.</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP M 93/2</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_document\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_O_85_1\">N&aacute;božn&aacute; p&iacute;seň o z&aacute;zračn&eacute;m zjeven&iacute; Marie Panny v lese u dědiny Č&iacute;vic bl&iacute;že Pardubic r. 1869. Spolu se zkrou&scaron;enou modlitbičkou.</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP O 85/1</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_document\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_R_Hlava_253\">P&iacute;seň slavnostn&iacute; při posv&aacute;tn&eacute;m svěcen&iacute; sochy bolestn&eacute; Rodičky Bož&iacute; nad stud&aacute;nkou v Č&iacute;vick&eacute;m lese, dne 15. srpna 1869.</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP R. Hlava 253</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_document\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_R_Hlava_7429\">P&iacute;seň slavnostn&iacute; při posv&aacute;tn&eacute;m svěcen&iacute; sochy bolestn&eacute; Rodičky Bož&iacute; nad stud&aacute;nkou v Č&iacute;vick&eacute;m lese, dne 15. srpna 1869.</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP R. Hlava 7429</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_image\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><img src=\"http://dbase.aipberoun.cz/spalicek/data/images/Q/NMP___KP_M_93_2______0JUQ/N3/KP_M_93_2______0JUQN30001P.JPG\" /><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_M_93_2______0JUQN30001P\">N&aacute;božn&aacute; p&iacute;seň o velk&eacute;m zjeven&iacute; Panny Marie v lese u dědiny Čivic, bl&iacute;že Pardubic r. 1869.</desc><desc class=\"page_id\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" url=\"KP_M_93_2______0JUQN30001P\">1</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP M 93/2</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_image\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><img src=\"http://dbase.aipberoun.cz/spalicek/data/images/S/NMP___KP_O_85_1______2H9S/N3/KP_O_85_1______2H9SN30001P.JPG\" /><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_O_85_1______2H9SN30001P\">N&aacute;božn&aacute; p&iacute;seň o z&aacute;zračn&eacute;m zjeven&iacute; Marie Panny v lese u dědiny Č&iacute;vic bl&iacute;že Pardubic r. 1869. Spolu se zkrou&scaron;enou modlitbičkou.</desc><desc class=\"page_id\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" url=\"KP_O_85_1______2H9SN30001P\">1</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP O 85/1</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_image\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><img src=\"http://dbase.aipberoun.cz/spalicek/data/images/J/NMP___KP_R_HLAVA_253_29SJ/N3/KP_R_HLAVA_253_29SJN30001P.JPG\" /><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_R_HLAVA_253_29SJN30001P\">P&iacute;seň slavnostn&iacute; při posv&aacute;tn&eacute;m svěcen&iacute; sochy bolestn&eacute; Rodičky Bož&iacute; nad stud&aacute;nkou v Č&iacute;vick&eacute;m lese, dne 15. srpna 1869.</desc><desc class=\"page_id\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" url=\"KP_R_HLAVA_253_29SJN30001P\">1</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP R. Hlava 253</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_image\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><img src=\"http://dbase.aipberoun.cz/spalicek/data/images/J/NMP___KP_R_HLAVA_74290TTJ/N3/KP_R_HLAVA_74290TTJN30001P.JPG\" /><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_R_HLAVA_74290TTJN30001P\">P&iacute;seň slavnostn&iacute; při posv&aacute;tn&eacute;m svěcen&iacute; sochy bolestn&eacute; Rodičky Bož&iacute; nad stud&aacute;nkou v Č&iacute;vick&eacute;m lese, dne 15. srpna 1869.</desc><desc class=\"page_id\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" url=\"KP_R_HLAVA_74290TTJN30001P\">1</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP R. Hlava 7429</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_document\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_A_103_1\">Truchliv&yacute; zpěv o smrti Franti&scaron;ka Finka, &scaron;enk&yacute;ře Břehsk&eacute;ho na panstv&iacute; Pardubsk&eacute;m.</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP A 103/1</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_image\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><img src=\"http://dbase.aipberoun.cz/spalicek/data/images/K/NMP___A_103_1________241K/N3/A_103_1________241KN30001P.JPG\" /><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"A_103_1________241KN30001P\">Truchliv&yacute; zpěv o smrti Franti&scaron;ka Finka, &scaron;enk&yacute;ře Břehsk&eacute;ho na panstv&iacute; Pardubsk&eacute;m.</desc><desc class=\"page_id\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" url=\"A_103_1________241KN30001P\">1</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP A 103/1</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_document\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_F_1_1\">Nov&aacute; p&iacute;seň o smrti Finka &Scaron;enk&yacute;ře ve Břeh&aacute;ch na panstv&iacute; Pardubsk&eacute;m.</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP F 1/1</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_image\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><img src=\"http://dbase.aipberoun.cz/spalicek/data/images/Q/NMP___F_1_1__________2K2Q/N3/F_1_1__________2K2QN30001P.JPG\" /><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"F_1_1__________2K2QN30001P\">Nov&aacute; p&iacute;seň o smrti Finka &Scaron;enk&yacute;ře ve Břeh&aacute;ch na panstv&iacute; Pardubsk&eacute;m.</desc><desc class=\"page_id\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" url=\"F_1_1__________2K2QN30001P\">1</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP F 1/1</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_document\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_1684\">Nov&aacute; p&iacute;seň aneb Truchliv&yacute; př&iacute;běh, kter&yacute; se stal bl&iacute;ž města Jaroměře.</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP 1684</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_image\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><img src=\"http://dbase.aipberoun.cz/spalicek/data/images/H/NMP___KP_1684________2PVH/N3/KP_1684________2PVHN30001P.JPG\" /><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_1684________2PVHN30001P\">Nov&aacute; p&iacute;seň aneb Truchliv&yacute; př&iacute;běh, kter&yacute; se stal bl&iacute;ž města Jaroměře.</desc><desc class=\"page_id\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" url=\"KP_1684________2PVHN30001P\">1</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP 1684</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_image\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><img src=\"http://dbase.aipberoun.cz/spalicek/data/images/S/NMP___O_57_1_________0EAS/N3/O_57_1_________0EASN30001P.JPG\" /><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"O_57_1_________0EASN30001P\">Velmi truchliv&yacute; př&iacute;běh, kter&yacute; se stal dne 14. dubna 1864 na silnici bl&iacute;že Slatiňan v kraji Chrudimsk&eacute;m.</desc><desc class=\"page_id\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" url=\"O_57_1_________0EASN30001P\">1</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP O 57/1</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_image\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><img src=\"http://dbase.aipberoun.cz/spalicek/data/images/J/NMP___KP_P_4_1_______1CVJ/N3/KP_P_4_1_______1CVJN30001P.JPG\" /><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_P_4_1_______1CVJN30001P\">Nov&aacute; p&iacute;seň o nyněj&scaron;&iacute;ch ne&scaron;ťastn&yacute;ch povodn&iacute;ch, př&iacute;hod&aacute;ch, a smutn&yacute;ch časech.</desc><desc class=\"page_id\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" url=\"KP_P_4_1_______1CVJN30001P\">1</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP P 4/1</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_image\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><img src=\"http://dbase.aipberoun.cz/spalicek/data/images/H/NMP___KP_182_________0B2H/N3/KP_182_________0B2HN30001P.JPG\" /><i class=\"star material-icons color_orange\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_182_________0B2HN30001P\">Nov&aacute; p&iacute;seň o krut&eacute;m boji Rakouska proti Prusům v Čech&aacute;ch, kdežto od Josefova a Kr&aacute;lov&eacute;ho Hradce přes Sviň&aacute;rky, Chlum až do Pardubic krev z vlastenců tekla.</desc><desc class=\"page_id\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" url=\"KP_182_________0B2HN30001P\">1</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP 182</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_image\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><img src=\"http://dbase.aipberoun.cz/spalicek/data/images/J/NMP___KP_2395________2UFJ/N3/KP_2395________2UFJN30001P.JPG\" /><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_2395________2UFJN30001P\">Pravdiv&aacute; p&iacute;seň o přihodil&eacute;m nadobyčejn&eacute;m objeven&iacute; v obci Sopotnici v okresu Ousteck&eacute;m na jednom děvčeti, kter&eacute;ž 200 dn&iacute; ničehož nejedlo a při tom v oupln&eacute;m zdrav&iacute; bylo.</desc><desc class=\"page_id\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" url=\"KP_2395________2UFJN30001P\">1</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP 2395</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_image\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><img src=\"http://dbase.aipberoun.cz/spalicek/data/images/R/NMP___KP_6217________1NQR/N3/KP_6217________1NQRN30001P.JPG\" /><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_6217________1NQRN30001P\">Pravdiv&aacute; p&iacute;seň o přihodil&eacute;m nadobyčejn&eacute;m objeven&iacute; v Sopotnici, v okresu Ousteck&eacute;m na jednom děvčeti, kter&eacute; přes 200 dn&iacute; ničehož nejedlo a při tom v &uacute;pln&eacute;m zdrav&iacute; bylo.</desc><desc class=\"page_id\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" url=\"KP_6217________1NQRN30001P\">1</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP 6217</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_image\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><img src=\"http://dbase.aipberoun.cz/spalicek/data/images/P/NMP___KP_6218________1NOP/N3/KP_6218________1NOPN30001P.JPG\" /><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_6218________1NOPN30001P\">Pravdiv&aacute; p&iacute;seň o přihodil&eacute;m nadobyčejn&eacute;m objeven&iacute; v Sopotnici, v okresu Ousteck&eacute;m na jednom děvčeti, kter&eacute;ž přes 200 dn&iacute; ničehož nejedlo a při tom v &uacute;pln&eacute;m zdrav&iacute; bylo.</desc><desc class=\"page_id\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" url=\"KP_6218________1NOPN30001P\">1</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP 6218</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_image\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><img src=\"http://dbase.aipberoun.cz/spalicek/data/images/H/NMP___KP_7674________1NNH/N3/KP_7674________1NNHN30001P.JPG\" /><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_7674________1NNHN30001P\">Pravdiv&aacute; p&iacute;seň o přihodil&eacute;m nadobyčejn&eacute;m objeven&iacute; v Sopotnici v okresu Ousteck&eacute;m na jednom děvčeti, kter&eacute; před 200 dn&iacute; ničehož nejedlo a při tom v &uacute;pln&eacute;m zdrav&iacute; bylo.</desc><desc class=\"page_id\" onclick=\"open_in_tab('facsimile',$(this))\" url=\"KP_7674________1NNHN30001P\">1</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP 7674</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_document\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_7674\">Pravdiv&aacute; p&iacute;seň o přihodil&eacute;m nadobyčejn&eacute;m objeven&iacute; v Sopotnici v okresu Ousteck&eacute;m na jednom děvčeti, kter&eacute; před 200 dn&iacute; ničehož nejedlo a při tom v &uacute;pln&eacute;m zdrav&iacute; bylo.</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP 7674</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_document\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_6218\">Pravdiv&aacute; p&iacute;seň o přihodil&eacute;m nadobyčejn&eacute;m objeven&iacute; v Sopotnici, v okresu Ousteck&eacute;m na jednom děvčeti, kter&eacute;ž přes 200 dn&iacute; ničehož nejedlo a při tom v &uacute;pln&eacute;m zdrav&iacute; bylo.</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP 6218</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_document\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_6217\">Pravdiv&aacute; p&iacute;seň o přihodil&eacute;m nadobyčejn&eacute;m objeven&iacute; v Sopotnici, v okresu Ousteck&eacute;m na jednom děvčeti, kter&eacute; přes 200 dn&iacute; ničehož nejedlo a při tom v &uacute;pln&eacute;m zdrav&iacute; bylo.</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP 6217</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div _subtype=\"favorite_document\" _type=\"mns\" class=\"hrefs hrefs_mns hrefs_favorite sortable dropIt ui-draggable\"><i class=\"star material-icons color_red\">star</i>\n\n<div class=\"desc_pa ui-draggable\"><desc class=\"red\" onclick=\"open_in_tab('mns',$(this))\" url=\"KP_2395\">Pravdiv&aacute; p&iacute;seň o přihodil&eacute;m nadobyčejn&eacute;m objeven&iacute; v obci Sopotnici v okresu Ousteck&eacute;m na jednom děvčeti, kter&eacute;ž 200 dn&iacute; ničehož nejedlo a při tom v oupln&eacute;m zdrav&iacute; bylo.</desc><desc>Knihovna N&aacute;rodn&iacute;ho muzea</desc><desc>KP 2395</desc></div>\n<i class=\"move move_icon material-icons\" title=\"Přesun\"></i></div>\n\n<div aria-labelledby=\"cke_text_arialbl\" class=\"cke\" dir=\"ltr\" id=\"cke_text\" lang=\"cs\" role=\"application\">\n<div role=\"presentation\">&nbsp;</div>\n</div>\n\n<div id=\"cke_1_contents\" role=\"presentation\" style=\"height: 78%;\">&nbsp;</div>\n\n<p><em>mlad&yacute;ch lid&iacute;, kteř&iacute; mus&iacute; na vojnu? Nakažliv&eacute; nemoci, kter&eacute; pusto&scaron;&iacute; arm&aacute;dy? Hrůzy bitev a obl&eacute;h&aacute;n&iacute;, zoufalstv&iacute; raněn&yacute;ch, kter&eacute; nepř&iacute;telova zbraň připravila o někter&yacute; jejich &uacute;d, jedin&yacute; n&aacute;stroj obživy? Bolest sirotků, kteř&iacute; ztr&aacute;tou otce při&scaron;li o jedinou podporu ve sv&eacute; nemohoucnosti? Ztr&aacute;tu tolika užitečn&yacute;ch lid&iacute; pro st&aacute;t, kter&eacute; smrt předčasně zkosila?</em><br />\n(Fridrich II. Velik&yacute;: Antimachiavell neboli vyvr&aacute;cen&iacute; Machaivelliho Vladaře, s. 179&ndash;180.)</p>\n\n<p>Autor &uacute;vodn&iacute;ch slov, prusk&yacute; kr&aacute;l Fridrich II. Velik&yacute; (1712&ndash;1786), ve zkratce vyl&iacute;čil podstatu v&aacute;lek, tak, jak j&iacute; vn&iacute;mali mj. i autoři kram&aacute;řsk&yacute;ch p&iacute;sn&iacute;. Je paradoxn&iacute;, že pr&aacute;vě tento kr&aacute;l &bdquo;Brandenburk&ldquo; vedl dobyvačn&eacute;, tzv. slezsk&eacute; v&aacute;lky, kter&eacute; opakovaně postihly česk&eacute; země a dal&scaron;&iacute; &uacute;zem&iacute; habsbursk&eacute; monarchie.</p>\n\n<p>Tyto i mnoh&eacute; jin&eacute; v&aacute;lky se staly předmětem z&aacute;jmu autorů kram&aacute;řsk&yacute;ch p&iacute;sn&iacute;. V&aacute;lečn&eacute; konflikty jsou, až na v&yacute;jimky, v takov&yacute;ch tisc&iacute;ch tradičně ch&aacute;p&aacute;ny jako zlo a často z&aacute;roveň tak&eacute; jako Bož&iacute; trest. Podobn&eacute; vyzněn&iacute; maj&iacute; mnoh&eacute; p&iacute;sně s motivem loučen&iacute; rodičů či milenky s odvedencem, bojuj&iacute;c&iacute;m za c&iacute;saře p&aacute;na.</p>\n\n<p>Protože kram&aacute;řsk&eacute; p&iacute;sně byly orientov&aacute;ny zejm&eacute;na na lidov&eacute; vesnick&eacute; a městsk&eacute; vrstvy, jednalo se často o prostředek prohabsbursk&eacute; v&aacute;lečn&eacute; propagandy. Plat&iacute; to zejm&eacute;na o zpravodajsk&yacute;ch p&iacute;sn&iacute;ch z doby slezsk&yacute;ch v&aacute;lek, kter&eacute; pran&yacute;řovaly &bdquo;Brandenburka&ldquo; a dal&scaron;&iacute; protivn&iacute;ky Marie Terezie. Podobn&eacute; patriotick&eacute; vyzněn&iacute; maj&iacute; i různ&eacute; kram&aacute;řsk&eacute; skladby z doby v&aacute;lek s revolučn&iacute; Franci&iacute; a c&iacute;sařem Napoleonem I., oslavuj&iacute;c&iacute; kupř&iacute;kladu česk&eacute; zeměbrance a rekruty vůbec.</p>\n\n<p>V pozděj&scaron;&iacute; době prohabsbursk&yacute; patriotismus ve v&aacute;lečn&yacute;ch p&iacute;sn&iacute;ch poněkud ustoupil do pozad&iacute;. Důraz byl naopak kladen na vlastenectv&iacute;, popř. tak&eacute; slavjanofilstv&iacute; a rusofilstv&iacute;. Tyto tendence dos&aacute;hly vrcholu v p&iacute;sničk&aacute;ch, kter&eacute; vznikly v době Velk&eacute; v&yacute;chodn&iacute; krize, kdy jihoslovansk&eacute; n&aacute;rody povstaly proti osmansk&eacute; nadvl&aacute;dě. N&aacute;sledovala rusko-tureck&aacute; v&aacute;lka a rakousk&aacute; okupace Bosny a Hercegoviny.</p>\n\n<p>Někter&eacute; p&iacute;sně přin&aacute;&scaron;ej&iacute; informace o průvodn&iacute;ch jevech a důsledc&iacute;ch v&aacute;lečn&yacute;ch konfliktů, předev&scaron;&iacute;m o ne&uacute;rodě, b&iacute;dě, hladu a nemocech (např. cholera v době v&aacute;lky roku 1866), tak&eacute; o st&aacute;tn&iacute;m bankrotu v roce 1811 apod. Do děje někter&yacute;ch tisků jejich autoři zakomponovali z&aacute;zračn&yacute; motiv, a to v duchu katolick&eacute; mor&aacute;lky. V&aacute;lka jako trest za lidsk&eacute; hř&iacute;chy mohla b&yacute;t ukončena kupř&iacute;kladu z&aacute;sluhou Panny Marie, př&iacute;mluvkyně u Boha.</p>\n\n<p>Motiv v&aacute;lky, katastrof, hladu a nemoc&iacute; lze vysledovat tak&eacute; v prorock&yacute;ch p&iacute;sn&iacute;ch, kter&eacute; n&aacute;mětově čerpaly z biblick&eacute; apokalypsy a viděn&iacute; proroka Ezechiela, nebo tak&eacute; z tzv. Sibylin&yacute;ch proroctv&iacute;. Byla to reakce na &bdquo;novoty&ldquo; a &bdquo;převraty&ldquo; světa, kupř&iacute;kladu na revolučn&iacute; ud&aacute;losti v letech 1848&ndash;1849. S v&aacute;lkami souvisela tak&eacute; v&iacute;ra v komety jako božsk&aacute; znamen&iacute;, přin&aacute;&scaron;ej&iacute;c&iacute; zk&aacute;zu a zmar.</p>\n\n<p>Mnoh&eacute; p&iacute;sně s v&aacute;lečn&yacute;mi motivy byly naps&aacute;ny jako pamflety a satiry. Zat&iacute;mco kupř&iacute;kladu někteř&iacute; autoři p&iacute;sn&iacute; doby slezsk&yacute;ch v&aacute;lek se vysm&iacute;vali dobyvačn&yacute;m pl&aacute;nům kr&aacute;le &bdquo;Brandenburka&ldquo; a jeho spojenců a oslavovali rakousk&eacute; vojevůdce, autoři p&iacute;&scaron;&iacute;c&iacute; o prusko-rakousk&eacute; v&aacute;lce v roce 1866 neměli důvod slavit. I proto l&iacute;čili Prusy jako velk&eacute; jedl&iacute;ky. Byla to reakce na prusk&eacute; rekv&iacute;rov&aacute;n&iacute; a rabov&aacute;n&iacute;.</p>\n\n<p>Pr&aacute;vě z doby prusko-rakousk&eacute; v&aacute;lky v roce 1866, kdy se bojovalo na česk&eacute;m &uacute;zem&iacute;, je v Knihovně N&aacute;rodn&iacute;ho muzea dochov&aacute;na řada jarmarečn&iacute;ch tisků, zejm&eacute;na zpravodajsk&eacute;ho charakteru. Zat&iacute;mco Rakousko tehdy zast&aacute;valo ideu uspoř&aacute;d&aacute;n&iacute; poměrů v někdej&scaron;&iacute; Svat&eacute; ř&iacute;&scaron;i ř&iacute;msk&eacute; n&aacute;roda německ&eacute;ho sp&iacute;&scaron;e jako voln&eacute; federace jednotliv&yacute;ch st&aacute;tů, Prusko usilovalo o sjednocen&iacute; Německa &bdquo;krv&iacute; a železem&ldquo; pod jeho vlastn&iacute; hegemoni&iacute;. Tato rozd&iacute;ln&aacute; německ&aacute; koncepce byla vlastn&iacute; př&iacute;činou v&aacute;lky.&nbsp; Pot&eacute;, co Prusko uzavřelo spojenectv&iacute; s It&aacute;li&iacute;, bylo Rakousk&eacute; c&iacute;sařstv&iacute; nuceno bojovat na dvou front&aacute;ch. V posledn&iacute;ch dnech června 1866 se na na&scaron;em &uacute;zem&iacute; odehr&aacute;lo několik bitev (u N&aacute;choda, Trutnova, Česk&eacute; Skalice, Mnichova Hradi&scaron;tě, Svini&scaron;ťan, Dvora Kr&aacute;lov&eacute; a u Jič&iacute;na), kter&eacute; Raku&scaron;an&eacute;, s v&yacute;jimkou střetu u Trutnova, prohr&aacute;li. Rozhoduj&iacute;c&iacute; bitva se pot&eacute; odehr&aacute;la dne 3. července 1866 u Hradce Kr&aacute;lov&eacute;. Brzy pot&eacute; poražen&eacute; Rakousko uzavřelo s Prusk&yacute;m kr&aacute;lovstv&iacute;m Pražsk&yacute; m&iacute;r, kter&yacute; v&aacute;lku ukončil.</p>\n\n<p>Dodnes zn&aacute;m&aacute; p&iacute;seň o kanon&yacute;ru Jabůrkovi, pran&yacute;řuj&iacute;c&iacute; militarismus, vznikla jako reakce na zm&iacute;něnou v&aacute;lku v roce 1866:</p>\n\n<p>Tam u Kr&aacute;lov&eacute;ho Hradce l&iacute;taly tam koule prudce<br />\nz kanonů a flintiček do uboh&yacute;ch lidiček.<br />\n[A u kan&oacute;nu st&aacute;l a poř&aacute;d l&aacute;doval,<br />\na u kan&oacute;nu st&aacute;l a furt jen l&aacute;doval].<br />\n(Udatn&yacute; rek kanon&yacute;r Jabůrek. Kratochviln&aacute; p&iacute;seň na světlo vydan&aacute; na př&iacute;klad v&scaron;em ml&aacute;dencům od civilu a milit&eacute;ru. Mlad&aacute; Boleslav, s.a.)</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Války Válka je věc tak vážná a tak důležitá, že je s podivením, jak lehkomyslně</p>","anotation":""},"3":{"type":"image","create":"1.11.2017","data":[],"thumb":"","anotation":[]},"4":{"type":"quote","create":"5.12.2017","data":"<h3>Literatura</h3>\n\n<p><br />\nFIALA, Jiř&iacute;: <em>Dobov&eacute; česk&eacute; slovesn&eacute; reflexe slezsk&yacute;ch v&aacute;lek.</em> Olomouc, Univerzita Palack&eacute;ho, Filozofick&aacute; fakulta 2001.<br />\nFRIDRICH II. VELIK&Yacute;: <em>Antimachiavell neboli vyvr&aacute;cen&iacute; Machaivelliho Vladaře.</em> In: Z politick&yacute;ch spisů Fridricha II. Velik&eacute;ho, kr&aacute;le prusk&eacute;ho. Antimachiavell neboli Vyvr&aacute;cen&iacute; Machiavelliho Vladaře. Politick&aacute;<br />\nz&aacute;věť z roku 1752. Předmluva k &bdquo;Dějin&aacute;m m&eacute; doby&ldquo;. Ed. Jan Mertl. Praha, Melantrich 1940, s. 67&ndash;180.<br />\nPLETKA, V&aacute;clav: <em>Tam u Kr&aacute;lov&eacute;ho Hradce.</em> Hradec Kr&aacute;lov&eacute;, V&yacute;chodočesk&eacute; nakladatelstv&iacute; 1966.</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Literatura \nFIALA, Jiří: Dobové české slovesné reflexe slezských válek. Olomouc</p>","anotation":""},"5":{"type":"image","create":"30.11.2017","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"5__0__image__typeitem\" title=\"Píseň ...\" anotation=\"Píseň pro milé krajany naše.\"><name>Píseň ...</name><img src=\"src/uploads/409/95/image/A2942001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"5__1__image__typeitem\" title=\"Píseň ...\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" anotation=\"Píseň o nynější válce rusko–turecké.\"><name>Píseň ...</name><img src=\"src/uploads/409/95/image/KP4338001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"5__2__image__typeitem\" title=\"Cesta vojáka ...\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" anotation=\"Cesta vojáka do vlachské války v roku 1859.\"><name>Cesta vojáka ...</name><img src=\"src/uploads/409/95/image/KP9067001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"5__3__image__typeitem\" title=\"Žalostné loučení ...\" anotation=\"Žalostné loučení rodičů, žen a dětí pro bojovníky proti Sardinům.\"><name>Žalostné loučení ...</name><img src=\"src/uploads/409/95/image/KP9855001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"5\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/95/image/A2942001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"5\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/95/image/KP4338001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"5\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/95/image/KP9067001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"3\" par_id=\"5\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/95/image/KP9855001.jpg\">","anotation":["Píseň pro milé krajany naše.","Píseň o nynější válce rusko–turecké.","Cesta vojáka do vlachské války v roku 1859.","Žalostné loučení rodičů, žen a dětí pro bojovníky proti Sardinům."]},"6":{"type":"image","create":"5.12.2017","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"6__0__image__typeitem\" title=\"Udatný rek ...\" anotation=\"Udatný rek kanonýr Jabůrek. Kratochvilná píseň na světlo vydaná na příklad všem mládencům od civilu a militéru.\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\"><name>Udatný rek ...</name><img src=\"src/uploads/409/95/image/KP54230LCQEX0001P.JPG\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"6__1__image__typeitem\" title=\"Píseň ...\" anotation=\"Píseň vojanská.\"><name>Píseň ...</name><img src=\"src/uploads/409/95/image/KPRHlava2613001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"6__2__image__typeitem\" title=\"Nová píseň ...\" anotation=\"Nová píseň o českém Landwehru.\"><name>Nová píseň ...</name><img src=\"src/uploads/409/95/image/RHLAVA2624001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"6__3__image__typeitem\" title=\"Nová píseň ...\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" anotation=\"Nová píseň aneb Loučení jednoho rekruty, všem zamilovaným na světlo vydaná.\"><name>Nová píseň ...</name><img src=\"src/uploads/409/95/image/KP4025009.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"6\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/95/image/KP54230LCQEX0001P.JPG\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"6\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/95/image/KPRHlava2613001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"6\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/95/image/RHLAVA2624001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"3\" par_id=\"6\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/95/image/KP4025009.jpg\">","anotation":["Udatný rek kanonýr Jabůrek. Kratochvilná píseň na světlo vydaná na příklad všem mládencům od civilu a militéru.","Píseň vojanská.","Nová píseň o českém Landwehru.","Nová píseň aneb Loučení jednoho rekruty, všem zamilovaným na světlo vydaná."]},"7":{"type":"text","create":"5.12.2017","data":"<h1><strong>V&aacute;lky</strong></h1>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p><em>&quot;V&aacute;lka je věc tak v&aacute;žn&aacute; a tak důležit&aacute;, že je s podiven&iacute;m, jak lehkomyslně někter&aacute; kn&iacute;žata do n&iacute; vstupuj&iacute;. Jsem přesvědčen, že kdyby panovn&iacute;ci znali prav&yacute; a věrn&yacute; obraz v&aacute;lky a jej&iacute;ch n&aacute;sledků, nezůstaly by jejich city nedotčeny. Jejich obrazotvornost je v&scaron;ak m&aacute;lo živ&aacute;, aby si představili zlo, kter&eacute; neznaj&iacute;, a jež vzhledem k jejich postaven&iacute; nemůže na ně dolehnouti. Jak by mohli poc&iacute;titi ony daně, kter&eacute; zatěžuj&iacute; jejich poddan&eacute;? B&iacute;du mlad&yacute;ch lid&iacute;, kteř&iacute; mus&iacute; na vojnu? Nakažliv&eacute; nemoci, kter&eacute; pusto&scaron;&iacute; arm&aacute;dy? Hrůzy bitev a obl&eacute;h&aacute;n&iacute;, zoufalstv&iacute; raněn&yacute;ch, kter&eacute; nepř&iacute;telova zbraň připravila o někter&yacute; jejich &uacute;d, jedin&yacute; n&aacute;stroj obživy? Bolest sirotků, kteř&iacute; ztr&aacute;tou otce při&scaron;li o jedinou podporu ve sv&eacute; nemohoucnosti? Ztr&aacute;tu tolika užitečn&yacute;ch lid&iacute; pro st&aacute;t, kter&eacute; smrt předčasně zkosila?&quot;</em><br />\n[FRIDRICH II. VELIK&Yacute;, s. 179&ndash;180.]</p>\n\n<p>Autor &uacute;vodn&iacute;ch slov, prusk&yacute; kr&aacute;l Fridrich II. Velik&yacute; (1712&ndash;1786), ve zkratce vyl&iacute;čil podstatu v&aacute;lek, tak, jak j&iacute; vn&iacute;mali mj. i autoři kram&aacute;řsk&yacute;ch p&iacute;sn&iacute;. Je paradoxn&iacute;, že pr&aacute;vě tento kr&aacute;l &bdquo;Brandenburk&ldquo; vedl dobyvačn&eacute;, tzv. slezsk&eacute; v&aacute;lky, kter&eacute; opakovaně postihly česk&eacute; země a dal&scaron;&iacute; &uacute;zem&iacute; habsbursk&eacute; monarchie.</p>\n\n<p>Tyto i mnoh&eacute; jin&eacute; v&aacute;lky se staly předmětem z&aacute;jmu autorů kram&aacute;řsk&yacute;ch p&iacute;sn&iacute;. V&aacute;lečn&eacute; konflikty jsou, až na v&yacute;jimky, v takov&yacute;ch tisc&iacute;ch tradičně ch&aacute;p&aacute;ny jako zlo a často z&aacute;roveň tak&eacute; jako Bož&iacute; trest. Podobn&eacute; vyzněn&iacute; maj&iacute; mnoh&eacute; p&iacute;sně s motivem loučen&iacute; rodičů či milenky s odvedencem, bojuj&iacute;c&iacute;m za c&iacute;saře p&aacute;na.</p>\n\n<p>Protože kram&aacute;řsk&eacute; p&iacute;sně byly orientov&aacute;ny zejm&eacute;na na lidov&eacute; vesnick&eacute; a městsk&eacute; vrstvy, jednalo se často o prostředek prohabsbursk&eacute; v&aacute;lečn&eacute; propagandy. Plat&iacute; to zejm&eacute;na o zpravodajsk&yacute;ch p&iacute;sn&iacute;ch z doby slezsk&yacute;ch v&aacute;lek, kter&eacute; pran&yacute;řovaly &bdquo;Brandenburka&ldquo; a dal&scaron;&iacute; protivn&iacute;ky Marie Terezie. Podobn&eacute; patriotick&eacute; vyzněn&iacute; maj&iacute; i různ&eacute; kram&aacute;řsk&eacute; skladby z doby v&aacute;lek s revolučn&iacute; Franci&iacute; a c&iacute;sařem Napoleonem I., oslavuj&iacute;c&iacute; kupř&iacute;kladu česk&eacute; zeměbrance a rekruty vůbec.</p>\n\n<p>V pozděj&scaron;&iacute; době prohabsbursk&yacute; patriotismus ve v&aacute;lečn&yacute;ch p&iacute;sn&iacute;ch poněkud ustoupil do pozad&iacute;. Důraz byl naopak kladen na vlastenectv&iacute;, popř. tak&eacute; slavjanofilstv&iacute; a rusofilstv&iacute;. Tyto tendence dos&aacute;hly vrcholu v p&iacute;sničk&aacute;ch, kter&eacute; vznikly v době Velk&eacute; v&yacute;chodn&iacute; krize, kdy jihoslovansk&eacute; n&aacute;rody povstaly proti osmansk&eacute; nadvl&aacute;dě. N&aacute;sledovala rusko-tureck&aacute; v&aacute;lka a rakousk&aacute; okupace Bosny a Hercegoviny.</p>\n\n<p>Někter&eacute; p&iacute;sně přin&aacute;&scaron;ej&iacute; informace o průvodn&iacute;ch jevech a důsledc&iacute;ch v&aacute;lečn&yacute;ch konfliktů, předev&scaron;&iacute;m o ne&uacute;rodě, b&iacute;dě, hladu a nemocech (např. cholera v době v&aacute;lky roku 1866), tak&eacute; o st&aacute;tn&iacute;m bankrotu v roce 1811 apod. Do děje někter&yacute;ch tisků jejich autoři zakomponovali z&aacute;zračn&yacute; motiv, a to v duchu katolick&eacute; mor&aacute;lky. V&aacute;lka jako trest za lidsk&eacute; hř&iacute;chy mohla b&yacute;t ukončena kupř&iacute;kladu z&aacute;sluhou Panny Marie, př&iacute;mluvkyně u Boha.</p>\n\n<p>Motiv v&aacute;lky, katastrof, hladu a nemoc&iacute; lze vysledovat tak&eacute; v prorock&yacute;ch p&iacute;sn&iacute;ch, kter&eacute; n&aacute;mětově čerpaly z biblick&eacute; apokalypsy a viděn&iacute; proroka Ezechiela, nebo tak&eacute; z tzv. Sibylin&yacute;ch proroctv&iacute;. Byla to reakce na &bdquo;novoty&ldquo; a &bdquo;převraty&ldquo; světa, kupř&iacute;kladu na revolučn&iacute; ud&aacute;losti v letech 1848&ndash;1849. S v&aacute;lkami souvisela tak&eacute; v&iacute;ra v komety jako božsk&aacute; znamen&iacute;, přin&aacute;&scaron;ej&iacute;c&iacute; zk&aacute;zu a zmar.</p>\n\n<p>Mnoh&eacute; p&iacute;sně s v&aacute;lečn&yacute;mi motivy byly naps&aacute;ny jako pamflety a satiry. Zat&iacute;mco kupř&iacute;kladu někteř&iacute; autoři p&iacute;sn&iacute; doby slezsk&yacute;ch v&aacute;lek se vysm&iacute;vali dobyvačn&yacute;m pl&aacute;nům kr&aacute;le &bdquo;Brandenburka&ldquo; a jeho spojenců a oslavovali rakousk&eacute; vojevůdce, autoři p&iacute;&scaron;&iacute;c&iacute; o prusko-rakousk&eacute; v&aacute;lce v roce 1866 neměli důvod slavit. I proto l&iacute;čili Prusy jako velk&eacute; jedl&iacute;ky. Byla to reakce na prusk&eacute; rekv&iacute;rov&aacute;n&iacute; a rabov&aacute;n&iacute;.</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Války &nbsp; \"Válka je věc tak vážná a tak důležitá, že je s podivením, jak lehkomys</p>","anotation":""},"8":{"type":"image","create":"5.12.2017","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"8__0__image__typeitem\" title=\"Karikatura generála Eduarda Clam-Gallase\" anotation=\"Humoristické listy 8, 1866, č. 31, s. 229. Hrabě Clam-Gallas byl poražen u Jičína a posléze postaven před válečný soud.\" copyright=\"NM, Z 6 C - E\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\"><name>Karikatura generála Eduarda Clam-Gallase</name><img src=\"src/uploads/409/95/image/0004res.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"8__1__image__typeitem\" title=\"Píseň o vycpaném Prajzu 1866\" copyright=\"NM, KP 7968\" anotation=\"\"><name>Píseň o vycpaném Prajzu 1866</name><img src=\"src/uploads/409/95/image/KP796800DOEX0001P.JPG\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"8\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/95/image/0004res.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"8\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/95/image/KP796800DOEX0001P.JPG\">","anotation":["Humoristické listy 8, 1866, č. 31, s. 229. Hrabě Clam-Gallas byl poražen u Jičína a posléze postaven před válečný soud.",""]},"9":{"type":"text","create":"5.12.2017","data":"<h1>Pokračov&aacute;n&iacute; v&yacute;stavy</h1>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Pokračování výstavy</p>","anotation":""},"11":{"type":"video","create":"14.12.2017","data":["<div class=\"hrefs hrefs_video sortable\" title=\"Youtube video\" id=\"11__0__video__typeitem\"><name>Youtube video</name><iframe src=\"https://www.youtube.com/embed/GJ6CICbojvU\" allowfullscreen=\"\" frameborder=\"0\" height=\"315\" width=\"560\"></iframe><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<a href=\"#\" class=\"linkable\" thm_type=\"video\" thm_id=\"0\" par_id=\"11\" >Youtube video</a>","anotation":[""]},"":{"type":"","visible":true,"create":"20.10.2017"},"NaN":{"type":"text","create":"14.12.2017","data":"<p>Pr&aacute;vě z doby prusko-rakousk&eacute; v&aacute;lky v roce 1866, kdy se bojovalo na česk&eacute;m &uacute;zem&iacute;, je v Knihovně N&aacute;rodn&iacute;ho muzea dochov&aacute;na řada jarmarečn&iacute;ch tisků, zejm&eacute;na zpravodajsk&eacute;ho charakteru. Zat&iacute;mco Rakousko tehdy zast&aacute;valo ideu uspoř&aacute;d&aacute;n&iacute; poměrů v někdej&scaron;&iacute; Svat&eacute; ř&iacute;&scaron;i ř&iacute;msk&eacute; n&aacute;roda německ&eacute;ho sp&iacute;&scaron;e jako voln&eacute; federace jednotliv&yacute;ch st&aacute;tů, Prusko usilovalo o sjednocen&iacute; Německa &bdquo;krv&iacute; a železem&ldquo; pod jeho vlastn&iacute; hegemoni&iacute;. Tato rozd&iacute;ln&aacute; německ&aacute; koncepce byla vlastn&iacute; př&iacute;činou v&aacute;lky.&nbsp; Pot&eacute;, co Prusko uzavřelo spojenectv&iacute; s It&aacute;li&iacute;, bylo Rakousk&eacute; c&iacute;sařstv&iacute; nuceno bojovat na dvou front&aacute;ch. V posledn&iacute;ch dnech června 1866 se na na&scaron;em &uacute;zem&iacute; odehr&aacute;lo několik bitev (u N&aacute;choda, Trutnova, Česk&eacute; Skalice, Mnichova Hradi&scaron;tě, Svini&scaron;ťan, Dvora Kr&aacute;lov&eacute; a u Jič&iacute;na), kter&eacute; Raku&scaron;an&eacute;, s v&yacute;jimkou střetu u Trutnova, prohr&aacute;li. Rozhoduj&iacute;c&iacute; bitva se pot&eacute; odehr&aacute;la dne 3. července 1866 u Hradce Kr&aacute;lov&eacute;. Brzy pot&eacute; poražen&eacute; Rakousko uzavřelo s Prusk&yacute;m kr&aacute;lovstv&iacute;m Pražsk&yacute; m&iacute;r, kter&yacute; v&aacute;lku ukončil.</p>\n\n<p>Dodnes zn&aacute;m&aacute; p&iacute;seň o kanon&yacute;ru Jabůrkovi, pran&yacute;řuj&iacute;c&iacute; militarismus, vznikla jako reakce na zm&iacute;něnou v&aacute;lku v roce 1866:</p>\n\n<p><em>&quot;Tam u Kr&aacute;lov&eacute;ho Hradce l&iacute;taly tam koule prudce<br />\nz kanonů a flintiček do uboh&yacute;ch lidiček.<br />\n[A u kan&oacute;nu st&aacute;l a poř&aacute;d l&aacute;doval,<br />\na u kan&oacute;nu st&aacute;l a furt jen l&aacute;doval].&quot;</em><br />\n[Udatn&yacute; rek kanon&yacute;r Jabůrek. Kratochviln&aacute; p&iacute;seň na světlo vydan&aacute; na př&iacute;klad v&scaron;em ml&aacute;dencům od civilu a milit&eacute;ru. Mlad&aacute; Boleslav, s.a.]</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Právě z doby prusko-rakouské války v roce 1866, kdy se bojovalo na českém území</p>","anotation":""}},"background":"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/95/background/back.jpg?1508494344","drupal_id":"95","public":1,"thumb":"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/95/thumb/thumb.jpg?1509533778"},"98":{"create":"20.10.2017","name":"Poutní místa","order":{"0":"6","1":"1","2":"8","3":"9","4":"7","5":"4","6":"10","7":"5"},"data":{"1":{"type":"text","create":"28.11.2017","data":"<h1 style=\"text-align: justify;\"><strong>Poutn&iacute; m&iacute;sta</strong></h1>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\">Charakteristick&yacute;m fenom&eacute;nem zbožnosti od nejstar&scaron;&iacute;ch dob jsou poutě na posv&aacute;tn&aacute; m&iacute;sta, doložen&eacute; ve v&scaron;ech světov&yacute;ch n&aacute;boženstv&iacute;ch. Putov&aacute;n&iacute; prvn&iacute;ch křesťanů směřovalo na m&iacute;sta spjat&aacute; s pozemsk&yacute;m životem, zmrtv&yacute;chvst&aacute;n&iacute;m a nanebevzet&iacute;m Jež&iacute;&scaron;e Krista a k hrobům a ostatkům svat&yacute;ch apo&scaron;tolů a mučedn&iacute;ků. Ve středověku začaly b&yacute;t ctěny i obrazy. Ve stejn&eacute; době se značně roz&scaron;&iacute;řil mari&aacute;nsk&yacute; kult a poutě k mari&aacute;nsk&yacute;m milostn&yacute;m obrazům a soch&aacute;m. Poutě byly považov&aacute;ny za prostředek k dosažen&iacute; sp&aacute;sy a byly projevem pok&aacute;n&iacute; za hř&iacute;chy.</p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\">V česk&yacute;ch zem&iacute;ch jsou poutě doloženy už ve středověku. Husitsk&eacute; v&aacute;lky a vznik protestantsk&yacute;ch c&iacute;rkv&iacute; nevykořenily beze zbytku zvyk pout&iacute;. V&iacute;me např&iacute;klad o poutn&iacute;m m&iacute;stu Star&aacute; Voda (Město Libav&aacute;, okres Olomouc), kde byla v 16. stolet&iacute; uct&iacute;v&aacute;na so&scaron;ka sv. Anny. Ve stejn&eacute; době jezuit&eacute; obnovili poutě k drobn&eacute;mu kovov&eacute;mu reli&eacute;fu &ndash; pal&aacute;diu země Česk&eacute; ve Star&eacute; Boleslavi, kde byl zavražděn jeden ze zemsk&yacute;ch patronů, sv. V&aacute;clav. Pal&aacute;dium se v 17. a 18. stolet&iacute; stalo nejuct&iacute;vaněj&scaron;&iacute;m mari&aacute;nsk&yacute;m zobrazen&iacute;m barokn&iacute;ch Čech.</p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\">Pr&aacute;vě v t&eacute; době neobyčejně vzrostl počet poutn&iacute;ch m&iacute;st, a to v souvislosti s rekatolizac&iacute;, tak&eacute; pod vlivem v&aacute;lek, hladu a morov&yacute;ch epidemi&iacute;. Nejv&iacute;ce poutn&iacute;ch kostelů a kapl&iacute; u n&aacute;s poch&aacute;z&iacute; pr&aacute;vě z pobělohorsk&eacute; doby. Jejich zasvěcen&iacute; dosvědčuj&iacute;, že v barokn&iacute;m obdob&iacute; na&scaron;ich dějin zaznamenal neb&yacute;val&eacute;ho rozkvětu zejm&eacute;na mari&aacute;nsk&yacute; kult. Putovalo se k poutn&iacute;m m&iacute;stům na na&scaron;em &uacute;zem&iacute; i v zahranič&iacute;.</p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\">Důležitou souč&aacute;st&iacute; poutn&iacute;ch svatyn&iacute; jsou milostn&eacute; obrazy či sochy, uct&iacute;van&eacute; jako z&aacute;zračn&eacute;. Obvykl&yacute;m prvkem poutn&iacute;ch m&iacute;st jsou tak&eacute; prameny a stud&aacute;nky s l&eacute;čivou vodou, nem&eacute;ně důležit&eacute; jsou kř&iacute;žov&eacute; cesty, tvořen&eacute; buď v&yacute;klenkov&yacute;mi kaplemi, nebo kamenn&yacute;mi sloupky.</p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\">O &scaron;&iacute;řen&iacute; sl&aacute;vy a věhlasu poutn&iacute;ch m&iacute;st se zasloužili mj. tak&eacute; autoři a tiskaři kram&aacute;řsk&yacute;ch poutn&iacute;ch p&iacute;sn&iacute;, tak&eacute; kram&aacute;ři, potuln&iacute; p&iacute;sničk&aacute;ři a předzpěv&aacute;ci v proces&iacute;ch. Ti&scaron;těn&eacute; kram&aacute;řsk&eacute; p&iacute;sně jako dobov&eacute; m&eacute;dium oslovovaly zejm&eacute;na niž&scaron;&iacute; společensk&eacute; vrstvy. O oblibě takov&yacute;ch tisků svědč&iacute; skutečnost, že mnoh&eacute; tyto p&iacute;sně s totožn&yacute;m obsahem byly ti&scaron;těny po stalet&iacute;. Zprostředkov&aacute;valy totiž čten&aacute;řům legendy a z&aacute;zraky, chv&aacute;lily a oslavovaly Pannu Marii, Jež&iacute;&scaron;e Krista a mnoh&eacute; světce a v neposledn&iacute; řadě utvrzovaly věř&iacute;c&iacute; v katolick&eacute; v&iacute;ře. Přestože tyto tisky nemusely b&yacute;t vždy v souladu s c&iacute;rkevn&iacute;mi dogmaty, jejich &uacute;loha při propagaci kultu a poutn&iacute;ch m&iacute;st byla nezanedbateln&aacute;.</p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\">Obvykle anonymn&iacute; autoři poutn&iacute;ch p&iacute;sn&iacute; chv&aacute;lili zejm&eacute;na Pannu Marii, kter&eacute; d&aacute;vali př&iacute;domek dle konkr&eacute;tn&iacute;ho poutn&iacute;ho m&iacute;sta (např. Maria Svatohorsk&aacute;, Boleslavsk&aacute;, Bozkovsk&aacute;). Měli z&aacute;sluhu tak&eacute; o &scaron;&iacute;řen&iacute; sl&aacute;vy poutn&iacute;ch m&iacute;st nach&aacute;zej&iacute;c&iacute;ch se mimo &uacute;zem&iacute; Čech a Moravy (Maria Cellensk&aacute;, Čenstochovsk&aacute;, Lurdsk&aacute; aj.) a propagovali dokonce i nov&aacute; mari&aacute;nsk&aacute; region&aacute;ln&iacute; poutn&iacute; m&iacute;sta (Star&eacute; Č&iacute;vice u Pardubic, Chotoviny u T&aacute;bora aj.). &Scaron;&iacute;řili tak&eacute; věhlas nemari&aacute;nsk&yacute;ch m&iacute;st (kult Anděla str&aacute;žce v Su&scaron;ici, Jež&iacute;&scaron;e Krista na hoře T&aacute;bor u Lomnice nad Popelkou, nejsvětěj&scaron;&iacute; Trojice na vrchu Křeme&scaron;n&iacute;k u Pelhřimova aj.).</p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>&quot;Zdr&aacute;vas milostipln&aacute; Kr&aacute;lovno nebesk&aacute;,<br />\ntis&iacute;ckr&aacute;t zveleben&aacute; bud&lsquo;, Pan&iacute; Ousteck&aacute;,<br />\nv tv&eacute;m milostn&eacute;m obr&aacute;zku tebe pozdravujem,<br />\nk tobě svou věrnou l&aacute;sku, matko, dokazujem, Panno Maria.&quot;</em><br />\n[P&iacute;seň pobožn&aacute;. Potě&scaron;en&iacute; hledaj&iacute;c&iacute; du&scaron;e v sv&eacute; ouzkosti u Marie Panny Ousteck&eacute; [&Uacute;st&iacute; nad Orlic&iacute;]. Hradec Kr&aacute;lov&eacute; 1866].</p>\n\n<p style=\"text-align: center;\">&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Poutní místa &nbsp; Charakteristickým fenoménem zbožnosti od nejstarších dob jsou po</p>","anotation":""},"2":{"type":"text","create":"24.10.2017","data":"","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"></p>","anotation":""},"3":{"type":"text","create":"24.10.2017","data":"","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"></p>","anotation":""},"4":{"type":"quote","create":"14.11.2017","data":"<h3 style=\"margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;\"><span style=\"line-height: normal;\"><span style=\"font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;\">Literatura</span></span><br />\n&nbsp;</h3>\n\n<p style=\"margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;\"><span style=\"line-height: normal;\"><span style=\"font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;\">ČERN&Yacute;, Jiř&iacute;: <i>Poutn&iacute; m&iacute;sta jihoz&aacute;padn&iacute; Moravy.</i> Muzejn&iacute; a vlastivědn&aacute; pr&aacute;ce 40, 2002, č. 1, s. 1&ndash;16.<br />\nKOL&Iacute;SEK, Leopold: <i>Poesie &ndash; a na&scaron;e poutn&iacute; p&iacute;sně.</i> Vlasť 4, 1887&ndash;1888, č. 8, s. 570&ndash;574, č. 9, s. 629&ndash;633.</span></span><br />\n<span style=\"line-height: normal;\"><span style=\"font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;\">ROYT, Jan: <i>Křesťansk&aacute; pouť po barokn&iacute;ch Čech&aacute;ch.</i> Česk&yacute; lid 79, 1992, č. 4, s. 323&ndash;339.</span></span><br />\n<span style=\"line-height: normal;\"><span style=\"font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;\">ZUBER, Rudolf: <i>Lidov&aacute; zbožnost a poutě na Moravě.</i> Studie Muzea Kroměř&iacute;žska 1991, s. 74&ndash;86.</span></span></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Literatura\n&nbsp; ČERNÝ, Jiří: Poutní místa jihozápadní Moravy. Muzejní a vlastivědn</p>","anotation":""},"5":{"type":"text","create":"13.11.2017","data":"<p><a href=\"#__103__document__409__load_postdoc\">Salv&aacute;tor Chrudimsk&yacute;</a><a href=\"#__104__document__409__load_postdoc\"> Star&eacute; Čivice </a><a href=\"#__113__document__409__load_postdoc\">Sopotnice</a></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Salvátor Chrudimský Staré Čivice Sopotnice</p>","anotation":""},"6":{"type":"image","create":"13.11.2017","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"6__0__image__typeitem\" title=\"Nábožná píseň ...\" anotation=\"Nábožná píseň ke cti a chvále Panny Marie Boleslavské.\"><name>Nábožná píseň ...</name><img src=\"src/uploads/409/98/image/KP3243001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"6__1__image__typeitem\" title=\"Velmi pěkná píseň ...\" anotation=\"Velmi pěkná píseň k Panně Marii Svatobezdězské, všem jejím ctitelům na světlo vydaná.\"><name>Velmi pěkná píseň ...</name><img src=\"src/uploads/409/98/image/KP3245001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"6__2__image__typeitem\" title=\"Nová píseň ...\" anotation=\"Nová píseň k Panně Marii Svatochlumecké.\"><name>Nová píseň ...</name><img src=\"src/uploads/409/98/image/KP3250001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"6__3__image__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" title=\"Chvalozpěv ...\" anotation=\"Chvalozpěv k Rodičce Boží Svatohrádecké.\"><name>Chvalozpěv ...</name><img src=\"src/uploads/409/98/image/KP3283001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"6\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/98/image/KP3243001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"6\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/98/image/KP3245001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"6\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/98/image/KP3250001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"3\" par_id=\"6\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/98/image/KP3283001.jpg\">","anotation":["Nábožná píseň ke cti a chvále Panny Marie Boleslavské.","Velmi pěkná píseň k Panně Marii Svatobezdězské, všem jejím ctitelům na světlo vydaná.","Nová píseň k Panně Marii Svatochlumecké.","Chvalozpěv k Rodičce Boží Svatohrádecké."]},"7":{"type":"image","create":"9.11.2017","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"7__0__image__typeitem\" title=\"Píseň nová ...\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" anotation=\"Píseň nová k blahoslavený Rodičce Boží Marii Panně Novopacký. Všem jejím pobožným ctitelům pro potěšení na světlo vydaná.\"><name>Píseň nová ...</name><img src=\"src/uploads/409/98/image/KP4254001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"7__1__image__typeitem\" title=\"Píseň nová ...\" anotation=\"Píseň nová k Panně Marii Novopacké, všem ctitelům důvěrně putujícím ku potěšení na světlo vydaná.\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\"><name>Píseň nová ...</name><img src=\"src/uploads/409/98/image/KPL171001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"7__2__image__typeitem\" title=\"Píseň ...\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" anotation=\"Píseň o Bolestné Matce Boží P. Marii v městys Sadský.\"><name>Píseň ...</name><img src=\"src/uploads/409/98/image/M241001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"7__3__image__typeitem\" title=\"Pobožná píseň ...\" anotation=\"Pobožná píseň k Panně Marii Svatohorské.\"><name>Pobožná píseň ...</name><img src=\"src/uploads/409/98/image/KP2150001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"7\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/98/image/KP4254001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"7\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/98/image/KPL171001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"7\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/98/image/M241001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"3\" par_id=\"7\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/98/image/KP2150001.jpg\">","anotation":["Píseň nová k blahoslavený Rodičce Boží Marii Panně Novopacký. Všem jejím pobožným ctitelům pro potěšení na světlo vydaná.","Píseň nová k Panně Marii Novopacké, všem ctitelům důvěrně putujícím ku potěšení na světlo vydaná.","Píseň o Bolestné Matce Boží P. Marii v městys Sadský.","Pobožná píseň k Panně Marii Svatohorské."]},"8":{"type":"image","create":"28.4.2020","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"8__0__image__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" title=\"Poutníci na Svaté Hoře u Příbrami\" copyright=\"Ústav pro českou literaturu. Digitalizovaný archiv časopisů.\"><name>Poutníci na Svaté Hoře u Příbrami</name><img src=\"src/uploads/409/98/image/SvataHora1.png\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"8__1__image__typeitem\" title=\"Světozor 1, 1867, s. 109\" copyright=\"Ústav pro českou literaturu. Digitalizovaný archiv časopisů.\"><name>Světozor 1, 1867, s. 109</name><img src=\"src/uploads/409/98/image/SvataHora.png\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"8\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/98/image/SvataHora1.png\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"8\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/98/image/SvataHora.png\">","anotation":["",""]},"9":{"type":"text","create":"21.11.2017","data":"<p><a href=\"http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=SvetozorII/1.1867/11/109.png\">Světozor 1, 1867, č. 11, s. 105<br />\nSvětozor 1, 1867, č. 11, s. 109</a></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Světozor 1, 1867, č. 11, s. 105\nSvětozor 1, 1867, č. 11, s. 109</p>","anotation":""},"10":{"type":"text","create":"13.11.2017","data":"<h1>Pokračov&aacute;n&iacute; v&yacute;stavy</h1>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Pokračování výstavy</p>","anotation":""},"":{"type":"","visible":true,"create":"20.10.2017"}},"background":"","drupal_id":"98","public":1,"thumb":"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/98/thumb/thumb.jpg?1509533636"},"110":{"create":"1.11.2017","name":"Morytáty","order":{"0":"2","1":"3","2":"5","3":"4","4":"6","5":"1"},"data":{"1":{"type":"text","create":"13.11.2017","data":"<p><a href=\"#__105__document__409__load_postdoc\">Franti&scaron;ek Fink</a><a href=\"#__107__document__409__load_postdoc\"> Bohat&yacute; forman</a><a href=\"#__106__document__409__load_postdoc\"> Adolf Hudlivaněk</a></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> František Fink Bohatý forman Adolf Hudlivaněk</p>","anotation":""},"2":{"type":"image","create":"9.11.2017","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"2__0__image__typeitem\" title=\"Popsání ...\" anotation=\"Popsání zde nevídané, ukrutné krvavé vraždy, kterou jeden otec na své rodině spáchal.\"><name>Popsání ...</name><img src=\"src/uploads/409/110/image/RHLAVAKT1302RUPEX0001P.JPG\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"2__1__image__typeitem\" title=\"Otrávení ...\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" anotation=\"Otrávení a čtyřnásobná dětská vražda neb Pomatená matka. Pravdivá událost, která se 25. dubna t. r. v městečku Hamone v New Jersey (Amerika) stala.\"><name>Otrávení ...</name><img src=\"src/uploads/409/110/image/RHLAVAKT2031QPEX0001P.JPG\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"2__2__image__typeitem\" title=\"Pravdivý příběh ...\" anotation=\"Pravdivý příběh z nedávno minulého času.\"><name>Pravdivý příběh ...</name><img src=\"src/uploads/409/110/image/RHLAVAKT452SVNEX0001P.JPG\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"2__3__image__typeitem\" title=\"Pravdivé popsání ...\" anotation=\"Pravdivé popsání o velmi strašném příběhu, který se stal v městě Příboře s jistým měšťanem řemesla ševcovského, který na neslýchaný způsob svou manželku a svoji tři dítky ukrutně zamordoval .\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\"><name>Pravdivé popsání ...</name><img src=\"src/uploads/409/110/image/RHLAVAKT12019MSEX0001P.JPG\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"2\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/110/image/RHLAVAKT1302RUPEX0001P.JPG\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"2\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/110/image/RHLAVAKT2031QPEX0001P.JPG\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"2\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/110/image/RHLAVAKT452SVNEX0001P.JPG\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"3\" par_id=\"2\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/110/image/RHLAVAKT12019MSEX0001P.JPG\">","anotation":["Popsání zde nevídané, ukrutné krvavé vraždy, kterou jeden otec na své rodině spáchal.","Otrávení a čtyřnásobná dětská vražda neb Pomatená matka. Pravdivá událost, která se 25. dubna t. r. v městečku Hamone v New Jersey (Amerika) stala.","Pravdivý příběh z nedávno minulého času.","Pravdivé popsání o velmi strašném příběhu, který se stal v městě Příboře s jistým měšťanem řemesla ševcovského, který na neslýchaný způsob svou manželku a svoji tři dítky ukrutně zamordoval ."]},"3":{"type":"text","create":"21.11.2017","data":"<h1><strong>Moryt&aacute;ty</strong></h1>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p><em>&quot;V trestnic&iacute;ch rakousk&yacute;ch koncem roku 1865 chov&aacute;no bylo 33 950 mužsk&yacute;ch a 5 018 žensk&yacute;ch trestanců n&aacute;kladem 3 229 587 zl. Prac&iacute; svou vydělali trestn&iacute;ci &uacute;hrnem 618 217 zl., st&aacute;t dosazoval tud&iacute;ž 2 611 370 zl. Kdyby se o tuto sumu v&iacute;ce na přiměřen&eacute; vzděl&aacute;n&iacute; lidu vynakl&aacute;dalo, kolik trestanců by as časem ubylo? Věru by již probl&eacute;m tento st&aacute;l za ře&scaron;en&iacute;!&quot;</em><br />\n[Světozor 1, 1867, č. 20 ze dne 22.11. 1867, s. 200]</p>\n\n<p>P&iacute;sňov&eacute; skladby o krimin&aacute;ln&iacute;ch činech (zejm&eacute;na o loupež&iacute;ch, vražd&aacute;ch a sebevražd&aacute;ch), &scaron;&iacute;řen&eacute; od 17. stolet&iacute; v ti&scaron;těn&eacute; podobě, se označuj&iacute; jako moryt&aacute;ty (z německ&eacute;ho der Mordtat &ndash; vražedn&yacute; čin). Kram&aacute;řsk&eacute; krimin&aacute;ln&iacute; zpravodajstv&iacute;, určen&eacute; zejm&eacute;na pro lidov&eacute; vrstvy, přetrv&aacute;valo do zač&aacute;tku 20. stolet&iacute;, než bylo definitivně vytlačeno obdobn&yacute;mi zpr&aacute;vami v novin&aacute;ch a časopisech.</p>\n\n<p>Věrohodnost kram&aacute;řsk&eacute;ho zpravodajstv&iacute; je často problematick&aacute;. Jm&eacute;na osob a m&iacute;st autoři často komolili, datace zločinu se z komerčn&iacute;ch důvodů aktualizovala či byla vypou&scaron;těna &ndash; publikum totiž mělo z&aacute;jem jen o nov&eacute; ud&aacute;losti.</p>\n\n<p>Moryt&aacute;ty měly za c&iacute;l čten&aacute;ře zaujmout, informovat o určit&eacute; ud&aacute;losti (kter&aacute; v&scaron;ak mohla b&yacute;t zč&aacute;sti nebo zcela vymy&scaron;len&aacute;) a varovat před hř&iacute;chy. Vět&scaron;ina moryt&aacute;tů m&aacute; proto moralistn&iacute; vyzněn&iacute;, kter&eacute; odr&aacute;ž&iacute; postoje věř&iacute;c&iacute;ch ke hř&iacute;chu, smrti a posmrtn&eacute;mu životu. Kupř&iacute;kladu p&iacute;seň &bdquo;Smutn&yacute; a pravdiv&yacute; př&iacute;běh&ldquo; seznamuje čten&aacute;ře se ženou, kterou přepadli zbojn&iacute;ci, rozp&aacute;rali j&iacute; břicho a nechali ji um&iacute;rat v lese. Žena tam ležela dva dny a modlila se, aby nezemřela bez přijet&iacute; sv&aacute;tosti olt&aacute;řn&iacute;. Když byla konečně nalezena, kněz j&iacute; vyzpov&iacute;dal a podal j&iacute; hostii. S Bohem usm&iacute;řen&aacute; žena tak mohla konečně v klidu zemř&iacute;t.</p>\n\n<p>Hlavn&iacute;m motivem moryt&aacute;tů je naturalistick&yacute; popis zločinu, popř&iacute;padě i popravy (např. up&aacute;len&iacute;, vpleten&iacute; do kola apod.). Pachatel&eacute; jsou nejčastěji l&iacute;čeni jako bezbožn&iacute;ci podl&eacute;haj&iacute;c&iacute; v&aacute;&scaron;n&iacute;m. Oběti pro pos&iacute;len&iacute; dramatičnosti př&iacute;běhu nejsou často usmrcen&eacute; prvn&iacute; ranou &ndash; z posledn&iacute;ch sil pros&iacute; o slitov&aacute;n&iacute; a dovol&aacute;vaj&iacute; se pomoci Boha nebo světců.</p>\n\n<p>Někter&eacute; tisky jsou naps&aacute;ny v prvn&iacute; osobě jednotn&eacute;ho č&iacute;sla, kdy zločinec &ndash; kaj&iacute;cn&iacute;k vypr&aacute;v&iacute; o sv&yacute;ch zločinech a trestu, kter&yacute; jej ček&aacute; a nemine.</p>\n\n<p>Poněkud jin&eacute; vyzněn&iacute; maj&iacute; p&iacute;sně o sebevražd&aacute;ch milenců, kter&yacute;m rodiče br&aacute;nili v l&aacute;sce či sňatku. Přestože sebevražda byla vn&iacute;m&aacute;na jako o těžk&yacute; hř&iacute;ch, kram&aacute;ř&scaron;t&iacute; autoři s tragick&yacute;mi hrdiny sv&yacute;ch skladeb obvykle souc&iacute;tili.</p>\n\n<p>Mezi moryt&aacute;ty poč&iacute;t&aacute;me tak&eacute; tisky l&iacute;č&iacute;c&iacute; vraždy nebo popravy panovn&iacute;ků a členů dynasti&iacute;. Ve sb&iacute;rce Knihovny N&aacute;rodn&iacute;ho muzea jsou dochov&aacute;ny kupř&iacute;kladu p&iacute;sně o popravě francouzsk&eacute;ho kr&aacute;le Ludv&iacute;ka XVI. a jeho manželky Marie Antoinetty, o vraždě rusk&eacute;ho cara Alexandra II., rakousk&eacute; c&iacute;sařovny Alžběty Bavorsk&eacute; a srbsk&eacute;ho kr&aacute;le Alexandra Obrenoviče.</p>\n\n<p>Vyskytuj&iacute; se tak&eacute; skladby o &bdquo;slavn&yacute;ch&ldquo; zločinc&iacute;ch, jako byl např&iacute;klad V&aacute;clav Babinsk&yacute;, Johann Georg Grasel, Jan Janeček, Hugo Schenk a jeho komplicov&eacute; Karel Schenk a Karel Schloss&aacute;rek. Z konce 19. stolet&iacute; jsou dochov&aacute;ny p&iacute;sně, vznikl&eacute; jako reakce na tzv. Hisneri&aacute;du.</p>\n\n<p>Obl&iacute;ben&eacute; byly i jin&eacute; tisky o několikan&aacute;sobn&yacute;ch mordech, např. o vyvražděn&iacute; obyvatel ml&yacute;na loupežn&iacute;ky nebo o povražděn&iacute; dět&iacute; a jejich matky otcem a manželem (často z důvodů chudoby).</p>\n\n<p>Krimin&aacute;ln&iacute; podtext maj&iacute; i někter&eacute; p&iacute;sně o rouhač&iacute;ch, často jin&eacute;, než katolick&eacute; v&iacute;ry. V takov&yacute;ch skladb&aacute;ch se někdy vyskytuj&iacute; z&aacute;zračn&eacute; motivy. Např&iacute;klad v &bdquo;P&iacute;sni o statui Panny Marie na silnici z Mn&iacute;&scaron;ku k Dobř&iacute;&scaron;i, v roku 1810&ldquo; byla &bdquo;lutry&aacute;nka&ldquo; za to, že navedla syna, aby kamenoval mari&aacute;nskou sochu, potrest&aacute;na smrt&iacute; &ndash; rozs&aacute;pal j&iacute; pes.</p>\n\n<p>Když v roce 1846 chrudinsk&yacute; děkan Josef Liboslav Ziegler odk&aacute;zal značn&eacute; jměn&iacute; sv&eacute; kuchařce, do&scaron;lo k trag&eacute;dii:</p>\n\n<p><em>&quot;Franti&scaron;ka Selicharov&aacute; zlatem teď opl&yacute;vala,<br />\nslouž&iacute;c&iacute;mu V&aacute;clavovi jenom se vysm&iacute;vala,<br />\nv něm v&scaron;ak mamon zl&yacute; a l&iacute;tost hrozn&yacute; plamen pomsty vzňal,<br />\nzhrozte se, křesťan&eacute; mil&iacute;, co ten zlosyn vykonal&quot;</em></p>\n\n<p>[P&iacute;seň o hrozn&eacute; vraždě, kter&aacute; se dne 5t&eacute;ho srpna 1846 v děkansk&eacute;m domě v Chrudimi sp&aacute;chala. S.l., s.n., s.a.]</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Morytáty &nbsp; \"V trestnicích rakouských koncem roku 1865 chováno bylo 33 950 mužsk</p>","anotation":""},"4":{"type":"quote","create":"5.12.2017","data":"<h3>Literatura</h3>\n\n<p><br />\nFIALA, Jiř&iacute;: <em>Kram&aacute;řsk&eacute; krimin&aacute;ln&iacute; zpravodajstv&iacute;.</em> In: Literatura a komerce. Olomouc, Vydavatelstv&iacute; University Palack&eacute;ho v Olomouci 1994, s. 64&ndash;67.<br />\nSVĚTOZOR 1, 1867, č. 20 ze dne 22.11. 1867, s. 200.</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Literatura \nFIALA, Jiří: Kramářské kriminální zpravodajství. In: Literatura a k</p>","anotation":""},"5":{"type":"image","create":"9.11.2017","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"5__0__image__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" title=\"Truchlivý příběh ... \" anotation=\"Truchlivý příběh v novou píseň uvedený.\"><name>Truchlivý příběh ... </name><img src=\"src/uploads/409/110/image/KP8575001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"5__1__image__typeitem\" title=\"Píseň nová a pravdivá ...\" anotation=\"Píseň nová a pravdivá o jednom bohaprázdným zločinci, kterýžto pro vykonaný mord na jednom kamenickém sousedu z městečka Štechlovic s ohavnou smrtí z tohoto světa vyprovozený byl.\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\"><name>Píseň nová a pravdivá ...</name><img src=\"src/uploads/409/110/image/KPRHlava5229001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"5__2__image__typeitem\" title=\"Píseň hrozná a strašlivá ...\" anotation=\"Píseň hrozná a strašlivá o jednom příběhu, jenž se stal v Štayermarku blíž města Grácu, kdež se z písně vyrozumí.\"><name>Píseň hrozná a strašlivá ...</name><img src=\"src/uploads/409/110/image/KP1182150SEX0001P.JPG\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"5__3__image__typeitem\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\" title=\"Pravdivý ...\" anotation=\"Pravdivý příběh, který se stal blíže Louček v okresu Železnobrodeckém, dne 3. května 1865.\"><name>Pravdivý ...</name><img src=\"src/uploads/409/110/image/KP4528001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"5\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/110/image/KP8575001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"5\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/110/image/KPRHlava5229001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"5\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/110/image/KP1182150SEX0001P.JPG\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"3\" par_id=\"5\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/110/image/KP4528001.jpg\">","anotation":["Truchlivý příběh v novou píseň uvedený.","Píseň nová a pravdivá o jednom bohaprázdným zločinci, kterýžto pro vykonaný mord na jednom kamenickém sousedu z městečka Štechlovic s ohavnou smrtí z tohoto světa vyprovozený byl.","Píseň hrozná a strašlivá o jednom příběhu, jenž se stal v Štayermarku blíž města Grácu, kdež se z písně vyrozumí.","Pravdivý příběh, který se stal blíže Louček v okresu Železnobrodeckém, dne 3. května 1865."]},"6":{"type":"text","create":"13.11.2017","data":"<h1>Pokračov&aacute;n&iacute; v&yacute;stavy</h1>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Pokračování výstavy</p>","anotation":""},"":{"type":"","visible":true,"create":"1.11.2017"}},"background":"","drupal_id":"110","public":1,"thumb":"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/110/thumb/thumb.jpg?1509533738"},"111":{"create":"1.11.2017","name":"Neštěstí a katastrofy","order":{"0":"2","1":"6","2":"7","3":"3","4":"4","5":"5","6":"8","7":"1"},"data":{"1":{"type":"text","create":"6.11.2017","data":"<p><a href=\"#__108__document__409__load_postdoc\">Tři ml&aacute;denci v okresu Žambereck&eacute;m </a><a href=\"#__109__document__409__load_postdoc\">Chrudimka </a><a href=\"#__114__document__409__load_postdoc\">Litomy&scaron;l</a></p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Tři mládenci v okresu Žambereckém Chrudimka Litomyšl</p>","anotation":""},"2":{"type":"image","create":"9.11.2017","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"2__0__image__typeitem\" title=\"Pravdivá píseň ...\" anotation=\"Pravdivá píseň o velkém ohni, který se stal v polské zemi v městě Krakově, dne 18. července roku 1850.\"><name>Pravdivá píseň ...</name><img src=\"src/uploads/409/111/image/KP1361001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"2__1__image__typeitem\" title=\"Popsání hrozné ...\" anotation=\"Popsání hrozné povodně v městě Segedíně v uherské krajině roku 1879.\"><name>Popsání hrozné ...</name><img src=\"src/uploads/409/111/image/KPN921001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"2__2__image__typeitem\" title=\"Žalostná píseň ...\" anotation=\"Žalostná píseň skrze povodeň ledu a utopených lidů, které se stalo u vody Yzery, na panství Semilském, kraji Boleslavském, v roku 1833.\"><name>Žalostná píseň ...</name><img src=\"src/uploads/409/111/image/KPRHlava2671001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"2__3__image__typeitem\" title=\"Píseň o veliké povodni ...\" anotation=\"Píseň o veliké povodni v Čechách, pocházejíc nejvíce z hor Krkonošských dne 1., 2. a 3. srpna roku 1858.\"><name>Píseň o veliké povodni ...</name><img src=\"src/uploads/409/111/image/KPSpal48418001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"2\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/111/image/KP1361001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"2\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/111/image/KPN921001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"2\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/111/image/KPRHlava2671001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"3\" par_id=\"2\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/111/image/KPSpal48418001.jpg\">","anotation":["Pravdivá píseň o velkém ohni, který se stal v polské zemi v městě Krakově, dne 18. července roku 1850.","Popsání hrozné povodně v městě Segedíně v uherské krajině roku 1879.","Žalostná píseň skrze povodeň ledu a utopených lidů, které se stalo u vody Yzery, na panství Semilském, kraji Boleslavském, v roku 1833.","Píseň o veliké povodni v Čechách, pocházejíc nejvíce z hor Krkonošských dne 1., 2. a 3. srpna roku 1858."]},"3":{"type":"text","create":"5.12.2017","data":"<p>Předzvěst&iacute; katastrof v p&iacute;sn&iacute;ch často b&yacute;valy komety či jin&aacute; nebesk&aacute; znamen&iacute;. Povodně a dal&scaron;&iacute; pohromy byly totiž tradičně vykl&aacute;d&aacute;ny jako Bož&iacute; trest za lidsk&eacute; hř&iacute;chy. Dokonce i v pozdn&iacute; kram&aacute;řsk&eacute; p&iacute;sni, zaznamen&aacute;vaj&iacute;c&iacute; v&yacute;buch sopky na ostrově Martinik a zničen&iacute; města Saint-Pierre v roce 1902, je katastrofa přips&aacute;na na vrub obyvatelstvu, kter&eacute; Bůh potrestal za to, že zesmě&scaron;ňovalo c&iacute;rkevn&iacute; sv&aacute;tky v jak&eacute;msi karnevalov&eacute;m vesel&iacute;. Autor pohromu nev&aacute;hal přirovnat ke zničen&iacute; biblick&eacute;ho města Sodomy.</p>\n\n<p>V p&iacute;sn&iacute;ch o katastrof&aacute;ch a ne&scaron;těst&iacute;ch se někdy vyskytuj&iacute; z&aacute;zračn&eacute; motivy. Bůh je d&aacute;rcem života i smrti. Prostředn&iacute;kem mezi n&iacute;m a lidmi b&yacute;v&aacute; Panna Maria a různ&iacute; světci. Kupř&iacute;kladu v jedn&eacute; pravděpodobně smy&scaron;len&eacute; p&iacute;sni se p&iacute;&scaron;e o zasypan&yacute;ch slovensk&yacute;ch horn&iacute;c&iacute;ch, kter&yacute;m se zjevila Panna Maria a zachr&aacute;nila je &ndash; na rozd&iacute;l od jinověrců, kteř&iacute; &bdquo;nechtěli věřit v Panenku Marii&ldquo; a z katol&iacute;ků si &bdquo;je&scaron;tě sm&iacute;ch dělali&ldquo;. Prostředkem k z&aacute;chraně v pojet&iacute; p&iacute;sničk&aacute;řů byla tedy katolick&aacute; v&iacute;ra. Texty z&aacute;zračn&eacute; modlitby, jejichž &uacute;činnost byla &bdquo;prokazateln&aacute;&ldquo;, byly &scaron;&iacute;řeny v ti&scaron;těn&eacute; podobě. &nbsp;</p>\n\n<p>Pro popis katastrofy v p&iacute;sn&iacute;ch je typick&aacute; snaha čten&aacute;ře a posluchače bl&iacute;že sezn&aacute;mit s &uacute;dělem postižen&yacute;ch. Autoři použ&iacute;vali expresivn&iacute; popisy. S oblibou psali o zoufalstv&iacute; matek, hledaj&iacute;c&iacute;ch ztracen&eacute; děti, o nemluvňatech v kol&iacute;bk&aacute;ch, odnesen&yacute;ch velkou vodou, o marn&eacute; snaze lid&iacute; zachr&aacute;nit sv&eacute; majetky i životy, o zř&iacute;cen&yacute;ch domech, uhynul&yacute;ch dom&aacute;c&iacute;ch zv&iacute;řatech apod.</p>\n\n<p><em>&quot;Jak přežalostn&eacute; divadlo dole bylo k spatřen&iacute;,<br />\nm&iacute;stem staven&iacute; plavalo, koně, ovce i kr&aacute;vy,<br />\npostele, jin&eacute; n&aacute;řad&iacute;, i kol&iacute;bka plavala,<br />\nlid&eacute; se do hor ukryly, přitom d&eacute;&scaron;ť, zima byla.&quot;</em><br />\n[Truchliv&aacute; p&iacute;seň o velik&eacute; povodni, kter&aacute; byla od 1.&ndash;3. &uacute;nora v roce 1862 v Praze a po Česk&eacute;m kr&aacute;lovstv&iacute;. Jič&iacute;n, F.J. Kastr&aacute;nek 1862]</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Předzvěstí katastrof v písních často bývaly komety či jiná nebeská znamení. Pov</p>","anotation":""},"4":{"type":"image","create":"5.12.2017","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"4__0__image__typeitem\" title=\"Píseń historická ...\" anotation=\"Píseń historická o jednom městě, kteréž dravou povodní v ouplnosti zničeno byvši k nové slávě skrz lidské snažení jest pozdviženo. Kteréhožto města památyk od bahna očištěné lidům po celém světě k podivování a pejše nad kunstovností starých Slávů se předkládají.\"><name>Píseń historická ...</name><img src=\"src/uploads/409/111/image/RHlava001.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"4__1__image__typeitem\" title=\"Truchlivá novina ...\" anotation=\"Truchlivá novina o letošní pamětihodné povodni, které mezi 27. a 28. dnem měsíce února v Čechách a nejvíce v Pražských městech se přitrefilo.\"><name>Truchlivá novina ...</name><img src=\"src/uploads/409/111/image/RHlava002.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"4__2__image__typeitem\" title=\"Nová píseň ...\" anotation=\"Nová píseň o velkém neštěstí, které se stalo v Uherské zemi, v hlavním městě Peštu, skrze náramnou povodeň, jenž přes 2000 domů zbořila a přes 2000 lidů o život připravila, měsíce března 1838.\"><name>Nová píseň ...</name><img src=\"src/uploads/409/111/image/RHlava003.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"4\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/111/image/RHlava001.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"4\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/111/image/RHlava002.jpg\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"2\" par_id=\"4\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/111/image/RHlava003.jpg\">","anotation":["Píseń historická o jednom městě, kteréž dravou povodní v ouplnosti zničeno byvši k nové slávě skrz lidské snažení jest pozdviženo. Kteréhožto města památyk od bahna očištěné lidům po celém světě k podivování a pejše nad kunstovností starých Slávů se předkládají.","Truchlivá novina o letošní pamětihodné povodni, které mezi 27. a 28. dnem měsíce února v Čechách a nejvíce v Pražských městech se přitrefilo.","Nová píseň o velkém neštěstí, které se stalo v Uherské zemi, v hlavním městě Peštu, skrze náramnou povodeň, jenž přes 2000 domů zbořila a přes 2000 lidů o život připravila, měsíce března 1838."]},"5":{"type":"quote","create":"5.12.2017","data":"<h3>Literatura</h3>\n\n<p><br />\nBYDŽOVSK&Aacute;, Iva: <em>Popis katastrofy v kram&aacute;řsk&yacute;ch tisc&iacute;ch.</em> In: Problematika historick&yacute;ch a vz&aacute;cn&yacute;ch knižn&iacute;ch fondů 2010. Sborn&iacute;k z 19. odborn&eacute; konference, Olomouc, 20.&ndash;21. ř&iacute;jna 2010. Olomouc&ndash;Brno, Vědeck&aacute; knihovna, Sdružen&iacute; knihoven 2011, s. 73&ndash;87.<br />\nKROLMUS, V&aacute;clav: <em>Kronyka čili děgepis wssech powodnj poslaupn&yacute;ch let, such&yacute;ch a mokr&yacute;ch, aurodn&yacute;ch a neaurodn&yacute;ch na obilj, owoce a wjna, hladů, morů a gin&yacute;ch pohrom w Kr&aacute;lowstwj Česk&eacute;m.</em> Praha, Karel Vetterle 1845.</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Literatura \nBYDŽOVSKÁ, Iva: Popis katastrofy v kramářských tiscích. In: Problem</p>","anotation":""},"6":{"type":"text","create":"5.12.2017","data":"<h1><strong>Katastrofy a ne&scaron;těst&iacute;</strong></h1>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p><em>&quot;Hrůzně to na Karl&iacute;ně vyhl&iacute;želo. Cel&eacute; prostranstv&iacute; od Žižkova (V&iacute;tkova) až k Libni jedno jezero bylo, z něhož domy Karl&iacute;nsk&eacute;, Invalidovna jako ostrovy vykoukaly.&quot;</em><br />\n[KROLMUS, s. 158].</p>\n\n<p>&Uacute;vodn&iacute; text od vlasteneck&eacute;ho kněze V&aacute;clava Krolmusa (1790&ndash;1861) n&aacute;padně připom&iacute;n&aacute; povodeň v roce 2002, kter&aacute; mj. zas&aacute;hla pražskou čtvrť Karl&iacute;n. Popis v&scaron;ak ve skutečnosti l&iacute;č&iacute; katastrofu v roce 1845, kter&aacute; těžce postihla Prahu a jej&iacute; tehdej&scaron;&iacute; předměst&iacute;. Pr&aacute;vě povodně byly nejčastěj&scaron;&iacute; pohromy od prad&aacute;vna postihuj&iacute;c&iacute; na&scaron;e &uacute;zem&iacute;. Nen&iacute; tedy divu, že tyto i dal&scaron;&iacute; katastrofy byly předmětem z&aacute;jmu autorů zpravodajsk&yacute;ch kram&aacute;řsk&yacute;ch p&iacute;sn&iacute;. Obsahově jsou velmi početn&eacute; p&iacute;sně pr&aacute;vě o z&aacute;plav&aacute;ch, m&eacute;ně čast&eacute; o zemětřesen&iacute;ch, pož&aacute;rech, krupobit&iacute;, velk&yacute;ch mrazech apod. V 19. stolet&iacute; se vyskytuj&iacute; tak&eacute; p&iacute;sně o hornick&yacute;ch ne&scaron;těst&iacute;ch. Zpravodajstv&iacute; p&iacute;sničk&aacute;řů se sice neomezuje pouze na česk&eacute; země, přesto nejv&iacute;ce p&iacute;sn&iacute; s tematikou katastrof a ne&scaron;těst&iacute; je lokalizov&aacute;na na &uacute;zem&iacute; habsbursk&eacute; monarchie.</p>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Katastrofy a neštěstí &nbsp; \"Hrůzně to na Karlíně vyhlíželo. Celé prostranství od Ž</p>","anotation":""},"7":{"type":"image","create":"6.12.2017","data":["<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"7__0__image__typeitem\" title=\"Při povodni v roce 1890 spadl Karlův most\" anotation=\"Světozor 24, 1890, č. 43 ze dne 19.9. 1890, s. 508.\" copyright=\"NM\" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\"><name>Při povodni v roce 1890 spadl Karlův most</name><img src=\"src/uploads/409/111/image/Karluvmost.png\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>","<div _type=\"image\" class=\"hrefs hrefs_image sortable ui-draggable\" id=\"7__1__image__typeitem\" title=\"Džbánek s motivem zbořeného Karlova mostu\" copyright=\"Soukromá sbírka\" anotation=\"Suvenýr z Prahy. \" style=\"position: relative; left: 0px; top: 0px;\"><name>Džbánek s motivem zbořeného Karlova mostu</name><img src=\"src/uploads/409/111/image/hrnek1890.jpg\" style=\"background-image: none;\"><button title=\"Jméno\" class=\"name\" onclick=\"dialog.itemName($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Anotace\" class=\"anotation\" onclick=\"dialog.itemAnotation($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Copyright\" class=\"copyright anotation\" onclick=\"dialog.itemCopyright($(this).parent())\" style=\"\"><i class=\"material-icons\"></i></button><button title=\"Odebrat\" class=\"remove\" onclick=\"dialog.removeItemType($(this).parent())\"><i class=\"material-icons\"></i></button><i title=\"Přesun\" class=\"move move_icon material-icons\"></i></div>"],"thumb":"<img thm_type=\"image\" thm_id=\"0\" par_id=\"7\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/111/image/Karluvmost.png\"><img thm_type=\"image\" thm_id=\"1\" par_id=\"7\" class=\"linkable\" src=\"src/uploads/409/111/image/hrnek1890.jpg\">","anotation":["Světozor 24, 1890, č. 43 ze dne 19.9. 1890, s. 508.","Suvenýr z Prahy. "]},"8":{"type":"text","create":"21.11.2017","data":"<h1>Pokračov&aacute;n&iacute; v&yacute;stavy</h1>\n","thumb":"<p class=\"short_text_sample\"> Pokračování výstavy</p>","anotation":""},"":{"type":"","visible":true,"create":"1.11.2017"}},"background":"","drupal_id":"111","public":1,"thumb":"http://www.spalicek.net/apps/vystava/src/uploads/409/111/thumb/thumb.jpg?1509533757"}},"drupal_id":"94","second_name":"Východní Čechy v kramářské písni. ","down_description":"Autoři: Mgr. Iva Bydžovská, Michal Klacek a Mgr. Matěj Měřička.\n\nPomoc či materiály k výstavě poskytli: Národní Archiv, SOkA Hradec Králové, SOkA Ústí nad Orlicí, SOA Zámrsk, Městské muzeum a galerie Hlinsko, Městské muzeum Žamberk, Český úřad zememěřičský a katastrální, Vodnimlyny.cz. \nVšem uctivě děkujeme. \n","sound":"","opacity":"0","date_from":"14.11.2017","date_to":"14.11.2018","style":"default","public":1,"archived":false,"partners":[]}